Opdrachten

Regelmatig heeft Emeritor interessante opdrachten voor ervaren zelfstandige Inkoopprofessionals. Hieronder kun je openstaande opdrachten zien, heb je interesse, in een van de opdrachten, laat ons dit weten.

Expert Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Organisatie: Ministerie BZK | Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

Het werkpakket van de medewerker bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • bijdragen aan ontwikkeltrajecten op het vakgebied, doen van uitzoekwerk en uitvoeren van analyses
 • inhoudelijk bijdragen aan inkoopplannen voor (middel)grote, kritische en risicovolle inkoop- vragen/-trajecten
 • voorstellen doen voor bepalen en beheersen van de marktbenadering en adviseren over de vorm van aanbesteden
 • deelnemen aan gangbare aanbestedingsprocedures (openbaar en niet-openbaar):
  - zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een afgebakend terrein, binnen relatief heldere kaders en met een geringe inkooptechnische/veiligheidskritische component en beperkte risico’s
  - analyseren van aanbestedingsstukken, contracten en alle bijbehorende documenten op potentiële juridische en commerciële risico’s
  - vertalen inkoopstrategie, geldende kaders en richtlijnen naar de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehoren- de documenten en het bewaken van de algehele consistentie ervan
 • afstemmen met opdrachtgever over de inhoud van de aanbestedingsstukken, contracten en bijbehorende documenten en daarbij omgaan met uiteenlopende belangen
 • realiseren van het juiste informatieniveau en communicatie over het inkoopproces
 • opstellen van inkoopplannen voor (middel)grote, kritische en risicovolle inkoopvragen/-trajecten
 • ontwikkelen van de inkoopstrategie voor onderdelen van een domein/inkoopcategorie
 • vertalen inkoopstrategieën naar kaders voor inkoop- en contractvormen binnen het domein/de inkoopcategorie
 • formuleren van en invulling geven aan de kaders voor zelf te behartigen inkoop- en aanbestedingstrajecten, contractinhoud (algemeen, juridisch en procesdeel) en contractbeheersing.
 • leveren specialistische inbreng in (multidisciplinaire) projecten, processen en productontwikkeling op het vakgebied
 • coördineren van de totstandkoming van contracten, het (inhoudelijk en procesmatig) afstemmen met meerdere stakeholders en het daarin omgaan met tegengestelde belangen
 • verzorgen van gangbare (openbaar en niet openbaar) en niet gangbare aanbestedingsprocedures:
  - zorgen voor inkoop-/aanbestedingstrajecten op een breed terrein en met een technische/veiligheidskritische component en (technische) risico’s
 • verzorgen van marktconsultatiesle.  

Ervaring/competenties:

Qua competenties beschikt de kandidaat over omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, analytisch vermogen, klantgerichtheid, samenwerkend vermogen en weet goed te plannen en organiseren.

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Europese aanbestedingen op het gebied van Werken
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau

Reageren

Strategisch Inkoper

Organisatie: Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Locatie: Den Haag / Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: t/m 31-12-2017 
Aantal uren: max. 1000 uur

Omschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor in service support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT- systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.
De afdeling Inkoop Projecten zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. De afdeling Inkoop Projecten bestaat uit vier secties:

 • Sectie Contractmanagement;
 • Sectie Maritieme Projecten;
 • Sectie Luchtvaartprojecten;
 • Sectie Grondgebonden projecten;.

Kennis en vaardigheden

Knock-out:

 • Relevante academische opleiding.
 • Diepgaand inzicht in de samenhang van commerciële en verwervingsaspecten met het materieel-logistieke en financiële aandachtsveld bij Defensie, alsmede in de organisatie en werkwijze van die processen binnen (NAVO-)lidstaten.
 • Kennis van het verwervingsproces van Defensie.

Wensen:

 • Vaardigheid in het commerciële vlak, waarbij met veel creativiteit, flexibiliteit en vasthoudendheid wordt onderhandeld, en in het opbouwen en onderhouden van een contactennetwerk.
 • Strategisch om kunnen gaan met complexe omgevingsfactoren van de projecten, in het bijzonder de ambtelijke en politieke machtsverhoudingen.

