Gasunie, Charles Gevers

Gasunie

 

Charles Gevers, Procurement Director Corporate Purchasing & Contracting Gasunie

De kracht van een organisatie blijkt onder meer uit de manier waarop problemen opgelost worden. Ik heb ervaren dat Emeritor bij een potentieel conflict een oplossingsgerichte, daadkrachtige organisatie is. Op het moment dat ik in januari 2010 aantrad als Procurement Director bij de Gasunie, speelde er een issue over een Emeritor-medewerker die bij ons in de organisatie niet uit de verf kwam. Emeritor, in de persoon van Caroline van den Bosch, reageerde hier snel en adequaat op. Ze handelde de kwestie financieel klantvriendelijk en commercieel af en slaagde er bovendien in om snel een goede, bij de Gasunie passende vervanger te plaatsen. Dan begrijp je in mijn optiek goed waar het bij de klant om draait.

Voor mij bestaat er dan ook geen enkele reden om iets in de bestaande samenwerking met Emeritor te veranderen. Emeritor heeft bij de Gasunie een aantal ervaren inkoopadviseurs gedetacheerd. De extra inkoopkennis en inkoopcapaciteit die wij hiermee in huis hebben, is voor ons heel waardevol in het traject dat we ingezet hebben om inkoop verder te ontwikkelen.

Bewegen naar strategische inkoop

Onze inkooporganisatie bestaat uit een strategisch sourcing team, een supply managementteam en vier categorie inkoopteams, gericht op de belangrijkste inkoopcategorieën: materialen, contracting, energie en facilitaire services / ICT. Daarnaast zijn er vanuit de inkooporganisatie een aantal inkopers dedicated toegewezen aan grote projecten. Deze voor de Gasunie nog redelijk nieuwe structuur stond net in de steigers toen ik in dienst trad. De Gasunie beweegt hiermee van operationele inkoop naar tactische en strategische inkoop.

“Het Emeritor netwerk in de inkoopwereld is groot.”

Door inkoopkennis al in de voorfase van aanbestedingen in te brengen, willen we leveranciers op een andere manier aanspreken. Voorheen werd onze vraag in veel inkooptrajecten niet alleen functioneel omschreven, maar ook heel gedetailleerd in productspecificaties, ingegeven door kennis vanuit de lijn. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat gedetailleerd specificeren veel tijd kost en bovendien mogelijk zicht ontneemt op nieuwe ontwikkelingen in de markt en/of goede alternatieven voor in te kopen diensten en producten.

De overstap naar een categorie inkooporganisatie is op papier eenvoudiger dan in de praktijk. Het is een gegeven dat mensen moeite hebben met veranderen. In ons geval speelt nog eens mee dat de Gasunie – gezien de aard van onze werkzaamheden – zeer risicomijdend is als het gaat om de inkoop van bijvoorbeeld materialen. Er wordt nu van lijnmanagers gevraagd om een deel van de inkoop – het gedetailleerd specificeren – los te laten.

Dat gaat gepaard met zorg en onzekerheid. Vooral ten aanzien van de kwaliteit: begrijpt een leverancier echt wel wat er nodig is? Hoe dichter bij de core-business, hoe moeilijker dat proces is.

Groot netwerk en goede match

De kwaliteit van inkoop bepaalt voor een groot deel hoe snel categorie inkoop geaccepteerd wordt. Kennis en vaardigheden van inkopers en hun managers zijn hierin cruciaal. We zijn daarom bewust op zoek gegaan naar inkopers met een behoorlijke dosis strategisch inzicht. 

Het is belangrijk om dan terug te kunnen vallen op een betrouwbare leverancier van inkoopcapaciteit, temeer omdat niet alle functieprofielen direct helder en scherp geformuleerd kunnen worden.

Emeritor is een van de vele bureaus die actief is in het detacheren van inkoopspecialisten en zonder twijfel een van de beste. Het netwerk van Emeritor in de inkoopwereld is bijzonder groot, waardoor vacatures snel ingevuld worden. Daarnaast heeft Emeritor voor mij bewezen heel goed te kunnen matchen.

 

"Door inkoopkennis al in de voorfase van aanbestedingen in te brengen, willen we leveranciers op een andere manier aanspreken."

Zo heb ik ervoor gekozen om een door Emeritor geleverde manager de komende twee jaar in mijn managementteam op te nemen. De manager in kwestie functioneert uitstekend en brengt bovendien veel inkoopkennis en –ervaring mee. Kennis en ervaring die ik graag overgedragen zie worden op mijn andere MT-leden.

Recent hebben we ook de samenwerking met een andere Emeritor-medewerker verlengd. Dit gebeurde mede op verzoek van de technische collega’s. In de transitie waarin de Gasunie zit, is dat een zeer welkome ontwikkeling.

Interessant? Delen mag!