Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Junior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 2 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Zit dienstverlening jou in het bloed en zijn tevreden klanten jouw beoogde doel? Ben jij in staat om de levering van producten en diensten – volgens de gestelde richtlijnen – in goede banen te leiden? Ben jij onze tijdelijke contractmanager bij het Centrum voor facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)?

Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het contractmanagement. Dit geldt voor de gehele levenscyclus van een product of dienst. Je houdt je bezig met contractvoorbereiding, multidisciplinaire aanbestedingen en uitvoering. Van advisering bij de behoefteformulering en het ontwerp van de contractsturing tot de contractbeheersing in de daadwerkelijke uitvoering van contractmanagement, inclusief evaluatie en bijsturing. Je levert input bij aanbestedingen, geeft uitvoering aan de implementatie van contracten en stuurt op de realisatie van contractdoelstellingen. Je wordt aangestuurd door de senior contractmanager en de productmanager van een breed facilitair werkpakket (waaronder dienstkleding).

Je bent aanspreekpunt richting diverse marktpartijen. Je ziet knelpunten aankomen en je zorgt voor afstemming met de betrokken stakeholders, zowel intern als extern. Je spreekt marktpartijen en de eigen organisatie aan op het wel of niet nakomen van contractafspraken. Je doet aan risicomanagement. Je denkt vooruit en weet benodigde acties in te schatten. Je handelt direct en adequaat als je een kritische situatie voorziet. Je stuurt op kwaliteitsborging.

Functie-eisen

 • je hebt een hbo-diploma in een voor de functie relevante richting,
 • je hebt basiskennis van risicomanagement, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, overheidsinkoop en inkoopcontractering,
 • een relevant contractmanagement diploma is een pré.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • vakkennis
 • voortgangscontrole
 • klantgerichtheid

Wat vinden we nog meer belangrijk?

Jouw doel als contractmanager is om een product of dienst te leveren dat aansluit bij de behoefte van je opdrachtgever. Om dat te kunnen bewerkstelligen, beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over het nodige doorzettingsvermogen. Ook neem je voldoende initiatief en laat je zien dat je er alles aan doet om het onderste uit de kan te halen. Je bent praktisch ingesteld en gaat in alle gevallen voor het beste resultaat!

Reageren

Senior Adviseur Inkoop

Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Adviseur Inkoop lever je een bijdrage aan onze dienstverlening door oa:

 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk adviseren, betreft met name facilitaire inkoop
 • adviseurs inkoop vakinhoudelijk te ondersteunen
 • kwaliteitsniveau te controleren en te waarborgen
 • op projectmatige wijze (proces) verbeteringen in te zetten.

Functie-eisen

 • Standplaats Den Haag, reisbereid ivm locatiebezoeken
 • Minimaal NEVI1 of vergelijkbaar
 • Minimaal HBO of hoger
 • Inkoopervaring (EOP/MOP/Minicompetitie/EA), bij voorkeur rijksoverheid
 • Ervaring met Oracle EBS / Leonardo is wenselijk
 • ervaring met coaching/coördineren

Kernwoorden zijn klantgericht, verantwoordelijk, betrokken, nauwkeurig werken, kan onder druk werken, kan overzicht behouden, kan prioriteren.

Reageren

medewerker inkoopondersteuning

Organisatie: Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: per 1 maart
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren:  max. 36 uur per week

Omschrijving:

Je werkt zelfstandig aan de administratieve vastlegging van verplichtingen (bevestigingsbrieven en overeenkomsten) en je draagt zorg voor het vastleggen en bijhouden van inkoopdossiers. Daarnaast ondersteun je bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen en minicompetities. Je bewaakt interne procedures en de voortgang en beantwoordt vragen van DPC’ers. De nadruk in deze functie ligt op de administratieve kant van het inkoopproces. We zoeken een slimme aanpakker, die zich het werk snel eigen maakt, die zich dienstverlenend opstelt, nauwkeurig werkt en flexibel is. De functie vereist dat je goed kan plannen en organiseren.