Ervaring

Gewenste ervaring:

 1. Ruime ervaring in het analyseren, voorbereiden en realiseren van zeer complexe inkooptrajecten en in het opstellen toelichten en verdedigen van complexe overeenkomsten.
 2. Ruime ervaring met internationale onderhandelingen en besprekingen met overheden, organisaties en bedrijven; meer specifiek defensie organisaties en defensie industrie.
 3. Ruime ervaring in het werken in multidisciplinaire teams
 4. Managementervaring
 5. Advisering op het gebied van aanbestedingsrecht.

Competenties:

 • Oordeelsvorming
 • Beïnvloeden
 • Besluitvaardig
 • Creatief
 • Initiatief
 • Resultaatgericht
 • Integer

Reageren

Senior Contractmanager

Organisatie: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Locatie: Rijswijk
Beschikbaarheid: per direct 
Duur opdracht: 5 maanden met optie tot verlenging
Aantal uren: 36 uur per week

Opdracht:

De opdracht zal bestaan uit twee delen:

 1. Uitvoeren van Strategisch contractmanagement à uitvoerende rol;
 2. Meedenken en werken aan transitieplan om contractmanagement (binnen team van contractmanagement) verder te professionaliseren binnen IUC-VK à trekkers rol

 Profiel:

Eigenschappen die een contractmanager dient te bezitten zijn;

 • materiekennis van de goederen of diensten zoals gecontracteerd;
 • uitgebreide kennis van de bijbehorende logistieke processen;
 • basiskennis van het aanbestedingsproces;
 • goede kennis van de IUC organisatie;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • enkele gedragscriteria: integer, creatief en flexibel;
 • kennis van de klantorganisatie

Functie-eisen:

 • Kandidaat beschikt over een hbo+/wo werk- en denkniveau
 • Nevi 1 + 2 of vergelijkbare opleiding
 • Procurement Leadership Programma
 • Ten minste 4 jaar relevante werkervaring als contractmanager van strategische contracten

Reageren

Inkoopadviseur

Organisatie: NPO
Locatie: Hilversum
Beschikbaarheid: 15-5-2017
Duur opdracht: 6 maanden
Aantal uren: 32 - 36 uur per week

Inhoud opdracht:

Je bent als Inkoopadviseur verantwoordelijk voor het begeleiden van inkoopprocessen binnen de NPO. Je adviseert de bij jouw portefeuille behorende NPO-afdelingen op basis van het Inkoopbeleid bij inkoopvraagstukken en offertetrajecten en begeleid (Europese) aanbestedingen volledig zelfstandig. Je bent sparringpartner van de budgethouders rondom het formuleren en uitzetten van marktvragen en het maken van contractafspraken.  Je hebt inhoudelijke kennis van de (Europese) aanbestedingswet- en regelgeving en bent in staat, zelfstandig (Europese) aanbestedingsprocedures te begeleiden en waar nodig aanbestedingsprocedures over te nemen van teamgenoten, danwel zelfstandig te begeleiden.

Profiel:

 • een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau, aangevuld met een inkoopopleiding;
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring op inkoopgebied binnen het publieke domein;
 • specialistische kennis van het inkoopproces op meerdere inkoopgebieden;
 • ervaring met begeleiding van Europese aanbestedingen inkooptrajecten vanaf het opmaken van een offerteaanvraag tot en met de contractering met gebruik van aanbestedingsplatforms,
  zoals Negometrix en TenderNed.

Competenties:

 • uitstekende communicatieve en contactuele eigenschappen;
 • een proactieve houding richting de afdelingen binnen je portefeuille;
 • weet te verbinden en vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen;
 • is in staat zowel zelfstandig als in een (klein) teamverband te werken;
 • een goed analytisch en probleemoplossend vermogen;
 • een resultaatgerichte en flexibele werkhouding zijn van groot belang

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: RVO.nl/IUC Economische Zaken
Locatie: Den Haag
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De senior contractmaneger voert het contractmanagement uit van de contracten van alle onderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en in het kader van categoriemanagement ook voor andere onderdelen van de Rijksoverheid.

 • Voert zelfstandig gesprekken met klanten behoeftebestellers
 • Voert zelfstandig gesprekken met leveranciers.
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de projectteamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken.
 • Zorgt dat de contracten door de verschillende klantorganisaties worden nageleefd.
 • Is op de hoogte van de bevoegdheden van de verschillende functionarissen bij de opdrachtgever.

