Zoals in het vorige artikel over de driedubbele dip beschreven is het zaak om alert te zijn op het mogelijk omvallen van leveranciers. Hoe pak je dat aan? Een pragmatische aanpak in 3 stappen:

1. Begin met de top 20 leveranciers qua spend, en voeg daar de kritische leveranciers met weinig spend aan toe (het knelpunt kwadrant van Kraljic). Verzamel van deze leveranciers de jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaar, dan heb je informatie van 3 jaar in totaal (een jaarrekening geeft altijd het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor weer). Jaarrekeningen zijn te downloaden van internet, en/of op te vragen bij de leverancier.

Read more Inkoop en de driedubbele dip: quickscan leveranciers

Inkoop en de driedubbele dip: quickscan leveranciers

"Betrek iemand van de financiële afdeling."
Inge NorbruisManaging Consultant

27 februari 2013 | Inge Norbruis | Publicatie: Emeritor.com

Zoals in het vorige artikel over de driedubbele dip beschreven is het zaak om alert te zijn op het mogelijk omvallen van leveranciers. Hoe pak je dat aan? Een pragmatische aanpak in 3 stappen:

  1. Begin met de top 20 leveranciers qua spend, en voeg daar de kritische leveranciers met weinig spend aan toe (het knelpunt kwadrant van Kraljic). Verzamel van deze leveranciers de jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaar, dan heb je informatie van 3 jaar in totaal (een jaarrekening geeft altijd het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor weer). Jaarrekeningen zijn te downloaden van internet, en/of op te vragen bij de leverancier.
  2. Doe een quickscan van de financiële situatie van deze leveranciers, bijvoorbeeld door het invullen van dit spreadsheet.
  3. Ga in gesprek met die leveranciers waarover je twijfels hebt, en breng in kaart welke consequenties er zijn voor jouw organisatie bij het eventueel omvallen van deze leveranciers.

Betrek tijdens dit traject iemand van de financiële afdeling. Samen kun je gegevens uit de jaarrekeningen op de juiste manier interpreteren, en de aanvullende informatie die leveranciers verstrekken, op waarde schatten. Op basis van de bevindingen tijdens het traject kun je vervolgens maatregelen nemen om de belangen van je organisatie zeker te stellen. Mogelijke maatregelen zijn het goed volgen van leveranciers (en hierbij eventueel afspraken maken over door de leverancier te nemen stappen), alternatieve bronnen ontwikkelen en/of relaties beëindigen.

Door mijn opleiding (Fashion) Design ben ik altijd geïnteresseerd in trends, aangezien deze om ons heen ‘groeien’ en van invloed zijn op allerlei aspecten van ons leven. In de Marketing Tribune van 22 februari jl. stond een column van Peter Heshof: ’Trends 2013: the maker movement’ en re-connect. Deze column zette mij aan om na te denken hoe een dergelijke trend van invloed kan zijn op de functie van inkopers.

Read more Inkoop en Trends 2013

Benchmarkgegevens en onderzoek leveren de onderstaande kengetallen:

Factuurverwerkingsproces
Standaard
Elektronisch
Elektronisch verwerken
Gemiddelde verwerkingskosten
20 – 24 euro per factuur
17 – 21 euro per factuur
6 – 14 euro per factuur

Per FTE kunnen jaarlijks +/- 8.000 facturen worden verwerkt.

Onder factuurverwerking wordt verstaan:

  • Het ontvangen en archiveren van binnenkomende facturen;
  • Het controleren en boeken van facturen;
  • Het circuleren en (laten) goedkeuren van facturen;
  • Het communiceren met de leverancier over facturen en openstaande posten;
  • De administratieve afhandeling van betalingen.

De (integrale) kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van het product of dienst. Over het algemeen is dit voor de directe kosten relatief eenvoudig. De toerekening van indirecte kosten levert over het algemeen meer problemen op, aangezien er geen directe relatie tussen deze kosten en het product bestaat. In de praktijk worden drie vormen van kostprijsberekening gehanteerd: de opslagcalculatiemethode, de kostenplaatsmethode en Activity Based Costing.