Binnen veel bedrijven is een deel van het marketingbudget bestemd voor de inkoop van promotionele producten. Budgetten worden steeds krapper, en is het scherp inkopen van deze producten noodzakelijk geworden. Promz Magazine heeft in november 2012 een jaarlijks Opdrachtgeversonderzoek uitgevoerd m.b.t. het inkopen van relatiegeschenken en promotionele producten. Een aantal uitkomsten van dit onderzoek is beschreven in het PromZ Magazine 2013, nummer 1.

Read more De inkoop van relatiegeschenken en promotionele producten

De overheidsinkoper heeft er een behoorlijke klus aan: de nieuwe Aanbestedingswet, het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, de Uniforme Eigen Verklaringen, het ARW 2012; 600 pagina’s verandering aandachtig doornemen en doorgronden.

Maar er is licht in de duisternis. Ook ik ging aan het lezen, omdat ik goed voorbereid wil zijn…

Read more Maatschappelijke waarde, een meesterlijke zet!

De eigen verklaring in een nieuw jasje

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Alle aanbestedende diensten moeten de veranderingen in de wet gaan onderzoeken en implementeren in de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. Om u daarbij te helpen heeft Emeritor voor u de belangrijkste veranderingen uitgezocht en beschreven in een aantal artikelen. In ieder artikel wordt een zelfstandig onderwerp uit de nieuwe wetgeving beschreven. In deze aflevering behandelen we de eigen verklaring.

Read more De Aanbestedingswet 2012 in de praktijk – deel 3

Klussen in huis is iets waar ik verschrikkelijk tegenop kan zien. Graag vraag ik mijn zwager om mij hiermee een handje te helpen. Zelf heb ik twee linkerhanden, een handicap waar mijn zwager absoluut geen last van heeft. Daarnaast merk ik dat mijn gereedschapskist met daarin niet veel meer dan een paar schroevendraaiers, een hamer en een verdwaalde tang (niet vragen wat voor a.u.b., dat antwoord moet ik je schuldig blijven) toch wel wat beperkt is…

Read more De gereedschapskist

Met name door het boek “Marketing Management” van Kotler zijn de 4 P’s van marketing er tijdens mijn studie Commerciële Economie in de jaren ’80 in geramd. Ook de ondertitel van dit boek dreun ik direct op als u mij ’s nachts wakker maakt: “Analysis, Planning and Control”. Die 4 P’s staan voor: product, price, place (distributie) en promotion (incl. personal selling). Als belangrijk grondlegger van de marketing heeft Kotler het goed gedaan.

Read more De inkoopmix

Kabinet Rutte I en II zet in op het efficiënter maken van de Rijksoverheid. Inkoop is een belangrijke pijler in de plannen van minister Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. In het kader van het programma Compacte Rijksdienst, zet de Rijksoverheid in op het centraliseren van inkoopactiviteiten. Hiervoor worden 20 Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) opgericht. Binnen deze IUC’s worden voor bepaalde inkoopgroepen categoriemanagement ingericht.

Read more 200 miljoen minder ingekocht door Rijksoverheid in 2012

Toen ik net het huis uit ging (en ook net werkte) had ik wat moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Of beter gezegd: te bepalen dat ik mijn geld wel aan de juiste dingen uitgaf. Mijn ouders hielden me een hele simpele tip voor: hou een huishoudboekje bij zodat je ziet waar je geld aan uitgeeft. Vervolgens heb ik een heel simpel Excel bestandje voor mezelf gemaakt waarmee met één muisklik inzichtelijk was of ik mijn geld wel aan de juiste zaken uitgaf (en hoeveel ik nog over had, ook niet geheel onbelangrijk).

Read more Een huishoudboekje, inzicht in uitgaven…

Iedere keer als ik start met het begeleiden van een aanbesteding begin ik met het snuffelen op www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl. Via deze websites krijg je een globaal beeld van hoe soortgelijke aanbestedingen zijn opgezet. Als ik de mogelijkheid heb om documenten te downloaden doe ik dit altijd. Het liefste kijk ik naar de nota’s van inlichtingen om te achterhalen welke vragen er door de markt gesteld zijn. Steeds vaker zie ik dat er geen documenten te downloaden zijn, maar dat de geïnteresseerde zich moet registreren en inloggen op een elektronisch aankoopsysteem om toegang te krijgen tot de aanbestedingstukken.

Read more Aankoopsystemen maken Het Nieuwe Werken makkelijker

Op 13 mei jl. heeft het Ministerie van Economische Zaken de Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

De Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de nieuwe Aanbestedingswet 2012 en dienen als handreiking voor aanbestedende diensten die daaraan (ook qua professionaliseringsniveau) behoefte hebben.

Read more Ministerie van EZ publiceert Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Zondagmiddag, lunch in een chic restaurant. Een zware lucht komt onze kant op drijven: aan de tafel een paar meter verderop is een nieuwe dame aangeschoven. Dit herhaalt zich vijf minuten later met nog een nieuwe dame en een enigszins andere lucht. ‘Outstinking everybody’ noemden wij dit fenomeen thuis.

Read more Bedwelming