Gemeenten moeten zich bij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid meer gaan richten op innovatieve bedrijven. Dat levert hen niet alleen de nodige voordelen op, maar stimuleert ook de export en dus de welvaart in Nederland. Die oproep doet FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Read more Veel voordeel te behalen met slimmer inkopen

Onlangs ben ik als inkoper gevraagd om de vergoeding van auteursrecht te regelen zodat de organisatie, waar ik inkoopwerkzaamheden verricht, aan al haar wettelijke verplichtingen uit de auteurswet voldoet. “Dat regelen we even”, dacht ik. Wat een hoofdbrekens kostte me dat. De opdracht is meer dan alleen een offerte opvragen en een contract afsluiten met een auteur.

Even een kijkje in de wereld van auteursrecht zonder u de illusie te geven een compleet beeld te schetsen.

Read more De vergoeding van het auteursrecht

Europa decentraal publiceert in feuilletonvorm de geactualiseerde notitie ‘veelgestelde vragen aanbesteden’. In deel 4 zijn hoofdstuk 8 en 10 gepubliceerd.

Hoofdstuk 8 gaat over rechtsbescherming. Per 1 april 2013 is de Wira (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) ingetrokken via- en geïntegreerd in de Aanbestedingswet 2012.

Read more Deel 4 ‘veelgestelde vragen aanbesteden’ gepubliceerd door Europa decentraal

Muziek is een grote hobby van mij. Niet het maken van muziek , maar het luisteren naar muziek. Ik kan uren doorbrengen met het lezen van recensies van platen, terwijl de muziek van het besproken album door mijn speakers komt. Op deze manier heb ik al veel mooie dingen kunnen ontdekken. Bevalt de muziek mij, dan koop ik het.

Read more Contractmanagement

Tijdens intakegesprekken krijg ik bij veel klanten de opmerking dat het – ondanks de crisis – lastig is om aan bekwaam personeel te komen. Dit kan betrekking hebben op uitzendkrachten, detacheringskrachten of bij Werving & Selectie voor vast personeel.

Het verbaast mij steeds weer dat dit voor een feit wordt aangenomen.

Read more Schaarste personeel of verkeerde afspraken?

De Universiteit Utrecht en Universiteit Twente bundelen hun krachten op het onderzoeksterrein van inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Dit resulteert in de oprichting van het Public Procurement Research Centre (PPRC). Het PPRC richt zich uitsluitend op onderzoek en op aan onderzoek gerelateerde activiteiten – met een sterk interdisciplinair karakter – op het terrein van de inkoop en aanbesteding in ruime zin.

Read more Public Procurement Research Centre (PPRC) operationeel per 21 mei 2013

Berichten over het einde der tijden deren mij doorgaans niet. Van nature ben ik meer van carpe diem en van het Boeddhisme heb ik veel geleerd: schoonheid zit hem juist in vergankelijkheid, en geluk zit in jezelf, en niet in de dingen die je nastreeft of die nog moeten komen. Als vandaag alles op zou houden, zou dat niet erg zijn. Toch sloeg kort geleden een existentiële angst mij om het hart bij het lezen van een artikel over 3D printen.

Read more Het einde van inkoop

De grootste toegevoegde waarde van de inkoper zit in het meedenken over de specificatie van de behoefte. De dialoog aangaan met de interne opdrachtgever, die vaak in oplossingen denkt zonder goed over de behoefte na te denken. Doorvragen totdat je de werkelijke behoefte goed in kaart hebt, liefst in functionele termen. Kennis van wat er op de inkoopmarkt verkrijgbaar is, kan hier enorm bij helpen. Maar soms gaat het fout…

Read more Apple