Functie-eisen

 • minimaal een MBO-opleiding, aangevuld met een inkoopopleiding;
 • ervaring met administratie en inkoopondersteuning;
 • zeer goed om kunnen gaan met Word en Excel;
 • goede kennis van de Nederlandse taal;
 • cijfermatig inzicht.

De functie kan eventueel ook worden ingevuld door een trainee op HBO-niveau die blijk heeft gegeven snel te kunnen leren.

Competenties

We vinden het volgende van belang:

 • dienstverlenend en oplossingsgericht;
 • snel lerend;
 • plannen en organiseren;
 • nauwkeurig;
 • oog voor voortgangscontrole;
 • flexibel;
 • samenwerken.

Reageren

Projectleider Aanbestedingen

Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland.
Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving. Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen. Onze deskundige medewerkers formuleren visie en beleid en zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling.

De Sectie Beheer onderhoudscontracten Deze sectie voert de ontwikkeling, verbetering, implementatie en het contractbeheer voor de landelijke (mono- en multidisciplinaire) contracten van het Dagelijks Onderhoud, de integrale beheercontracten, de servicecontracten voor de wettelijke keuringen en de servicecontracten voor de gebruikersinstallaties van de rijkspanden. De contracten bevatten activiteiten die repeterend uitgevoerd moeten worden (o.a. preventief & correctief onderhoud en inzicht in wettelijke verplichtingen). Op basis van deze contracten wordt ook de behoefte voor het meerjaren onderhoud per object/complex opgesteld. Ook de landelijke storingstelefoon is onderdeel van deze sectie. Daarnaast worden binnen deze sectie de contracten binnen de diverse ICT-systemen ingeregeld en tevens wordt zorg gedragen voor autorisatieaanvragen voor zowel leveranciers als RVB-gebruikers. Tot slot is deze sectie ook verantwoordelijk voor het doorvertalen van de onderhoudsbehoefte van de objecten naar bestekken en contracten alsmede contractaanvragen, waarna de afdeling Inkoop en Contractmanagement deze kan aanbesteden.

Taakomschrijving:

Als projectleider aanbestedingen ben jij de verbindende schakel tussen de partijen bij een aanbesteding en implementeren van onderhoudscontracten en ben jij als geen ander in staat om techniek te vertalen in toepasbare en beheerbare onderhoudscontracten en -bestekken. Je zorgt voor de ontwikkeling van prestatie-, inspannings- en integraalbeheer-bestekken voor de sectie Beheer Onderhoudscontracten. Het werkgebied ligt binnen utiliteitsgebouwen en op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde en/of elektrotechniek.

Je begeleidt het proces van verbeteren, ontwikkelen, opstellen van contracten, besluitvorming en de inzet van mensen bij de aanbesteding binnen de vooropgestelde doelstellingen. De projectleider haalt de vraag achter de vraag op bij de verschillende stakeholders. Hiervoor is regelmatige afstemming tussen de opdrachtgever, de materiedeskundigen en de inkopers nodig. De projectleider behoudt het overall zicht op het aanbestedingsproces. In het vervolg van het traject bewaak jij de tijdslijnen en communicatie tussen betrokkenen. Je voelt de situatie aan en al naar gelang wat de situatie nodig heeft trap je op het gas of op de rem.

Daarnaast zorg je voor de implementatie van deze contacten binnen de organisatie. Je betrekt stakeholders bij de trajecten om een gemakkelijke implementatie al vooraf te borgen. Binnen samenwerkingsverbanden en relaties bied je kwaliteit. Je denkt out of the box, op zoek naar de meeste efficiënte oplossing voor het Rijksvastgoedbedrijf. Ook denk je mee over de ontwikkeling van de interne processen en werkmethodes én deze laten aansluiten op de bestaande processen door mee te werken aan de invoering hiervan.

