Het is de gruwel van iedere inkoper: de monopolist. Vooral als deze zich ook nog in het strategische kwadrant bevindt en er veel geld is gemoeid met deze leveranciersrelatie. Want het is nogal lastig om een partnership te realiseren als slechts één partij hier belang bij heeft. Als inkopers hebben we liever de mogelijkheid van meerdere alternatieven – om onszelf, onze organisatie én de leverancier scherp te houden. We kennen allemaal het voorbeeld van Microsoft en de zegen van het ontstaan van open source software. Maar ook op vele andere gebieden, zowel bij producten als diensten, kan er sprake zijn van een monopolie.

Read more Monopolie

Een van mijn drijfveren is dat ik iets wil leren van wat ik doe. Zowel privé als op het werk. Op mijn werk wil ik uitgedaagd worden en iets opsteken. Gelukkig heb ik aan het eind van de dag altijd het gevoel dat ik weer wat dingen heb opgepikt. Het leuke van inkoopwerk is…

Read more Doorgaan

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een circulaire uitgebracht met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. De circulaire is beleid en is niet verplicht voor aanbestedende diensten. Aanbestedende diensten kunnen aan hun motiveringsplicht van de keuze voor een procedure onder de Europese drempelwaarde (art. 1.4 Aanbestedingswet 2012) in beginsel volstaan met een verwijzing naar deze circulaire, mits in overeenstemming daarmee wordt gehandeld.

Read more ‘Rijksoverheid gunt enkelvoudig onderhands onder de € 50.000,–‘

In tijden van economische tegenspoed en teruglopende omzet is het van belang om te bezuinigen en de kostenniveaus te verlagen. Om vervolgens door een crisisperiode heen te komen is het noodzakelijk om in staat te zijn op tijd de strategie, de portfolio en het gebruik van de productiemiddelen (mensen en middelen) aan te passen en hiermee inkomsten te genereren. Organisatorische aanpassingen kosten echter weer geld.

Read more De les van de crisis: kostenbesparing en flexibiliteit

Hoewel er de nodige wetenschappelijke stukken over geschreven zijn, er leerstoelen inkoop zijn aan universiteiten en er lijvige boekwerken geschreven worden over het onderwerp, is inkoop in mijn ogen een echt ervaringsvak. Hiermee wil ik de inspanning rondom de hiervoor genoemde zaken niet bagatelliseren, maar de inkoper?

Read more Doen

Misschien heeft u het artikel “Bij de loodgieter thuis lekt de kraan” op Inkoopvandaag.nl gelezen? Een artikel over een inkoper die vanuit haar expertise de badkamer liet moderniseren. De vertwijfeling aan het eind van het artikel is interessant. Wat ging er fout? Waarom werd er niet op tijd en kwalitatief geleverd zoals was bedacht? Er was immers een goede specificatie, een goede planning en een gedegen leveranciersselectie gedaan. Toch ging het mis.

Read more Project inkopen meer dan het sluiten van een contract

De Rijksoverheid heeft in het eerste halfjaar een substantiële besparing gerealiseerd door kantoormeubilair en overig werkplekgerelateerde goederen te herbruiken. Op de digitale rijksmarktplaats wordt gebruikt kantoormeubilair aangeboden aan onderdelen van het Rijk. Hierdoor hoeft men niet zelf de goederen nieuw aan te schaffen. De beste besparing is soms inderdaad het niet-inkopen.

Read more Zo Goed Als Nieuw: Rijksoverheid doet aan Duurzaam Niet-inkopen

Herkent u de volgende situatie: u hebt een geweldig gesprek met iemand over klantgerichtheid. U zit helemaal op één lijn met elkaar. Tot blijkt dat u het over twee verschillende zaken hebt gehad. Uw gesprekspartner had het bijvoorbeeld over de eindconsument, terwijl u het over uw interne contactpersoon had.

Dit voorbeeld is een mogelijk gevolg van het hanteren van containerbegrippen.

Read more Containerbegrippen