Kennis en vaardigheden:

Onderscheidende kenmerken:

 • tactische niveau
 • kennis op inkoop- en aanbestedingsterrein
 • kennis van relevante wet- en regelgeving
 • adviserende rol
 • kan zelfstandig werken

Ervaring

 • Relevante ervaring met contractmanagement
 • Ervaring met aansturen implementatieteam (klein team)
 • Ervaring in alle fases van het adviesproces
 • Ervaring met implementatie van contracten
 • Managen van diverse contracten

Overige kennis en vaardigheden

 • Goed kunnen communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Ervaring hebben met werken in een politieke omgeving

Opleiding:

 • HBO-niveau
 • Dilome NEVI-1 of vergelijkbaar
 • Bij voorkeur NEVI-2 of vergelijkbaar

Competenties:

 • Klantgerichthied
 • Samenwerken
 • Accuratesse
 • Cijfermatig inzicht
 • Integriteit
 • Onderhandelen
 • Adviesvaardigheden
 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid

Reageren

Junior Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m. 
Duur opdracht: nnb.
Aantal uren: 

Functieprofiel:

Relevante HBO opleiding of gelijkwaardig aantoonbaar werk- en denkniveau.
Vakkennis: Nevi 1 of gelijkwaardig.
Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
Enige inkoopervaring.
Kennis van de defensieorganisatie is een pre.
Kennis van het ERP-systeem SAP is een pre.
Teamplayer.

Werkzaamheden:

Primair bestaan de werkzaamheden uit:

 • Offerteaanvragen opstellen;
 • Offertes beoordelen;
 • Bestelorders maken;
 • Nazorg van het inkooptraject verzorgen.
 • Dit alles in het ERP-systeem SAP.

Reageren

Senior Projectverwerver (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Den Haag/Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

 • Deelnemen aan project/verwervingsteams;
 • Deelnemen aan strategische en tactische overleggen
 • Het in overleg met aanvragers/gebruikers, opstellen van de meest effectieve verwervingsstrategie;
 • Het onderzoeken in hoeverre potentiele leveranciers tegemoet komen aan de financiële, contract juridische en technische eisen die het Ministerie van Defensie stelt;
 • Het in gang zetten van marktverkenningen, RFI’s en RFP’s en overleg voeren met leveranciers;
 • Het verrichten van marktverkenningen en –onderzoeken ten behoeve van inkoopactiviteiten;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses;
 • Brengt verwervingen en contracten tot stand en beoordeelt leverancierscontracten en/of voorwaarden;
 • Het in overleg met aanvragers opstellen van de juridische en commercieel-technische documenten en specificaties van te verwerven middelen, goederen en/of diensten. Het toetsen van de specificaties;
 • Het analyseren van offertes en het beoordelen of deze aan de gestelde eisen voldoen;
 • Het zo nodig overleggen met de indieners. Het opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten;
 • Uitvoeren van evaluaties;
 • Adviseren over verbeteringen in het verwervingsproces;
 • Het mede uitdragen van het contract juridische en verwervingsbeleid binnen het Ministerie van Defensie;
 • Het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op contract juridisch gebied en van ontwikkelingen op de markt;
 • Het mede analyseren en beoordelen van de ontwikkelingen en het aangeven van de consequenties voor het Defensie Verwerving;
 • Het ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe contractvormen, modelovereenkomsten en bijzondere overeenkomsten en het adviseren over het werkingsgebied daarvan;
 • Van de senior projectverwerver wordt verwacht dat hij/zij kan en/of gaat Europees aanbesteden.