Als projectleider aanbestedingen ben je een accurate verbinder, je hanteert een duidelijke planning en weet de betrokkenen hierbij te betrekken en mee te nemen. Je bent resultaatgericht en maakt meters. Als je iets toezegt of belooft, kom je dit ook na. Daarnaast ben je daadkrachtig en sta je stevig in je schoenen. Tot slot ben je heel flexibel: je vindt het geen probleem als een dag niet zo loopt als gepland. Je laat je werk liggen als je ergens anders nodig bent. En je zorgt ervoor dat elk project tot een goed einde komt.

Opdrachtomschrijving

 • Regisseren van (complexe Europese) aanbestedingsprojecten;
 • Adviseren opdrachtgever over inkoopbehoefte en uitvraag;
 • Je evalueert (met het team) onderhoudsbestekken, processen en procedures in overleg met diverse stakeholders;
 • Je ontwikkelt en/of verbetert samen met een kernteam van specialisten nieuwe en bestaande onderhoudscontracten op basis van deze evaluaties;
 • Je bent verantwoordelijk voor en coördineert en begeleidt aanbestedings- en implementatietrajecten op het gebied van onderhoudscontracten (in samenwerking met de afdeling Inkoop en Contractmanagement);
 • Je stelt plannen van aanpak, projectplannen en planningen op en zorgt voor het krijgen van draagvlak en accordering bij het kernteam en management;
 • Bewaken tijdslijnen en deadlines;
 • Bewerkstelligen commitment binnen de organisatie;
 • Je bent voorzitter van het aanbestedings- en implementatieteam waarin diverse stakeholders uit verschillende directies participeren;
 • Je presenteert de voortgang, eventuele discussiepunten en plannen naar bijvoorbeeld het management en de uitvoerende organisatie;
 • Je neemt als vertegenwoordiger (en verbindende schakel) van de sectie deel aan diverse overlegvormen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Competenties:

De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:

 • Organisatie sensitiviteit
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen organiseren
 • Zelfontwikkeling

Ten aanzien van de invulling van deze specifieke functie zijn ook de volgende competenties van toepassing:

 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Adviesvaardigheid
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren

Reageren

Senior Inkoper

Organisatie: Openbaar Ministerie (OM) | Dienstverleningsorganisatie OM (DVOM)
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Dienstverleningsorganisatie Openbaar Ministerie (DVOM) is verantwoordelijk voor veilige, stabiele en soepel draaiende bedrijfsprocessen van het OM. Hierin zijn vier domeinen benoemd; HR, Financiën, IT en Facilitair Beheer, daarnaast ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering. DeDVOM verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. De producten die worden geleverd zijn transparant, duurzaam en voorspelbaar. Daarbij is de DVOM primair gericht op samenwerking met de OM-onderdelen. De DVOM streeft hierbij naar excellente uitvoering en vanzelfsprekend speelt het Domein Financiën hierin een cruciale rol. Het domein is ingedeeld in meerdere secties en voor de sectie Inkoop zoekt de DVOM een Senior Inkoper.

Domein Financiën (F) Domein F is onderverdeeld in de secties: Crediteuren, Debiteuren, Financieel Beheer, Inkoop en Begrotingsbeheer en kent een diversiteit van ruim 80 medewerkers. Met financieel vakmanschap zorgt domein F voor de financiële administratie van het OM en sectoren van Justitie en Veiligheid, de financiële afhandeling van het beslagproces, het realiseren van inkoopaanvragen, de centralisatie van bestelaanvragen, het professionaliseren van de financiële controlfunctie en de uitvoering naar richtinggevend financieel beheer.

Taken

Taken waaruit de functie bestaat De functie van Senior Inkoper is breed. We zoeken iemand die in staat is om op ongebaande paden collega’s binnen en buiten de afdeling in beweging te krijgen en zaken voor elkaar te krijgen in een organisatie waar verandering de constante factor is. Uiteraard zoeken we iemand die dat niet alleen kan, maar die dat ook leuk vindt. De externe senior inkoper zal tijdelijk voor de duur van de wervingsprocedure, verwachting 6 maanden worden ingezet. Het OM behoudt zich het recht om de overeenkomst eerder op te zeggen, mocht de vacature zijn vervuld, volgens een opzegtermijn van twee weken. In deze periode zal er ook intern en extern geworven worden naar een medewerker die de rol over kan gaan nemen. De directe aansturing van de externe senior inkoper zal door de twee reeds werkzame Senior inkoopadviseurs worden uitgevoerd. Zij zullen aan de hand van lopende projecten bepalen hoe en waarop de medewerker wordt ingezet.

