Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Wijzigingen Aanbestedingswet; Laat kansen niet liggen

Inge Norbruis - Managing Consultant Emeritor"Inschrijven op aanbestedingen is een intensief traject. Het is niet iets dat je half kunt doen."

07 augustus 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Service Management

De grote schoonmaakbedrijven hoef je niets te vertellen over inschrijven op Europese Aanbestedingen. Zij doen dit al jaren en zijn zeer door de wol geverfd. Maar wat doe je  als je geen eigen professionele tenderdesk hebt? Laat je dan al die kansen op nieuwe opdrachten zomaar liggen?

Lees het hele artikel

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Wat betekent de gewijzigde Aanbestedingswet voor u?

Andrea del Castilho"U mag de opdracht niet onrechtmatig splitsen. "

Eindelijk zijn dan op 1 juli de wijzigingen op de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Tegelijk is ook het flankerend beleid van die wet, namelijk de ARW 2012, de Gids Proportionaliteit en de Uniforme Eigen Verklaring in werking getreden. Een aantal bepalingen van de Aanbestedingswet is nader uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Ook dat besluit is herzien. De links naar alle relevante documenten vindt u onderaan het artikel.

Lees het hele artikel op AanbestedingsCafe.nl

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page