Eisen:

Met betrekking tot opleiding/ervaring/kennis/inzicht/vaardigheden

 • Minimaal relevante HBO — opleiding, aangevuld met PEP of NEVI 2, dan wel daarmee overeenstemmend;
 • Minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring in rollen als senior Projectverwerver;
 • Relevante kennis en ervaring van en met de Aanbestedingswet 2012 (bij voorkeur binnen de (semi)overheid) en aantoonbaar via opleiding of inhoudelijke vraagstelling tijdens het gesprek;
 • Aantoonbare ervaring met meervoudig onderhandse aanbestedingen en Europese aanbestedingen op het gebied van IT;
 • Kennis op het gebied van programma management, beleidsontwikkeling, planning en control binnen het ICT vakgebied;
 •  Ervaring op het gebied van grote IT-projecten;
 • In het bezit van gedegen marktkennis van IT;
 •  Juridische en commerciële aspecten;
 •  Ervaring op het gebied van verwerven en onderhandelen in een bedrijfsmatige omgeving;
 • Ervaring met moderne aanbestedingsvormen (bijv. concurrentiegerichte dialoog);
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Goed inzicht in de bedrijfsmatige en managementprocessen.

Competenties:

 • Communicatief
 • Doortastend, overtuigend
 • Klantgericht
 • Initiatiefrijk
 • Analytisch
 • Creatief
 • Resultaatgericht
 • Stressbestendig
 • Vasthoudend
 • Integer
 • Probleemoplossend
 • Anticiperend
 • Samenwerken

Reageren

Senior Verwerver (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: tot 31-12-2017 (optie tot verlenging) 
Aantal uren: 36 uur per week

Opdrachtomschrijving:

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Verwerving & Contractmanagement (V&C) van de directie Vraag en Aanbodmanagement (VAM) van de divisie Facilitair en Logistiek. De directie VAM heeft als doel het effectief ondersteunen van de klanten door het bieden van een uitgebalanceerd, effectief en doelmatig portfolio voor wat betreft prijs, hoeveelheid en kwaliteit in de facilitaire- en logistieke goederen- en dienstverlening. De afdeling Verwerving & Contracten heeft tot doel overeenkomsten met in- en externe partijen tot stand te brengen en in stand te houden. De afdeling Verwerving & Contractmanagement bestaat uit de sectie Diensten, de sectie Zaken en de sectie Supplychain management alsmede de pool Senior Contactmanagers.

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Zaken of Diensten. De secties bestaan naast Functionaris uit, Contractmanagers, Projectverwervers, Senior Verwervers, Verwervers en Junior Verwervers.

Functionaris is belast met het verrichten van verwervingsactiviteiten tot een bedrag van 125.000,- en het optreden als materiedeskundige.

Werkzaamheden:

 1. Verricht verwervingsactiviteiten van een lage complexiteit, door:  
  * het toetsen van het plan van eisen op commerciële en juridische aspecten bij lage complexiteit wat betreft dienst of product, volume, klant en specificaties;
  * het opstellen van een verwervingsplan tot en met de tekenbevoegdheid van 125.000 euro;  
  * het selecteren van een leverancier via een aanbestedingsprocedure;
  * het uitvoeren van een minicompetitie bij raamcontracten van verschillende aanbieders van hetzelfde product of dienst;
  * het afsluiten van contracten/het verlenen van opdrachten tot en met de tekenbevoegdheid van 125.000 euro;
 2. Treedt op als materiedeskundige, door:
  * het deelnemen aan interne overlegfora;
  * het uitvoeren van marktonderzoek tot en met de tekenbevoegdheid van 125.000 euro

Functie-eisen:

 • kennis van de relevante (supra-)nationale regelgeving;
 • kennis van de leveranciersmarkt voor het betreffende aandachtsgebied;
 • kennis van het EG aanbestedingsproces;
 • inzicht in de primaire en ondersteunende processen van verwerving en de aanwezige assortimenten;
 • inzicht in de taken, organisatie en werkwijze van decentrale eenheden;
 • vaardigheid in het volgen van marktontwikkelingen;
 • advies, communicatieve en commerciële vaardigheden;
 • mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels. 

Competenties:

 • Kennis/Opleidingseisen:
  * HBO met relevante studierichting, of
  * HBO aangevuld met NEVI 2 (tactisch), of daarmee overeenstemmend, of
  * HBO werk en denkniveau + NEVI I + NEVI 2 (tactisch), dan wel daarmee overeenstemmend.
 • Ervaringseisen:
  * Ruime ervaring met verwervingsactiviteiten;
  * Ruime ervaring in het uitvoeren van verwerving en het opstellen en beoordelen van overeenkomsten;  
  * Ervaring in onderhandelingen en voeren van besprekingen met leveranciers en organisaties;
 • Competenties:
  * Communiceren niveau 2
  * Integer niveau 2
  * Nauwkeurig niveau 3
  * Verantwoordelijk niveau 3   

Reageren

Senior Contractmanager (ingevuld)

Organisatie: RvO.nl/Economische Zaken
Locatie: Den Haag 
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 5 maanden 
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De senior contractmanager voert het contractmanagement uit van contracten van alle onderdelen van het Ministerie van Economische Zaken en in het kader van categoriemanagement ook voor andere onderdelen van de Rijksoverheid.