De functie bestaat onder andere uit:

 • Het behartigen van OM-belangen bij Justitie- en Rijksbrede inkoopsamenwerking en ook bij Europese aanbestedingen;
 • Het uitvoeren en of coördineren van complexe onderhandse aanbestedingen;
 • Verzorgen van periodieke spendanalyses;
 • Bijdragen aan onderzoeken en steekproeven (informatie vergaren over inkoopdossiers);
 • Vraagbaak zijn voor de contractmanagers over achtergronden van de contracten;
 • Inzichtelijk maken van gerealiseerde besparingen;
 • Besparingspotentieel identificeren en voorstellen hierover doen;
 • Gevraagd- en ongevraagd verbetervoorstellen doen;

Functie-eisen

De kandidaat is in staat een behoefte te formuleren en weet hoe je deze behoefte creatief én binnen de kaders kunt invullen. Hij/zij beschikt over overtuigingskracht en weet mensen te enthousiasmeren en samenwerking te organiseren. De kandidaat is creatief in de werkwijze en weet daarmee goede resultaten te behalen. Hij/zij weet zich mondeling en schriftelijk goed uit te drukken. Daarnaast gaat het hem/haar makkelijk af om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en op basis hiervan een gewogen oordeel en advies te vormen. Vanzelfsprekend is de kandidaat ook integer en betrouwbaar.

Qua kennis is het volgende relevant:

 • Academisch denk- en werkniveau op basis van een universitaire of HBO+ opleiding en bij voorkeur ervaring in inkoop;
 • NEVI 1 of 2 of vergelijkbare relevante opleiding;
 • Kennis van en inzicht in de organisatie en de processen binnen de Rijksoverheid (waaronder Categoriemanagement) en meer specifiek het OM;
 • Kennis van inkoopprocedures en de juridische aspecten die hieraan verbonden zijn zoals Europese en nationale regelgeving voor aanbesteden;
 • Kennis van samenwerken en het organiseren van samenwerking;

Gevraagde competenties

 • Overtuigingskracht;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Initiatiefrijk;
 • Flexibiliteit;
 • Integriteit;
 • Klantgerichtheid;
 • Resultaatgericht;
 • Samenwerken;
 • Voortgangscontrole;
 • Zelfontwikkeling;
 • Uitdrukkingsvaardigheid;
 • Creativiteit;
 • Oordeelsvorming.

Reageren

Inkoper

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het ministerie van Defensie
Locatie: Bathmen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor in service support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT-systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de Krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor de ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De afdeling AAIV bestaat uit 3 secties, die elk geleid worden door een sectiehoofd, deze zorgen er o.a. voor dat de aankoop van materieel voor de keten logistieke bedrijven, Algemene Inkoop en wapensysteem gerelateerde inhuur, verkoop van materieel goed en volgens de vigerende regels verloopt. De inkoop werkzaamheden die worden verricht binnen de sectie IKA zijn verdeeld over vier locaties, Den Haag, Soesterberg, Utrecht en Bathmen.

Deze inhuur betreft een inhuur Inkoper ten behoeve van ondersteuning van bureau Inkoop Afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen in Bathmen.

Functionaris is belast met het ter voorbereiding op een aanbesteding verrichten van marktonderzoek en daarbij de commerciële belangen te bewaken, het aanvragen van een offerte, het na de leveranciersselectie opstellen van de overeenkomst en het bewaken van de uitvoering.

