Nidera, Ingrid Belliot

Nidera

 

Ingrid Belliot, Procurement Proces Owner

Ingrid Belliot, Procurement Proces Owner

Het in 1920 opgerichte Nederlandse bedrijf Nidera in- en verkoopt voedselgrondstoffen zoals granen en oliën. Anno 2015 is de handelsmaatschappij wereldwijd gevestigd in meer dan 20 landen en werken er ongeveer 3800 mensen, waarvan ruim 250 op het hoofdkantoor in Rotterdam. Om meer grip te krijgen op de Nederlandse kosten van de non product related spend (NPR), ving Nidera in 2013 aan met het inrichten van de NPR inkoopfunctie op het hoofdkantoor. Daarnaast startte het bedrijf onder begeleiding van Emeritor een inkoopverbeterprogramma. Ingrid Belliot, Procurement Process Owner, vertelt wat dit programma en de inrichting van de inkoopfunctie Nidera opgeleverd heeft.

In ons bedrijf is de inkoop van de voedselgrondstoffen uitermate professioneel georganiseerd. Dit is immers onze corebusiness; daarmee moeten we onszelf in de markt onderscheiden. Voor de inkoop van overige producten en diensten (non product related spend) daarentegen kenden we op het hoofdkantoor in Rotterdam tot voor kort nog geen gecoördineerde inkoop. Iedereen mocht bij wijze van spreken inkopen en een goede verplichtingenadministratie ontbrak. De contracten lagen in verschillende bureaulades en werden vaak stilzwijgend verlengd. Om meer grip te krijgen op onze kosten, wilden we dit veranderen. Ik had op diverse symposia al met Caroline van den Bosch van Emeritor gesproken over de voordelen van centrale inkoop. Ik was overtuigd van haar kennis en kunde op dit vlak en heb daarom Emeritor gevraagd ons hierbij te helpen.

“Emeritor heeft ons uitstekend geholpen.”

Inkoopanalyse en besparingen

Emeritor startte met een inkoopanalyse waaruit bleek dat we op verschillende inkoopcategorieën fors konden besparen. Op basis van die analyse heb ik een projectplan geschreven om deze besparingen ook daadwerkelijk te realiseren. Na goedkeuring van dit projectplan door onze managementboard ben ik samen met twee consultants adviseurs en een projectmanager van Emeritor aan de slag gegaan. De Emeritor medewerkers konden op basis van hun marktkennis en ervaring goed inschatten en onderbouwen voor welke productcategorieën het zinvol was om hernieuwde contracten af te sluiten. We kozen onder andere voor reizen, lease, informatievoorziening, IT-contracten, kantoorartikelen, inhuur externen en bedrijfshuisvesting. De rolverdeling tussen Emeritor en mijzelf was duidelijk. Emeritor tekende voor de benodigde inkoopkennis en ervaring en ik organiseerde dat de benodigde bedrijfsspecifieke kennis ingebracht werd. 

Ook nam Emeritor de leiding in de onderhandelingen met leveranciers. Dat deden ze op een uiterst professionele manier, wat resulteerde in forse besparingen, zonder in te leveren op de kwaliteit van de in te kopen producten en/of diensten.

Inrichten inkoopfunctie

Emeritor heeft ons daarnaast geholpen bij het opstellen van ons inkoopbeleid en bij het inrichten van een zelfstandige, centraal georganiseerde inkoopafdeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het afsluiten van toekomstige inkoopcontracten en voor het beheer van de bestaande contracten in onze centrale verplichtingen administratie. De reacties hierop in onze organisatie zijn positief. Inkoop staat inmiddels op de kaart en hoort er als volwaardige afdeling gewoon bij. Zo heeft de inkoopafdeling, samen met Emeritor, een groot aandeel gehad in ons huisvestingsproject. De inkoopafdeling heeft als coördinator met de externe partijen aan de onderhandelingstafel gezeten. Dit heeft geresulteerd in verbeterde huurafspraken en in de aanstaande verhuizing van het hoofdkantoor van Nidera naar een prestigieuze locatie in Rotterdam (De Rotterdam).

"Inkoop staat inmiddels op de kaart en hoort er als volwaardige afdeling gewoon bij."

Centraal inkopen van non product related spend was voor onze organisatie compleet nieuw. We hadden ons bij de implementatie daarvan geen betere begeleiding kunnen wensen dan die van Emeritor. Emeritor beschikt over bewezen inkoop- en marktkennis en heeft veel ervaring met het analyseren en implementeren van die kennis bij veel verschillende bedrijven. De medewerkers van Emeritor combineren die kennis met een no-nonsense mentaliteit; niet alleen denken en adviseren, maar ook doen. Emeritor heeft opgeleverd wat beloofd was. Bij de inkoop van IT-contracten heeft Emeritor ons daarnaast ook waardevolle inhoudelijke adviezen gegeven. Ik kan niet anders zeggen dan dat we als organisatie door Emeritor bijzonder goed geholpen zijn.

Interessant? Delen mag!