 • Voert zelfstandig gesprekken met klanten en behoeftestellers.
 • Voert zelfstandig gesprekken met leveranciers.
 • Kent de klantenorganisatie en onderhoudt contacten met de projectteamleden binnen de verschillende inkoopvraagstukken.
 • Zorgt dat de contracten door de verschillende klantorganisaties wordt nageleefd.
 • Is op de hoogte van de bevoegdheden van de verschillende functionarissen bij de opdrachtgever. 

Eisen/wensen:

 • Tactische niveau
 • Kennis op inkoop- en aanbestedingsterrein
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving
 • Adviserende rol
 • Kan zelfstandig werken

Ervaring:

 • Relevante ervaring met contractmanagement
 • Ervaring met aansturen implementatieteam/klein team
 • Ervaring in alle fases van het adviesproces
 • Ervaring met implementatie van contracten
 • Managen van diverse contracten

Kennis en vaardigheden

 • Goed kunnen communiceren (mondeling en schriftelijk)
 • Bijeenkomsten leiden
 • Ervaring hebben met werken in een politieke omgeving

Opleiding inkoop specifiek

 • HBO-niveau
 • Diploma NEVI 1 of vergelijkbaar
 • Bij voorkeur NEVI 2 of vergelijkbaar

Profiel gerichte Competenties

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken
 • Accuratesse
 • Cijfermatig inzicht
 • Integriteit
 • Onderhandelen
 • Adviesvaardigheden
 • Resultaatgerichtheid
 • Stressbestendigheid

Reageren

Strategisch Inkoper (4x) (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Utrecht/Den Haag 
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 1 jaar
Aantal uren: 36 - 40 uur per week

Omschrijving:

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Inkoop IT van de Directie Inkoop. Inkoop IT heeft tot doel op een commercieel – juridisch verantwoorde wijze ten behoeve van de grotendeels interne klanten contracten af te sluiten met leveranciers voor de levering van goederen en diensten van de vereiste kwaliteit op het gewenste levertijdstip en tegen een acceptabele prijs en voorwaarden. De aard van de werkzaamheden wordt daarbij bepaald door de complexiteit en omvang van het product, de samenstelling van de markt, de vigerende regelgeving en de politieke gevoeligheid van een dossier. Afdeling Inkoop IT is betrokken bij complexe en omvangrijke projecten, die soms oplopen tot €100 miljoen. Vaak gaat het om strategische goederen en diensten in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de te in te kopen goederen en diensten binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormt.

Functionaris participeert in projectteams en is daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van de commerciële en contractuele inkoopactiviteiten gedurende het gehele proces en werkt daartoe nauw samen met de projectmanager. 

Werkzaamheden:

 1. Geeft leiding en sturing aan projectteams en is daarin verantwoordelijk voor de uitvoering van de commerciële en contractuele inkoopactiviteiten gedurende het gehele proces en werkt daartoe nauw samen met de behoeftesteller en inkoopmanagers, door:

  • Het adviseren bij het voorbereiden en opstellen van de behoefte, op basis van een gedegen marktkennis. Het aangeven van de haalbaarheid en mogelijke alternatieven voor deze behoeftes en te bewaken dat behoeftevervulling (in concurrentie) mogelijk blijft;
  • Het bijdragen aan de totstandkoming van het plan van aanpak (projectinitiatie document) voor wat betreft de inkoopaspecten van het project;
  • Het schrijven van een inkoopplan ten behoeve van het project;
  • Het adviseren bij het opstellen van het programma van eisen en te waken voor een negatieve beïnvloeding daarvan op het commerciële traject;
  • Het zich op de hoogte houden van de commerciële ontwikkelingen binnen het totale aandachtsveld en zich op de hoogte te stellen van de IT gerelateerde technologische ontwikkelingen binnen de onderhanden projecten;
  • Het tijdens de (voor)studiefase in nauw overleg met de stakeholders coördineren aangaande de marktoriëntatie (interdepartementale en internationale samenwerkingsmogelijkheden inbegrepen) en vervolgens de potentiële leverancier(s) te selecteren;
  • Het laten uitvoeren van leveranciersmanagement;
  • Het gedurende de looptijd van het contract bewaken van de correcte uitvoering van de overeenkomsten;
  • Het gedurende de realisatiefase bewaken van commerciële en juridische problemen worden voorkomen c.q. opgelost ten einde te komen tot een evenwichtig Sourcing- en vendormanagement met beheersbare commerciële risico’s.

