In de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model voor de Eigen Verklaring wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Deze ministeriële regeling is vorige week vrijdag 22 maart jl. gepubliceerd in de Staatscourant en heet voluit: de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13041522, tot vaststelling van modellen voor een eigen verklaring als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Regeling modellen eigen verklaring), Staatscourant 2013 nr 8061, 22 maart 2013.

Read more Modellen Eigen verklaring vastgesteld

Mijn ouders hebben mij geleerd dat als er iets niet goed loopt de makkelijke oplossing is naar een ander te wijzen, maar dat je pas echt meetelt als je verantwoordelijkheid pakt voor je eigen inbreng. Deze belangrijke les heeft gezorgd voor de nodige introspectie na conflicten of blunders mijnerzijds. Natuurlijk was het hun schuld, maar waar er twee kiften…

Read more Onverantwoord marktgedrag

Samenvoegen van opdrachten en splitsen in percelen

De nieuwe Aanbestedingswet kent een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen en uitgangspunten die van toepassing zijn op de aanbestedingspraktijk. Nieuw is het verbod op het onnodig samenvoegen en het gebod om opdrachten te splitsen in percelen, tenzij dit niet passend is (artikel 1.5 en 1.10 Aanbestedingswet 2012). U en ik herkennen hierin het kabinetsbeleid om het MKB een betere toegang te geven tot overheidsopdrachten.

Read more De Aanbestedingswet 2012 in de praktijk – deel 2

Marissa Mayer, de nieuwe bestuursvoorzitter van Yahoo, is in één klap wereldberoemd geworden (hits op haar naam: 91 miljoen stuks) door een uitgelekt thuiswerkverbod: in een interne mail aan alle 14.000 Yahoo medewerkers verplicht ze iedereen om vanaf 1 juni op kantoor te werken – thuiswerken wordt alleen nog bij uitzondering toegestaan.

Haar actie stuit op veel kritiek: het is een stap terug in de tijd, je negeert de voordelen van de mobiele technologie (Richard Branson), juist een vrouw zou beter moeten weten (maar deze vrouw schijnt haar eigen kinderopvang op kantoor te hebben geregeld).

Read more Thuis werken?

Vandaag houdt de zojuist verkozen paus Franciscus zijn inaugurele rede. Een openbare redevoering waarmee hij zijn werkzaamheden als paus aanvangt. Na het conclaaf en de ‘witte rook’ weten we eindelijk wie de leiding van de katholieke kerk op zich heeft genomen. Gekozen is voor een man die behoort tot de Sociëteit van Jesus of te wel de Jezuïeten. De lijfspreuk van de Jezuïeten is ‘Ad Majorem Dei Gloriam’.

Read more Ad Majorem Populus Gloriam

Bedankt voor uw e-mail.

Inkooppanel

Wilt u mede bepalen wat voor artikelen er op Inkoopvandaag komen, uw mening geven over actuele ontwikkelingen en/of mee discussiëren over inkoopdilemma’s?

Meld u aan voor het inkooppanel.

Volg ons op social media

Inkoopvandaag is actief op een aantal social media. Blijf op de hoogte, doe mee aan de discussie en deel het Inkoopvandaag nieuws. Op welke social media zijn we te vinden?

U bent aangemeld voor de Inkoopvandaag nieuwsbrief

Dank voor uw inschrijving. U ontvangt in het vervolg automatisch onze nieuwsbrief.

Volg ons op social media

Inkoopvandaag is actief op een aantal social media. Blijf op de hoogte, doe mee aan de discussie en deel het Inkoopvandaag nieuws. Op welke social media zijn we te vinden?

Inkooppanel

Wilt u mede bepalen wat voor artikelen er op Inkoopvandaag komen, uw mening geven over actuele ontwikkelingen en/of mee discussiëren over inkoopdilemma’s?

Meld u aan voor het inkooppanel.

Bedankt voor uw inschrijving

U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail waarmee u uw aanmelding kunt bevestigen door op de link te klikken.

Inkooppanel

Wilt u mede bepalen wat voor artikelen er op Inkoopvandaag komen, uw mening geven over actuele ontwikkelingen en/of mee discussiëren over inkoopdilemma’s?

Meld u aan voor het inkooppanel.

Volg ons op social media

Inkoopvandaag is actief op een aantal social media. Blijf op de hoogte, doe mee aan de discussie en deel het Inkoopvandaag nieuws. Op welke social media zijn we te vinden?