200 miljoen minder ingekocht door Rijksoverheid in 2012

Kabinet Rutte I en II zet in op het efficiënter maken van de Rijksoverheid. Inkoop is een belangrijke pijler in de plannen van minister Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. In het kader van het programma Compacte Rijksdienst, zet de Rijksoverheid in op het centraliseren van inkoopactiviteiten. Hiervoor worden 20 Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) opgericht. Binnen deze IUC’s worden voor bepaalde inkoopgroepen categoriemanagement ingericht.

Kabinet Rutte I en II zet in op het efficiënter maken van de Rijksoverheid. Inkoop is een belangrijke pijler in de plannen van minister Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. In het kader van het programma Compacte Rijksdienst, zet de Rijksoverheid in op het centraliseren van inkoopactiviteiten. Hiervoor worden 20 Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) opgericht. Binnen deze IUC’s worden voor bepaalde inkoopgroepen categoriemanagement ingericht. Belangrijke doelstelling bij het vormen van inkoopcategorieën is het realiseren van lagere inkoopkosten, door het slimmer inkopen door een rijksbrede inkoopstrategie op te zetten. Zoals de minister in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 schrijft is het inkoopvolume 2012 met € 200 miljoen gedaald t.o.v. 2011.

Lees het hele artikel op FMM.nl