Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Van bezit naar gebruik

"Gevoelsmatig is huren altijd duurder dan kopen. Maar is dat zo?"
Maarten ErasmusManaging Consultant

23 november 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Enkele weken geleden mocht ik optreden als discussieleider voor tien CPO’s. We bespraken de vraag of grote bedrijven de ‘van bezit naar gebruik’-trend kunnen versnellen en zo hun bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere economie.

Even kort: het idee is dat bedrijven die iets produceren, eigenaar blijven van het product. De klant betaalt alleen voor het gebruik ervan en geeft aan het einde van de gebruiksperiode het product weer terug.
Voor de fabrikant is het dus belangrijk producten te maken die lang meegaan en na retour nog te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld door onderdelen of materialen opnieuw in te zetten. En dat is goed voor het milieu.

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Innovatie en sourcing

"Niet elk zaadje hoeft uit te groeien tot een succesvolle partner."
Maarten ErasmusManaging Consultant

28 september 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Start-ups zouden gebaat zijn bij meer ondernemerschap door gevestigde organisaties. Die creëren echter een klimaat waarin kleine leveranciers steeds minder kans krijgen. Dat is een probleem voor de start-ups, maar ook nadelig voor de innovatiekracht van deze organisaties.

Een zaadje planten aan leverancierskant gebeurt weinig, terwijl dit aan de verkoopkant normaal is. Daar kijkt niemand ervan op dat zaadjes verloren gaan en slechts enkele uitgroeien tot een nieuwe klant. Maar het nemen van dezelfde soort risico’s wordt aan de leverancierskant onacceptabel gevonden. Als bedrijven zich ontwikkelen, nemen de kansen voor kleine leveranciers af en dus ook voor innovatieve start-ups.

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Laat overheden niet participeren

Maarten Erasmus"Overheden moeten accepteren dat het niet altijd gaat zoals zij gewend zijn."

22 augustus 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl

“Lokale initiatieven uit de samenleving zelf, werken beter dan initiatieven die door de overheid worden gestuurd. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek,” zegt Prof. Dr. Menno Fenger in zijn oratie aan de faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit. Hij ontdekte dat burgerinitiatieven mislopen, zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien.

Lees het hele artikel op CFO.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Schone data

Maarten Erasmus"De kwaliteit van de data waar een inkoper mee moet werken, varieert meestal van ‘incompleet’ tot ‘bagger'."

04 augustus 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Ik heb eens les gehad van een accountant die nog nooit eerder een groepje inkopers voor zich had. Het viel hem op hoe weinig angst inkopers hebben voor lange lijsten. Zonder blikken of blozen doken wij in een bestand met drieduizend regels om te zien of er iets bijzonders te ontdekken viel.

Kennelijk zijn wij gewend om met een dump uit de administratie ons werk te doen. Na een middagje turen, knipperen en plakken komen we meestal wel tot een aardig beeld van wat ons te doen staat. Maar als je er goed over nadenkt is het een nogal ambachtelijke manier van werken.

Kan dat niet anders?

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Bemoeien of niet?

Maarten Erasmus"Overheden moeten accepteren dat het niet altijd gaat zoals zij gewend zijn."

20 juli 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Het blijkt dat lokale initiatieven uit de samenleving beter werken dan initiatieven die door de overheid worden gestuurd. Dit was al bekend uit Amerikaans onderzoek, maar wordt bevestigd door prof. dr. Menno Fenger van de Erasmus Universiteit.

In zijn oratie vertelt prof. Menno Fenger over zijn eigen onderzoek, waaruit blijkt dat burgerinitiatieven mislopen, zodra de overheid zich ermee gaat bemoeien.

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Is inkoop bijzaak? 

Maarten Erasmus"Hoe logisch ook, het gebeurt niet. "

Het is een open deur. Organisaties die in verhouding veel inkopen, hebben meer aandacht voor hun inkoop. Ze hebben meer en betere inkopers, betere systemen en een beter proces. Dat klinkt logisch en dat is het ook.

Het klinkt ook logisch dat organisaties die veel inkopen hier aandacht aan besteden in hun jaarverslag. Als zo’n groot deel van de omzet wordt ingekocht wil een belegger weten hoe de inkoop georganiseerd is en wat de kwaliteit van de supply chain is. Maar hoe logisch ook, dit gebeurt niet.

Lees het hele artikel op Facto.nl

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Stoutmoedige voorspellingen en angstvallige beslissingen

Maarten Erasmus"De conclusie was helder: Financieel directeuren van grote ondernemingen hadden geen idee van de kortetermijn toekomst van de aandelenmarkt."

07 juni 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl

Gedurende een aantal jaren hebben hoogleraren aan de Duke University een onderzoek uitgevoerd, waarin financieel directeuren van grote ondernemingen de uitkomsten van de index van Standard & Poor voor het volgende jaar schatten.

De onderzoekers verzamelden 11.600 van zulke voorspellingen en analyseerden hun nauwkeurigheid. De conclusie was helder: Financieel directeuren van grote ondernemingen hadden geen idee van de kortetermijntoekomst van de aandelenmarkt. De correlatie tussen hun schattingen en de werkelijke waarde was minder dan nul! Als ze zeiden dat de markt zou dalen, was het net iets waarschijnlijker dat hij omhoog zou gaan.

Lees het hele artikel op CFO.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Van theekransje naar kpi

Maarten Erasmus"Het is, als je erover nadenkt, best vreemd dat we nog zo veel tijd kwijt zijn aan het zoeken naar de meest basale informatie."

19 maart 2015 | Maarten Erasmus | Publicatie: Zorginstellingen.nl

In de wereld van data-analisten wordt voorspeld dat besluiten steeds minder op gevoel worden genomen. In plaats daarvan laten we ons vaker leiden door data. Maar het gaat niet alleen over een technologische ontwikkeling. Om data te gebruiken is ook een cultuurverandering nodig. En dat is iets wat ik wel kan beamen.

Lees het hele artikel op Zorginstellingen.nl.

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Inkoper in 2020 overbodig

"Nee, is dit geen somber scenario, integendeel. Eerder het bewijs van ons succes."
Maarten ErasmusManaging Consultant

15 januari 2015 | Maarten Erasmus | Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Het is de vraag of het vak van inkoper nog een lang leven beschoren is. Naarmate organisaties meer gaan inkopen komt het belangrijke werk vooral buiten de inkoopafdeling te liggen. Ik zie nu al dat inkoopafdelingen kleiner worden en het zou me niet verbazen als ze over vijf of tien jaar overbodig zijn.

Nee, is dit geen somber scenario, integendeel. Eerder het bewijs van ons succes. Maar ook een waarschuwing aan het adres van jonge mensen die nu voor het vak kiezen. Dat vak kon er wel eens heel anders gaan uitzien. Sta mij toe de trends aan te geven om mijn stelling te onderbouwen.

Lees het hele artikel

Help elkaar en deel ...Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page