Profiel:

Kennis en vaardigheden
Knock-out:

 • Afgeronde relevante academische- of HBO opleiding,
 • beide aangevuld met NEVI 1;
 • Kennis van SAP.

Wensen:

 • Ervaring met het werken met Negometrix;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift;
 • Ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen;
 • Enige ervaring met Europese aanbestedingen;
 • Ervaring met contractadvies, met name single-source trajecten;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten;
 • Ervaring in het werken in multidisciplinaire teams.

Gewenste ervaring:

Gewenst is een inkoper met ervaring van 2 à 3 jaar binnen inkoop.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Durven
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Communicatie
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Integriteit
 • Communicatief sterk

Overig

In verband met het vertrouwelijk karakter van de functie dient de kandidaat in het bezit te zijn van een VGB (verklaring geen bezwaar) niveau B afgegeven door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) .Indien geen VGB kan worden afgegeven, is dit aanleiding een reeds getekende arbeidsovereenkomst te annuleren zonder schadevergoeding.

Reageren

Contractmanager

Organisatie: CJIB
Locatie: Leeuwarden
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 12 na aanvansgdatum
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als contractmanager werk je nauw samen met de demandmanager, contracteigenaar en inkoopcontrol. Je bepaalt mede de inkoopstrategie voor bepaalde productgroepen en bent verantwoordelijk voor de uitvoering contractuele inkoopactiviteiten. In jouw rol als contractmanager bewaak jij dat de leveringsverplichtingen en contractafspraken aan zowel de kant van het CJIB als bij de opdrachtnemer worden nagekomen, je signaleert issues, voorziet conflicten en speelt hier proactief op in. Daarnaast adviseer je de contracteigenaar in alle voorkomende gevallen en verzamel je de benodigde informatie zowel intern als extern. Dat je daarbij ook kijkt naar stroomlijning en optimalisering van de inkoopwerkprocessen is een vanzelfsprekendheid. Je zoekt hierbij actief naar de samenwerking met interne stakeholders en denkt zowel gevraagd als ongevraagd mee. Je voert in afstemming met de contracteigenaar gesprekken met leveranciers. Aangezien contractmanagement verder ontwikkelt dient te worden wordt ook verwacht dat je met de overige contractmanagers contractmanagement op de kaart gaat zetten en hierbij met coachende vaardigheden hier een impuls aan kan geven. Hierbij maak je gebruik van je kennis en expertise om deze kansen en mogelijkheden welke tot verbeteringen leiden door te voeren. Van de contractmanager wordt verwacht dat hij/zij met een constructief kritisch blik de huidige werkwijze binnen de contracten analyseert en eventuele knel- en verbeterpunten signaleert en deze met andere stakeholder bespreekt en waar mogelijk gaat uitvoeren.

Functie eisen

Voor deze functie breng je een afgeronde HBO opleiding in de richting van inkoop of een daaraan te relateren studie mee. Daarbij heb je de beschikking over een NEVI 1 en een NEVI 2 diploma, of daarmee vergelijkbaar; Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring, waarbij je met name kunt aantonen dat je actuele kennis hebt met betrekking tot contractmanagement, inkoop, aanbestedingen, inkoopprocessen en de bijbehorende juridische aspecten Je bent in staat om contractbeheersing en kwaliteitsborging binnen contracten toe te passen en je hebt aantoonbare kennis van risicomanagement. Je hebt overtuigingskracht en kunt goed relativeren, netwerken en anticiperen. Je herkent je in onze kernwaarden: zakelijk, betrouwbaar, deskundig, praktisch en verbindend. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn voor jou vanzelfsprekend;

Functiewensen

Een contractmanagement opleiding is een pré;

Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Proactief
 • Analyseren
 • Plannen en organiseren
 • Voortgangscontrole,
 • Samenwerken
 • Discipline .

