Inkoop Optimalisatie Programma's

Het doel van een Inkoopoptimalisatie Programma is uw inkoop structureel te verbeteren. We richten ons op het aantonen en realiseren van besparings- en verbetermogelijkheden, het realiseren van snelle toepassingen, uitvoering en implementatie van geselecteerde inkooptrajecten en structuurprojecten.

Start: Inkoopanalyse

Emeritor start met een Inkoopanalyse via een financiële en kwalitatieve analyse. Daarna presenteren wij onze bevindingen en gaan we in uw organisatie aan de slag met het doorvoeren van de optimalisaties en besparingen. Na de financiële analyse en kwalitatieve analyse, presenteren wij onze bevindingen om met inkoopprojecten besparingen en structurele verbeteringen te bereiken met de inkoopfunctie.

Opstellen van inkoopdoelstellingen

Tijdens een Inkoopoptimalisatie Programma stelt Emeritor samen met u het inkoopbeleid (beleidsuitgangspunten) en inkoopdoelstellingen op. Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan de strategie van uw organisatie. Een paar voorbeelden van inkoopdoelstellingen:

  • Samenwerken met nieuwe leveranciers die uw succes vergroten;
  • Realiseren van lagere inkoopkosten;
  • Administratieve lasten rondom inkoop verminderen;
  • Verminderen van risico’s door de inzet van leveranciers;
  • Invulling geven aan uw MVO doelstellingen;
  • Verhogen van de kwaliteit van uw producten en een grotere leverbetrouwbaarheid;
  • Verbeteren van de integratie van de inkoopfunctie in de bedrijfsprocessen.

Zelf verder met een beter inkoopproces

De inzet van de medewerkers van Emeritor is tijdelijk en onze diensten zijn er op gericht dat uw organisatie zonder Emeritor, op gelijk niveau, doorgaat om verder te verbeteren. Emeritor streeft naar resultaten op korte én op lange termijn. Na acceptatie van de aanbevelingen wordt het vervolg van het programma in overleg gestart. In eerste instantie kiezen we de belangrijkste inkoopprojecten die worden uitgewerkt in nulmetingen en projectplannen. Hierbij wordt de gehele inkoopcyclus doorlopen volgens het Emeritor 8 stappen inkoopproces.

 


 

Frans van Steenis, Algemeen Directeur Staatsloterij over Emeritor

https://www.youtube.com/watch?v=V2lbfCpw_tc

Frans van Steenis startte samen met Emeritor een inkoopverbeterprogramma. In dit interview licht hij toe hoe er structurele inkoopbesparingen van miljoenen euro's voor de Staatsloterij gerealiseerd zijn. "De kracht van Emeritor is dat het een echte inkoopspecialist is."