Staatsloterij, Frans van Steenis

Nederlandse Staatsloterij

 

Frans van Steenis, Algemeen directeur Nederlandse Staatsloterij

Frans van Steenis, Algemeen directeur Nederlandse Staatsloterij

De Staatsloterij is Nederlands oudste staatsdeelneming. Het bedrijf werd in 1726 opgericht door de Republiek der Zeven Provinciën met als belangrijkste doelstellingen om de gokverslaving tegen te gaan en gelden te genereren voor de republiek. Anno 2013 heeft de Staatsloterij 165 medewerkers, ruim 3.600 verkooppunten en een omzet van 850 miljoen euro op jaarbasis. Algemeen directeur Frans van Steenis startte vrijwel direct na zijn aantreden in 2011 samen met Emeritor met een inkoopverbeterprogramma.

Als staatsdeelneming hebben we een voorbeeldfunctie. Onze missie is niet voor niets betrouwbaar, betrokken en toonaangevend. Onze uitdaging is om scherp aan de wind te zeilen. Dat betekent voor mij in ieder geval dat we tegen de laagst mogelijke prijs moeten inkopen, zonder geweld te doen aan de kwaliteit, en tegen de hoogst mogelijke prijs moeten verkopen. Van het verschil tussen in- en verkoop dragen wij bij aan de Nederlandse staat c.q. de Nederlandse samenleving en kunnen we investeringen doen in diensten, processen en werkgelegenheid.

Procesmanagement centraal

Inkoop is in onze organisatie dus van groot belang. Ik heb Emeritor gevraagd om binnen de Staatsloterij een inkoopanalyse te doen, aan te geven op welke inkooponderdelen besparingen gerealiseerd konden worden en ons te helpen bij het inrichten van de inkooporganisatie. Ik heb voor Emeritor gekozen omdat ik bij vorige werkgevers op een uiterst plezierige wijze met ze samengewerkt heb. Bij Emeritor staat procesmanagement centraal in plaats van sec de inkoop; ze pakken het inkoopproces van a tot z aan. Daarnaast brengen ze in de organisatie de hoogst mogelijke kennis en kwaliteit binnen en dragen die over op de medewerkers, zodat deze daar uiteindelijk zelf verder mee kunnen. Op deze manier realiseren ze structurele inkoopbesparingen.

"Na anderhalf jaar samenwerking hebben we miljoenen aan inkoopbesparingen gerealiseerd"

Doortastend

Ook bij de Staatsloterij heeft Emeritor dit proces op een uiterst plezierige, beschaafde en doortastende wijze begeleid. Iedere verandering brengt een zekere mate van terughoudendheid met zich mee. De reacties zijn menselijk: van ‘We hebben al die jaren toch goed ingekocht?’ tot ‘Meekijken is prima, maar het mag de relaties met leveranciers niet schaden’ en ‘Ik moet nog maar zien wat er van komt.’ De adviseurs van Emeritor weten goed hoe het werkt en beschikken over uitstekende empathische vermogens. Ze stellen zich niet als wijsneus op, maar nemen de mensen mee en maken er een gezamenlijke doelstelling van. Ze hebben begrip voor onze cultuur en organisatie, luisteren goed, informeren, geven feedback en maken de oplossingen of mogelijke problemen bespreekbaar. Zonder overigens hun daadkracht te verliezen.

Rugtas vol kennis en ervaring

Samen met onze medewerkers heeft Emeritor een groot aantal inkooptrajecten doorlopen. Zoals de inkoop van media, catering, schoonmaak en leasing. Met Emeritors kennis van deze markten is het gelukt goedkoper in te kopen zonder kwaliteit te verliezen. 

Dat is precies hun toegevoegde waarde. Onze inkoper zal wellicht eens in de twee tot vijf jaar onderhandelingen voeren met bijvoorbeeld een reclamebureau. Emeritor doet dat veel vaker voor meerdere organisaties. Die kennis en ervaring zit in hun rugzak. Ze doorzien de argumenten en inkoopprocessen gewoon beter omdat ze vaker over de schutting gekeken hebben. Dat is immers hun vak.

Significante inkoopbesparingen

Na 1,5 jaar samenwerking hebben we significante inkoopbesparingen gerealiseerd. Dan praat ik echt over miljoenen euro’s. Ten dele door lagere inkoopprijzen uit te onderhandelen, maar ook door in het inkoopproces (van bestellen tot betalen) betere afspraken te maken en door het contractmanagement beter te organiseren. Emeritor is nu bezig om deze voordelen structureel te verankeren in onze organisatie. Dat betekent met name dat ze het inkoopproces en contractmanagement goed inrichten en onze medewerkers daarin opleiden en begeleiden. Daarnaast werken de adviseurs van Emeritor nog aan een aantal complexere inkoopprojecten, zoals pensioenvoorzieningen.

"Met Emeritors kennis is het gelukt goedkoper in te kopen zonder kwaliteit te verliezen."

Een echte inkoopspecialist

Mijn mening over Emeritor is tijdens dit traject onveranderd gebleven. Ik vind Emeritor ongelooflijk down to earth, resultaatgericht en bijzonder empathisch. Daar houd ik erg van. Ondanks dat Emeritor geen kleine organisatie meer is, is het een bedrijf met weinig lagen. De DGA’s bijvoorbeeld, Cees Ubink en Caroline van den Bosch, onderhouden beiden zeer nauwe contacten met de klanten. En dat zie je ook bij de adviseurs. Ze staan niet op afstand, maar zitten letterlijk in de organisatie en staan dicht bij de medewerkers met wie ze het moeten doen. Daarnaast zijn de adviseurs zeer resultaatgedreven, maar ook in staat om medewerkers mee te nemen en weerstand weg te nemen. De kracht van Emeritor is dat het een echte inkoopspecialist is. Het is voor mij dé organisatie die in staat is gestructureerde inkoopbesparingen te realiseren en te borgen in een organisatie.

Interessant? Delen mag!