   

 2. Bepaalt in samenspraak met de Tenderunitmanager de inkoopstrategie, voor Europese en/of complexe aanbestedingen, door:
  • het (laten) ontwerpen van een inkoopstrategie met het doel om binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden die de markt biedt de aanbesteding zo doelmatig mogelijk uit te voeren (o.a. door het opstellen van een daartoe geëigende selectieprocedure en/of gunningsprocedure),
  • vervolgens de gewenste contractvorm te selecteren en (concept)overeenkomsten op te stellen, die deel zullen uitmaken van de aanbestedingsdocumenten;
  • het evalueren en beoordelen van offertes en andere relevante documenten op financieel economische, commerciële en juridische aspecten, teneinde een gunningsadvies te kunnen opmaken;
  • het redigeren van overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten t.b.v. internationale of interdepartementale samenwerking; teneinde voor defensie optimale overeenkomsten af te sluiten waarin de verschillende deelbelangen transparant en evenwichtig zijn afgewogen.

   

 3. Bepaalt hij in samenspraak met zijn unitmanager de verwervingsstrategie, bespreekt deze met de projectmanager, voert deze dienovereenkomstig uit en treedt op als leider van de (commerciële) onderhandelingen.

   

 4. Draagt zorg voor de verantwoording van het commerciële traject aan de Contracten Commissie DMO, de DMO-raad en/of het politieke niveau en draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van toegepast inkoopbeleid en de inkooporganisatie.

   

 5. In het bijzonder wordt de functionaris ingezet voor het ontwikkelen van overeenkomstvormen die inspelen op nieuw DMO-beleid t.a.v. onder meer de nieuw in te richten IT organisatie. Hierbij moet gedacht worden aan constructies op het gebied van Publiek Private Samenwerking en ‘Best Value Procurement’. Ook is en wordt de functionaris ingezet bij projecten waarvoor niet of nauwelijks DMO-beleid is geformuleerd; op dit soort van onontgonnen terrein dat zich veelal afspeelt in een internationale omgeving, is uitermate veel ervaring vereist. Daarbij is niet alleen kennis benodigd van inkoopregelgeving, maar bovendien algemene kennis en ervaring over financiële, waaronder fiscale, regelgeving.

   

 6. Treedt op als troubleshooter en adviseert bij strategische verwervingsvraagstukken. Treedt tevens op als accountmanager. Vaak gaat het om strategische goederen in een complexe markt, waarbij de rol van het Nederlandse bedrijfsleven, de hoge mate van technische complexiteit, de specifieke markt met een beperkt aantal aanbieders en de impact van de implementatie van de systemen binnen de defensieorganisatie een complicerende factor vormen.

   

 7. De strategisch inkoopmanager zal in verschillende projectteams tegelijkertijd opereren waarbij hij nauw samenwerkt met projectmanagers uit het IT domein van Defensie. Daarbij heeft hij om de inkoopbelangen adequaat te kunnen bewaken een eigen, aan de projectmanager nevengeschikte verantwoordelijkheid met een eigen hiërarchische lijn via zijn sectie- en/of afdelingshoofd naar de Directeur Inkoop. Binnen het projectteam geeft de strategisch inkoopmanager functioneel leiding aan de toegewezen inkoopfunctionarissen en leidt hij de onderhandelingen, terwijl hij voorts de dagelijkse gang van zaken afstemt met de projectmanager en als accountmanager kan optreden.

