Tergooiziekenhuizen, Leo Schoots

Tergooiziekenhuizen

 

Leo Schoots, Voorzitter Raad van Bestuur

Tergooiziekenhuizen is ontstaan uit een fusie tussen twee ziekenhuizen in Blaricum en Hilversum. Om de synergievoordelen te benutten, voerde Emeritor in 2009 en 2010 een inkoopprogramma uit. Alle uitgaven zijn onder de loep genomen en opnieuw aanbesteed. Dit leverde een besparing op van 15% op zowel medische als niet-medische inkooppakketten, zonder kwaliteitsverlies.

De inkoopafdeling is geherstructureerd. Systemen zijn samengevoegd en opnieuw ingericht. Het procure-to-pay proces is in een E-procurement systeem ondergebracht, waarmee het management grip krijgt op autorisatie van inkoopuitgaven en op de administratie.

Leo Schoots, voorzitter van de raad van bestuur over het project: "Inkoop is voor mij het kernproces om de grip te krijgen op onze uitgaven."

""Inkoop is voor mij het kernproces om de grip te krijgen op onze uitgaven.""
Interessant? Delen mag!