Holland Casino, Willem Kooijman

Holland Casino

 

Willem Kooijman, Chief Financial Officer Holland Casino

Willem Kooijman, Chief Financial Officer Holland Casino

Ik kan wel zeggen dat wij zeer enthousiast zijn over de werkwijze van Emeritor en de resultaten die wij in gezamenlijkheid op inkoopgebied binnen Holland Casino bereikt hebben. Het verbeterprogramma (‘Pro-Inkoop’) heeft zelfs meer opgeleverd dan ik gehoopt had, zowel financieel als in proces- en gedragsverandering. Maar laat ik bij het begin beginnen.

In 2008 besloten wij als resultante van een strategische heroriëntatie onze organisatie te centraliseren. Door de economische recessie en een aantal overheidsmaatregelen, zoals het rookverbod in de horeca en een verhoging van de kansspelbelasting, zagen wij ons bovendien genoodzaakt om strakker te sturen op de kostenstructuur. Wij hebben ons logischerwijs ook gericht op de inkoop. Het was direct duidelijk dat we daar veel ‘winst’ konden behalen; gezamenlijk maakten wij - 14 vestigingen en het hoofdkantoor - gebruik van maar liefst 3.500 leveranciers.

"Ik kan Emeritor van harte aanbevelen."

Nadat wij op eigen kracht onze factuurverwerking gecentraliseerd hadden, zijn wij op zoek gegaan naar een partner die ons kon helpen bij het centraliseren van de inkoop. Gelet op onze organisatiecultuur zochten wij naar een bureau met een bewezen pragmatische aanpak en een compleet dienstverleningspakket, ingestoken op zowel strategische, tactische en operationele inkoop. Op basis van referenties van andere bedrijven en eigen gesprekken met bureaus kwam Emeritor als beste uit de bus.

Een spiegel voorhouden

De centralisering van onze inkoop moest wat ons betreft leiden tot een duidelijk geformuleerde inkoopstrategie, centraal en professioneel contractmanagement en besparingen op onze inkoopportefeuille. Wij startten met de installatie van een Procurement Board waaraan Emeritor ging rapporteren. In dit overleg- en beslisorgaan hebben onder meer de CFO, COO, de directeur Finance & Control en de manager inkoop zitting, maar ook een facilitair manager uit het veld. In de Procurement Board hebben we de fundamenten van het inkoopbeleid gelegd, de inkooppakketten samengesteld en geprioriteerd en de voortgang in de operatie gemonitord. Emeritor bracht voornamelijk capaciteit en veel kennis en ervaring in. De vertegenwoordigers van Emeritor schroomden niet om ons op een respectvolle wijze een spiegel voor te houden. Dat is zeer waardevol geweest.

Nadat de inkooppakketten samengesteld waren, heeft Emeritor – in overleg met onze inkoop- en lijnfunctionarissen – bestaande inkoopcontracten geanalyseerd en daar waar nodig nieuwe aanbestedingen uitgevoerd. Voor onze lijnfunctionarissen veranderde er veel in de werkwijze en de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden. We hebben daarom veel aandacht besteed aan de interne communicatie. Dat is goed geweest; naarmate zaken concreter werden, managers echt gingen ervaren wat de nieuwe werkwijze zowel financieel als procesmatig op kon leveren, werden de mensen enthousiaster.

In de administratieve processen rondom inkoop hebben wij de keuze gemaakt om INCONTO – het bestelsysteem van Emeritor – te implementeren. INCONTO stelt ons in staat om op een zeer gebruikersvriendelijke manier bestellingen centraal te registreren. En dat helpt ons weer om de controle op inkoop eenvoudiger te maken.

"Het verbeterprogramma heeft zelfs meer opgeleverd dan ik gehoopt had, zowel financieel als in proces- en gedragsverandering."

Veel bereikt

Terugkijkend hebben wij in een jaar tijd enorm veel bereikt. Het is een reële verwachting dat eind september 2010 ongeveer 80% van ons inkoopvolume centraal geborgd is. Nu rest ons nog een inkoopanalyse van de overige 20%. De vraag is of en hoe dit inkoopvolume, waarbij veel kleine, lokale leveranciers betrokken zijn, geclusterd kan worden.

Zoals gezegd heeft het verbeterprogramma ons meer opgebracht dan ik verwacht had. De inkoopbesparingen vallen hoger uit dan vooraf geprognosticeerd en wij hebben als organisatie op het gebied van inkoopkennis en werkwijzen geweldig veel geleerd. Het is zichtbaar dat dit een positieve uitstraling heeft op onze organisatie en de manier waarop tegen het centralisatieproces aangekeken wordt. Gezien onze ambities om organisatie-breed te centraliseren, is dit pure winst. Het zal niemand dan ook verbazen dat ik Emeritor aan mijn collega-CFO’s van harte aan kan bevelen.

Interessant? Delen mag!