Reageren

Senior inkoopadviseur (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Locatie: Den Haag / De Bilt
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Je adviseert over inkoop en geld uitgeven voor de verzorgingsgebieden van de directie Financiën en Inkoop (F&I). Als strategisch adviseur inkoop heb je veel contact met één of meerdere van de directoraten-generaal (DG’s), de directies binnen de Bestuurskern, agentschappen of kennisinstituten; de accounts. Je begeleidt het proces van Europese of nationale aanbestedingen, bewaakt de communicatie en de relatie met de managementlaag van de account en bent tegelijkertijd inkoopcontroller. Je signaleert vroegtijdig inkoopontwikkelingen, trends en kansen en speelt daar op in zowel binnen je account als in de volle breedte voor geheel F&I. Ook voer je (spend)analyses uit en lever je een bijdrage aan de totstandkoming van een inkoopbegroting. Je levert (management)informatie en voelt je thuis in de wereld van leveranciers- en contractmanagement. Je werkt nauw samen met de andere inkoopadviseurs in het team en wisselt informatie, ervaringen en best practices uit. Kortom, veel afwisseling in taken in een omgeving vol dynamiek. Tenslotte kan je deelnemen aan projecten en werkgroepen vanuit Integrale Bedrijfsvoering I&W (IBI).

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of academische opleiding afgerond.
 • Specifieke inkoopopleidingen zijn een must als ook concrete inkoopervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met beleid en het adviseren van (top) ambtenaren in een politiek/bestuurlijke organisatie (ervaring binnen de rijksoverheid is een pré).
 • Je bent betrokken en klant- en resultaatgericht.
 • Je bent (organisatie)sensitief en kunt goed netwerken en samenwerken. Daarbij ben je overtuigend.
 • Je bent innovatief en ondernemend. n.

Reageren

Medewerker Inkoop (ingevuld)

Organisatie: Dienst Justitiële Inrichtingen
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 1/8/2018
Aantal uren: 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van het SSC DJI draagt zorg voor een procesmatige en geïntegreerde manier van inkoop. Dat doen we met advies en ondersteuning.
Het IUC voert haar diensten uit in opdracht van de Hoofddirectie DJI, die belast is met de uitvoering van het beleid en de kaderstelling van de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA). Onze dienstverlening kent een aantal specialismen:

 • Catalogusbestellingen
 • Contractbeheer van decentrale overeenkomsten
 • Europese Aanbestedingen en contractmanagement van overeenkomsten hieruit
 • Inkoopadvies
 • Investeringsjaarplan

Naast deze specialismen adviseert over en coördineert IUC offertetrajecten voor niet Europees Aanbestede producten en diensten en verzorgt het IUC rapportages omtrent rechtmatigheid en verantwoording.

Funtie-eisen

 • voldoet aan competenties FGR profiel
 • inkoopopleiding (NEVI1 of vergelijkbaar)
 • kennis en ervaring met inkoop van inhuur personeel
 • bekend met Raamovereenkomsten Rijk (+ evt DJI)
 • kennis en ervaring met ORACLE EBS

Daarnaast; collegiaal, kan goed in teamverband werken.

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van BZK | Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: 30 oktober 2017
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 32 uur per week

Omschrijving en competenties:

Als contracteigenaar in de exploitatiefase vertegenwoordig je het Rijksvastgoedbedrijf. Je bent onderdeel van een complex en dynamisch speelveld. Daarnaast treed je samen met de gebruiker op als één Staat (met één standpunt) richting de Opdrachtnemer. In dit uitdagende spanningsveld is doorzettingsvermogen nodig, een kritische blik, en vooral een opbouwende aanpak om de belangen van de Staat en specifiek het Rijksvastgoedbedrijf op juiste wijze te kunnen behartigen. Samenwerking, invoelingsvermogen en situationeel kunnen handelen zijn vereisten.

Samen met het team breng je structuur aan in het contractmanagement van de dbfmo portefeuille. U zult zowel ingezet worden op de dbfmo contracten, als enkele contract overstijgende issues. Waarbij van u zullen vragen u kennis en ervaring op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing te vertalen naar de exploitatiefase. Idem voor een type van een contractbeheersplan voor de exploitatiefase, waarin onze KPI’s een plek krijgen en we gaan werken met een risicodossier. Daarnaast zal uw kennis en ervaring van de nieuwe aanbestedingswet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de Wijzigingen die zich voor doen in onze DBFMO portefeuille en de consequenties daarvan.

