Monuta, Roos Zwetsloot

Monuta

 

Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaartzorg Monuta

Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaartzorg Monuta

Doordat er regelmatig onduidelijkheid bestond over vastgelegde inkoopafspraken was het voor de directie van uitvaart- en verzekeringsbedrijf Monuta duidelijk dat er iets moest gebeuren: inkoop moest geprofessionaliseerd worden. Monuta vroeg Emeritor om daarbij te helpen.

Emeritor ging voortvarend aan de slag en leverde vier concrete resultaten op: een geprofessionaliseerde inkoopafdeling, een helder inkoopbeleid met contractmanagement, een scherpe inkoopanalyse en substantiële besparingen op onder andere de inkoop van kisten en rouwvervoer.

Inkoop had geen toegevoegde waarde

Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaartzorg vertelt over de status van inkoop voor de komst van Emeritor: ‘We hadden een inkoopafdeling maar daarvan werd door de afdelingen weinig gebruikgemaakt. De organisatie kende de toegevoegde waarde van inkoop niet. Met als gevolg dat er allerlei soorten contracten waren. Inzicht in die contracten en de daarmee gemoeide inkoopkosten ontbrak.’

“Dankzij Emeritor is onze inkoopafdeling verder geprofessionaliseerd.”

Deze situatie was om meerdere reden niet wenselijk. ‘In onze branche hebben we te maken met toenemende concurrentie en een groeiende vraag naar uitvaarten op maat. Om ons rendement overeind te houden, moeten we niet alleen meer omzet maken, maar ook kritisch op onze inkoopkosten blijven. Daarnaast doordrongen de onduidelijkheden over afspraken met leveranciers ons ervan dat we ook vanuit het oogpunt van risicomanagement onze inkoopzaken beter op orde moesten hebben.’

Grote besparingen in de core business

Emeritor startte met de analyse van de inkoopuitgaven. Dat gaf inzicht in het belang van de verschillende inkoopcategorieën. De doelstelling was om samen met de huidige inkoopafdeling de grootste ervan onder contract te brengen. ‘We hebben op deze manier niet alleen grote besparingen gerealiseerd in de indirecte inkoopcategorieën zoals ICT, HR, marketing en facilitair, maar ook in de directe inkoopcategorieën die onze core business raken.’

Een van de grootste trajecten was de inkoop van kisten. ‘Het was een complex traject dat emoties en weerstand opriep. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de kisten, maar ook om de voorraad- en uitleverlogistiek. Daar mag niets in fout gaan. Op onze uitvaartlocaties werkten we langdurige samen met goede lokale leveranciers. Ga medewerkers en leveranciers dan maar eens vertellen dat het voor het bedrijf beter is om over te stappen op één landelijke leverancier.

Hoe Emeritor dat deed? Door te laten zien dat prijs niet het enige inkoopcriteria is. En door zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, goed naar ze te luisteren, feitelijke argumenten te scheiden van emotionele en uit te leggen waarom het anders moet en kan. Communiceren, communiceren, communiceren en niet opgeven.’

Een vakkundige inkoopafdeling

Gelijktijdig met het afsluiten nieuwe inkoopcontracten, is de inkoopafdeling gereorganiseerd. Er is een inkoopbeleid opgesteld en er is gewerkt aan de implementatie van contractmanagement.

"Omdat Emeritor dat proces uitstekend gemanaged heeft, is het ons wel gelukt."

‘Emeritor heeft snoeihard gewerkt. De inkoopadviseurs hebben ons veel werk uit handen genomen, maar ons ook aan het werk gezet. Inkoop is een specialisme en Emeritor stopt niet totdat de hele organisatie daarvan doordrongen is en de juiste kennis aan de juiste personen is overgedragen.’

Fantastisch resultaat

Met de geboekte resultaten is Monuta erg gelukkig. ‘Er staat nu een vakkundige inkoopafdeling die zelfstandig aan de slag kan met alles wat Emeritor achtergelaten heeft. Het is mooi om te zien dat onze afdelingen nu als vanzelfsprekend de weg vinden naar inkoop omdat daar inkoopkennis en expertise te halen is. Als het nodig is, zou ik Emeritor opnieuw inhuren. En ik beveel ze graag aan in mijn netwerk. Met hun kennis en ervaring hoef je als organisatie het wiel niet zelf uit te vinden. Emeritor zorgt ervoor dat je inkoop in de vingers krijgt en gedurende dat proces ook direct substantiële besparingen realiseert.