Functie-eisen:

 • Diepgaande kennis van aanbestedingswetgeving;
 • Basiskennis van Informatietechnologie (IT);
 • Kennis van relevante (beleids)gebieden van samenwerkende diensten, organisaties, leveranciers en klantomgeving;
 • Moet een goede algemene en specifieke kennis en inzicht hebben van het inkoopproces.
 • Kennis op het gebied van contractmanagement;
 • Inzicht in de gevolgen van wijzigingen in IT-dienstverlening voor contracten;
 • Vaardigheid in het monitoren van de naleving van contracten, in het analyseren van geleverde prestaties en in het voeren van overleg bij tekortkomingen in de geleverde prestaties.
 • Vaardigheid en vermogen om snel en adequaat te handelen in geval van probleemsituaties.
 • Vaardigheid en vermogen om strategisch om te kunnen gaan met complexe omgevingsfactoren van de inkooptrajecten, in het bijzonder de ambtelijke en politieke machtsverhoudingen.

 • HBO- of Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met NEVI 2 (strategisch) dan wel daarmee overeenstemmend;
 • Aantoonbare opleiding op het gebied van aanbesteden;
 • Meervoudige, aantoonbare ervaring met het zelfstandig aanbesteden, bij voorkeur traceerbaar via TenderNed;
 • Relevante opleiding op het gebied van Europees aanbestedingsrecht of gelijkwaardig;
 • Minimaal 36 tot 40 uur per week beschikbaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren danwel begeleiden van inkooptrajecten en in het opstellen en verdedigen van aanbestedingsstukken;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het werken in multidisciplinaire teams;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het overbrengen van kennis.

Reageren

Senior Projectverwerver (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie
Locatie: Den Haag/Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 12 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Functieomschrijving/werkzaamheden:

 • Deelnemen aan project/verwervingsteams
 • Deelnemen aan strategische en tactische overleggen
 • Het in overleg met aanvragers/gebruikers, opstellen van de meest effectieve verwervingsstrategie
 • Het onderzoeken in hoeverre potentiele leveranciers tegemoet komen aan de financiële, contract juridische en technische eisen die het Ministerie van Defensie stelt.
 • Het in gang zetten van marktverkenningen, RFI’s en RFP’s en overleg voeren met leveranciers
 • Het ten behoeve van verwervingen verrichten van marktverkenningen en -onderzoeken
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Brengt verwervingen en contracten tot stand en beoordeelt leverancierscontracten c.q. voorwaarden
 • Het in overleg met aanvragers opstellen van de juridische en commercieel-technische documenten en specificaties van te verwerven middelen, goederen en/of diensten. Het toetsen van de specificaties
 • Het analyseren van offertes en het beoordelen of deze aan de gestelde eisen voldoen.
 • Het zo nodig overleggen met de indieners. Het opstellen van commercieel-technisch en juridisch correcte contracten
 • Uitvoeren van evaluaties
 • Adviseren over verbeteringen in het verwervingsproces;
 • Het mede uitdragen van het contract juridische en verwervingsbeleid binnen het Ministerie van Defensie
 • Het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op contract juridisch gebied en van ontwikkelingen op de markt
 • Het mede analyseren en beoordelen van de ontwikkelingen en het aangeven van de consequenties voor het Defensie Verwerving
 • Het ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe contractvormen, modelovereenkomsten en bijzondere overeenkomsten en het adviseren over het werkingsgebied daarvan
  .

Ervaring/competenties/kennis:

 • Minimaal vijf jaar (aantoonbare) ervaring in rollen als senior Projectverwerver
 • Ervaring met verwervingen binnen (semi)overheid
 • Ervaring op het gebied van verwerven en onderhandelen in een bedrijfsmatige omgeving,
 • Ervaring op het gebied van grote IT-projecten
 • Ervaring met moderne aanbestedingsvormen (bijv. concurrentiegerichte dialoog).
 • Minimaal relevante HBO — opleiding, aangevuld met PEP of NEVI 2, dan wel daarmee overeenstemmend
 • Juridische en commerciële aspecten
 • Kennis op het gebied van programma management, beleidsontwikkeling, planning en control binnen het ICT vakgebied
 • Affiniteit met moderne IT
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
 • Goed inzicht in de bedrijfsmatige en managementprocessen
 • Communicatief
 • Doortastend, overtuigend
 • Klantgericht
 • Initiatiefrijk
 • Analytisch
 • Creatief
 • Resultaatgericht
 • Stressbestendig
 • Vasthoudend
 • Integer
 • Probleemoplossend
 • Anticiperend
 • Samenwerken