Voor deze opdracht zijn de volgende competenties aan de orde:

 • Organisatiebewustzijn;
 • analytisch vermogen;
 • zowel zelfstandig werken, als in teamverband kunnen opereren;
 • Overtuigingskracht;
 • Bestuurssensitiviteit en omgevingsbewust.

Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk naar voren komen tijdens het verificatiegesprek. Het vermogen om relaties en effecten van – politieke - krachtenvelden binnen (en buiten) de organisatie in te schatten en te begrijpen en op basis hiervan te handelen. De kandidaat kent het beleid, de spelregels, de verhoudingen en belangen in de organisatie. Is op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de organisatie en bij eventuele ketenpartners. Herkent gevoeligheden, risico’s en handelt daarnaar. Houdt bij beslissingen en acties rekening met de gevolgen voor de organisatie. Is in staat (veel) informatie te verwerken, de rode draad hieruit te halen en de gegevens te structuren en ontsluiten. En de opgave zelfstandig op te pakken, team leden te betrekken en kennis te delen .

Functie-eisen & wensen:

 • minimaal een afgeronde WO technische (Bouwkunde, Technische bestuurskunde, Civiel) of WO juridische opleiding.
 • minimaal 10 jaar ervaring met geïntegreerd contract (UAVgc en/ of DBFM(O), waaronder ervaring met systeem gerichte contractbeheersing, en het opstellen van een contractbeheersplan

Reageren

Senior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs
Locatie: Den Haag plus Leeuwarden/Utrecht/Amersfoort/Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 31 maart 2018
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

Als Senior Inkoper ondersteun je de operationeel manager. Momenteel maakt het IUC-Noord een sterke professionaliseringsslag, jij dient hierin een belangrijke bijdrage te leveren. Jij begeleid, inspireert en motiveert de inkopers in dit proces en stelt verbeteringen voor. Je stelt doordachte aanbestedingsstrategieën op voor specifieke inkooppakketten. Je geeft leiding geven aan projectteams voor (complexe) Europese aanbestedingen. IUC-Noord biedt je een uitdagend en afwisselend werkpakket aan. De standplaats is Den Haag, waarbij de werkzaamheden bij gelegenheid ook in Leeuwarden, Utrecht of Amersfoort uitgevoerd moeten worden. Daarnaast zul je regelmatig werkzaam zijn in Groningen.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden
Het zelfstandig en nauwkeurig uit kunnen voeren van inkoopprocedures, waaronder Europese aanbestedingen, complexe enkelvoudige- en complexe meervoudige aanbestedingsprocedures. Daarnaast wordt een actieve bijdrage gevraagd bij de professionaliseringsslag binnen het IUC-Noord. .

Functie-eisen:

 • WO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • kennis van het inkoopvak en in het bezit van het diploma NEVI 2 en NEVI 3 of gelijkwaardig
 • kennis van de aanbestedingswet
 • in staat om aanbestedingsdocumenten en -procedures goed en zorgvuldig te analyseren
 • direct inzetbaar binnen een professionele inkooporganisatie binnen het overheidsdomein
 • minimaal 4 dagen per week inzetbaar

Vereiste vaardigheden en competenties

 • besluitvaardig en kunnen omgaan met weerstanden en tegengestelde belangen
 • integer
 • nauwkeurig
 • omgevingssensitief
 • inlevingsvermogen
 • dienstbaar
 • klantgericht
 • onderhandelingsvaardig
 • flexibel

Functiewensen

 • ervaring met de aanbestedingstool Negometrix of ervaring met een vergelijkbaar programma .