“Dankzij Emeritor is onze inkoopafdeling verder geprofessionaliseerd.”

Roos Zwetsloot

Directeur Uitvaartzorg Monuta

Roos Zwetsloot, Monuta"

Doordat er regelmatig onduidelijkheid bestond over vastgelegde inkoopafspraken was het voor de directie van uitvaart- en verzekeringsbedrijf Monuta duidelijk dat er iets moest gebeuren: inkoop moest geprofessionaliseerd worden. Monuta vroeg Emeritor om daarbij te helpen. Emeritor ging voortvarend aan de slag en leverde vier concrete resultaten op: een geprofessionaliseerde inkoopafdeling, een helder inkoopbeleid met contractmanagement, een scherpe inkoopanalyse en substantiële besparingen op onder andere de inkoop van kisten en rouwvervoer.

Inkoop had geen toegevoegde waarde

Roos Zwetsloot, Directeur Uitvaartzorg vertelt over de status van inkoop voor de komst van Emeritor: ‘We hadden een inkoopafdeling maar daarvan werd door de afdelingen weinig gebruikgemaakt. De organisatie kende de toegevoegde waarde van inkoop niet. Met als gevolg dat er allerlei soorten contracten waren. Inzicht in die contracten en de daarmee gemoeide inkoopkosten ontbrak.’

Deze situatie was om meerdere reden niet wenselijk. ‘In onze branche hebben we te maken met toenemende concurrentie en een groeiende vraag naar uitvaarten op maat. Om ons rendement overeind te houden, moeten we niet alleen meer omzet maken, maar ook kritisch op onze inkoopkosten blijven. Daarnaast doordrongen de onduidelijkheden over afspraken met leveranciers ons ervan dat we ook vanuit het oogpunt van risicomanagement onze inkoopzaken beter op orde moesten hebben.’

Grote besparingen in de core business

Emeritor startte met de analyse van de inkoopuitgaven. Dat gaf inzicht in het belang van de verschillende inkoopcategorieën. De doelstelling was om samen met de huidige inkoopafdeling de grootste ervan onder contract te brengen. ‘We hebben op deze manier niet alleen grote besparingen gerealiseerd in de indirecte inkoopcategorieën zoals ICT, HR, marketing en facilitair, maar ook in de directe inkoopcategorieën die onze core business raken.’

Een van de grootste trajecten was de inkoop van kisten. ‘Het was een complex traject dat emoties en weerstand opriep. Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de kisten, maar ook om de voorraad- en uitleverlogistiek. Daar mag niets in fout gaan. Op onze uitvaartlocaties werkten we langdurige samen met goede lokale leveranciers. Ga medewerkers en leveranciers dan maar eens vertellen dat het voor het bedrijf beter is om over te stappen op één landelijke leverancier.

'Omdat Emeritor dat proces uitstekend gemanaged heeft, is het ons wel gelukt.'

Hoe Emeritor dat deed? Door te laten zien dat prijs niet het enige inkoopcriteria is. En door zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, goed naar ze te luisteren, feitelijke argumenten te scheiden van emotionele en uit te leggen waarom het anders moet en kan. Communiceren, communiceren, communiceren en niet opgeven.’

Een vakkundige inkoopafdeling

Gelijktijdig met het afsluiten nieuwe inkoopcontracten, is de inkoopafdeling gereorganiseerd. Er is een inkoopbeleid opgesteld en er is gewerkt aan de implementatie van contractmanagement. ‘Emeritor heeft snoeihard gewerkt. De inkoopadviseurs hebben ons veel werk uit handen genomen, maar ons ook aan het werk gezet. Inkoop is een specialisme en Emeritor stopt niet totdat de hele organisatie daarvan doordrongen is en de juiste kennis aan de juiste personen is overgedragen.’

Fantastisch resultaat

Met de geboekte resultaten is Monuta erg gelukkig. ‘Er staat nu een vakkundige inkoopafdeling die zelfstandig aan de slag kan met alles wat Emeritor achtergelaten heeft. Het is mooi om te zien dat onze afdelingen nu als vanzelfsprekend de weg vinden naar inkoop omdat daar inkoopkennis en expertise te halen is. Als het nodig is, zou ik Emeritor opnieuw inhuren. En ik beveel ze graag aan in mijn netwerk. Met hun kennis en ervaring hoef je als organisatie het wiel niet zelf uit te vinden. Emeritor zorgt ervoor dat je inkoop in de vingers krijgt en gedurende dat proces ook direct substantiële besparingen realiseert.

Interessant? Delen mag!