Productiebedrijven

Voor grote- en kleinere productiebedrijven heeft Emeritor grote (financiële) resultaten bereikt met de inzet van inkoopadviseurs met kennis van zaken en door uitvoering van inkoopverbeterprogramma's.

De inkoopafdeling kan door grote operationele druk onvoldoende tijd hebben om invulling te geven aan bedrijfsbrede structurele inkoopbesparingsprogramma's waardoor inkoopmogelijkheden onvoldoende worden benut. De aandacht en vernieuwende aanpak van Emeritor, gericht op het verbeteren van het totale proces door leveranciers op een andere wijze in te zetten en te betrekken bij uw primaire- en secundaire processen, geven de ruimte die nodig is.

Emeritor werkt onder meer voor Frames, Aebi Schmidt NIDO, Helvoet Rubber & Plastics, De Boer Tenten en Hitachi Construction Machinery Europe.

Als start van een door Emeritor uit te voeren inkoopverbeterprogramma wordt een financiële en kwalitatieve analyse en een volledig plan van aanpak gepresenteerd. Op basis hiervan werken wij samen met uw organisatie aan de hand van Emeritor’s Inkoophuis® een inkoopstrategie en inkoopbeleid uit, dat met Emeritor’s unieke implementatiemethodiek uitgerold wordt.

Wij realiseren eerst Quick Wins om het programma zo snel als mogelijk cashpositief te laten verlopen. Hierna komen de TCO-inkoopprojecten aan de beurt en tegelijkertijd starten voorwaardescheppende verbeterprojecten rondom de thema’s processen, personeel & organisatie, methoden, communicatie, systemen en leveranciers. Hiermee leiden verbeteringen ook zonder Emeritor’s aanwezigheid tot resultaten. Onze referenties laten dit zien.

Voor meer informatie: Fulco van Esveld.