Reageren

Inkoper (ingevuld)

Organisatie: Ministerie van Defensie (DMO)
Locatie: Den Haag / Utrecht
Beschikbaarheid: z.s.m.
Duur opdracht: 12 maanden
Aantal uren: 36 uur per week

Omschrijving:

De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft om de opgedragen taken uit te voeren. De Defensie Materieel Organisatie is verantwoordelijk voor de aanschaf van materieel en IT-systemen, voor inservice support, wapensysteemmanagement, instandhouding van IT- systemen, ketenlogistiek (o.a. munitie, kleding, brandstoffen en ICT-componenten), documentaire informatievoorziening en de afstoting van niet meer benodigd materieel en IT-systemen.

De ambitie van Inkoop Defensie is de vanzelfsprekende partner van de krijgsmacht te zijn, die toegevoegde waarde heeft in het gehele proces van behoeftestelling tot einde contract, met oog voor ontwikkelingen in de markt en bij internationale partners, met behoud van integriteit, rechtmatigheid en focus op value for money.

De afdeling Inkoop Projecten zorgt dat de aankoop van nieuw materieel goed en volgens de regels verloopt. De afdeling Inkoop Projecten bestaat uit vier secties:  Sectie Contractmanagement;  Sectie Maritieme Projecten;  Sectie Luchtvaartprojecten;  Sectie Grondgebonden projecten;

De inkoper zal werkzaam zijn voor de Maritieme Projecten.

Werkzaamheden

 • Uitvoeren van (Europese) aanbestedingen: Je werkt in een projectteam. De andere teamleden zin in ieder geval een projectleider en een technicus. Afhankelijk van de aard van het project wordt dit projectteam uitgebreid met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de kwalitetisborgingsafdeling, gebruikers e.d. Je bent verantwoordelijk voor de commerciële en contractuele inkoopactiviteiten, het bepalen van de inkoopstrategie rekening houdend met Europese aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied (ADV)) en het soepel laten lopen van het inkoopproces. Je behartigt de (commerciële) belangen van Defensie, onderhandelt deze uit en zorgt dat afspraken goed contractueel worden vastgelegd. Je overlegt indien nodig met vertegenwoordigers van Auditdienst Rijk, Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie, NIDV, Ministerie van Economische Zaken e.d.

 • Adviseren ten aanzien van commerciële/technische aangelegenheden: Je adviseert het afdelingshoofd en de sectiehoofden en eventueel inkopers en/of contractmanagers van de Afdeling Inkoop Projecten ten aanzien van commerciële en technisch- maritieme aangelegenheden vooral bij het opstellen van zogenaamde single-source trajecten of overeenkomsten waarin de bestaande regelgeving niet voorziet. 

Wensen/eisen:

 • Afgeronde relevante academisch opleiding of HBO-opleiding, aangevuld met PEP of Nevi 2 (tactisch) of daarmee overeenstemmend;

  Wensen:
 • Inkoopervaring en ervaring met Europese aanbestedingen zowel overeenkomstig aanbestedingswet 2012 als Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied;
 • Ervaring in het werken in multidisciplinaire teams;
 • Ervaring met contractadvies met name single-source trajecten;
 • Maritiem- technische achtergrond;
 • Kennis van techniek en inkoop van technische producten en subsystemen;
 • Ervaring in het opstellen en uitonderhandelen van complexe overeenkomsten en het voorbereiden en uitvoeren van inkoopprocessen;
 • Engelse taal, vloeiend zowel in woord als geschrift.

  Locatie: De standplaats van de functie is in Den Haag, in najaar 2017 vindt de verhuizing naar Utrecht plaats.

  Competenties:
 • Analyseren en oordelen;
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Teamplayer met een ruime mate van zelfstandigheid;
 • Grote mate van accuratesse;
 • Grote mate van stabiliteit en integriteit;
 • Initiatiefrijk en creatief;
 • Goed cijfermatig inzicht;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatgericht. 

Reageren