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Locatie: Groningen
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36-40 uur per week

Omschrijving/werkzaamheden:

Het aardbevingsgebied in Groningen vraagt om een publieke regie en een gezamenlijke aanpak. Deze complexe taak rust op de schouders van de Nationaal Coördinator Groningen. Een belangrijk onderdeel vormt het bouwkundig versterken van woningen in het gebied. NCG treedt daarin op als opdrachtgever richting Centrum voor Veilig wonen (CVW) en waar nodig andere marktpartijen. Als Contractmanager ben je verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele inkoopproces of van diverse omvangrijke contracten in de inspectie-, engineerings- en uitvoeringsfase en draag je daarmee bij aan een veiligere leefomgeving voor de inwoners.

Je houdt je voornamelijk bezig met contractvoorbereiding, -aanbesteding en – uitvoering. Je formuleert de inkoopstrategie en vertaalt deze naar contracten. Je hebt veel overleg en contact met jouw opdrachtnemers zoals CVW en in dat overleg zorg je voor overeenstemming over de inhoud van het contract. Knelpunten zie je aankomen en je zorgt voor afstemming met en draagvlak bij de diverse betrokken stakeholders. Zo nodig spreek je marktpartijen aan op het (niet) nakomen van contractafspraken. Je voert systeemtoetsen, procestoetsen en producttoetsen uit en je zorgt ervoor dat er besluitvorming plaatsvindt over het al dan niet toekennen van kortingen, boetes en bonus/malus. Je analyseert risico’s vanuit de omgeving en het systeem voordat een contract wordt afgesloten. Je ziet erop toe dat bij contracten is voldaan aan de randvoorwaarden, zoals afspraken met de eigenaar/bewoner, omgeving en opdrachtgever. Tot slot adviseer je over de verbetering van het hele inkoop- en contractmanagementproces. Jij zorgt ervoor dat uitvoeringswerkzaamheden worden beheerst door
te sturen op tijd, geld, kwaliteit en risico’s.

Binnen het programma of projectteam stuur jij jouw collega’s aan. Hierin vervul je een coachende rol en inhoudelijk vraagbaak en zorg je ervoor dat beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Als gemachtigde van de opdrachtgever fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. Je moet veelvuldig afstemmen met CVW en je draagt zorg voor het creëren van draagvlak voor de wijze waarop jij contractmanagement vorm geeft. Ook werk je nauw samen met de andere onderdelen van de organisatie.

Je levert een aantoonbare bijdrage aan richtinggevende standaarden voor het eigen vakgebied voor werkwijze en zorgt dat deze zijn afgestemd en voorgedragen. Binnen en buiten NCG ben je actief in het delen van kennis en ervaring. Je signaleert kansen voor de ontwikkeling van innovatieve contractvormen en je zorgt ervoor dat verbeteringen in het vakgebied inkoop- en contractmanagement worden doorgevoerd. Ook draag je zorg voor het vormgeven en aansturen van verbeteringen in de strategie van inkoop- en contractmanagementproces in de exploitatie-, beheer- en onderhoudsfase.

Je voelt je nauw betrokken bij de regio. Dat houdt in dat je bereid bent je te verbinden aan het gebied en haar inwoners. Vanuit de NCG werk je onder verantwoordelijkheid en uit naam van de gemeente waar je werkzaam bent. De projectstaf op het versterkingspunt binnen de gemeente bestaat uit een Gebiedsmanager, projectleider en – ondersteuner, en bewonersbegeleiders. Je rapporteert rechtstreeks aan de Gebiedsmanager.

Functie-eisen:

 • Je hebt wo-niveau en kennis van en ervaring (indicatief 3-5 jaar) op het gebied van inkoop- of service- of contractmanagement.
 • Je hebt kennis van meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van besluitvormingsproces en omgevingskennis.
 • Je hebt aantoonbare kennis van bestuurlijke processen, besluitvorming, beïnvloeding.
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke kennis in relatie met meerdere contractvormen.
 • Je hebt kennis van het IPM model.
 • Je bent redactioneel vaardig, creatief en weet mensen te motiveren.
 • Je beschikt over een rijbewijs.

Reageren