Als ziekenhuizen hun medicijnen en hulpmiddelen als verband gezamenlijk inkopen, kunnen daar miljoenen op bespaard worden. Dat denkt zorgverzekeraar Achmea. De verzekeraar is hierover in gesprek met ziekenhuisapothekers en specialisten, zei een woordvoerster maandag.

Momenteel maken ziekenhuizen elk voor zich afspraken met leveranciers. „In het buitenland gebeurt dat al op grotere schaal.

Read more ‘Miljoenenbesparing ziekenhuis door gezamenlijke inkoop’

De elektronica-industrie is één van ’s werelds snelst groeiende sectoren; tussen 2013 en 2015 wordt een jaarlijkse groei van 7% verwacht. In tegenstelling tot een modern imago en technologisch hoogstaande ontwikkelingen zijn de arbeidsomstandigheden in deze sector uiterst slecht.

Overheden en universiteiten kopen op grote schaal diverse elektronica in waaronder laptops, mobiele telefoons, printers, etc.

Read more Maatschappelijk verantwoorde overheidsinkoop van ICT-hardware

De vanwege de nieuwe Aanbestedingswet 2012 ingestelde Commissie van Aanbestedingsexperts heeft op 17 september 2013 een eerste inhoudelijk advies gepubliceerd op haar website.
In dit advies geeft de Commissie haar zienswijze naar aanleiding van een voorgelegde klacht door een inschrijver. Het betreft in essentie de vraag of de door de aanbestedende dienst gehanteerde aansprakelijkheidsregeling inzake een vervoersovereenkomst proportioneel is, gelet op voorschrift 3.9 D lid 2 van de Gids Proportionaliteit. De Commissie oordeelt dat dit disproportioneel is.

Read more Eerste inhoudelijk advies CvA gepubliceerd!

De rol van de media is bepalend voor de ontwikkeling van de economie. We zien steeds meer dat door de media geschetste doemscenario’s directe invloed hebben op de uitgaven van de consumenten. Eigenlijk hebben we positieve berichten nodig op basis van gefingeerde cijfers die ons een rooskleurig beeld van de toekomst en optimisme geven.

Read more Prinsjesdag

In een (Europese) aanbesteding, ook wel tender genoemd, worden objectieve criteria gesteld voor het determineren van de supply base. Dat is elke keer weer een complexe uitdaging. Wanneer breng ik een criterium op? Bij het selecteren in de RfI-fase of pas als gunningcriterium in de RfP-fase. En welk criterium hanteer ik? Ik heb vele inkooptrajecten in mijn leven doorlopen, maar een eenduidige checklist heb ik nog niet gevonden. Prima thema voor een bestseller.

Read more Gunningcriteria of selectiecriteria

Het is afgelopen zomer geen komkommertijd geweest wat betreft onderzoek en analyse naar aanbestedingen in de bouw. Na een eerdere rapportage in de afgelopen zomerperiode van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) met feiten rond aanbesteden in de bouwsector, heeft nu ook de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra (Stabi) een Aanbestedingsanalyse 2012 gepubliceerd. Het gaat om een uitgebreide analyse van elke openbaar aangekondigde aanbesteding van werken in 2012. Ieder jaar brengt het Aanbestedingsinstituut een dergelijke analyse uit.

Read more Aanbestedingsanalyse over 2450 openbare aanbestedingen gepubliceerd

Als inkoper van Marcom diensten denk ik regelmatig mee met marketeers over de middelenkeuze voor klantenwerving. Doorgaans gaat het om een mix van verschillende middelen: direct mail, email marketing, telemarketing, fieldmarketing, online conversie… De bijbehorende afwegingen zijn niet eenvoudig. De TCO van een middel is nog wel in kaart te brengen.

Read more Hét middel

 

Recentelijk verscheen het rapport Charting the course; Why procurement must transform itself by 2020 van Deloitte. Het rapport heeft een hoog ‘global’ abstractieniveauen voert de ontwikkeling van zeilschip naar stoomboot als metafoor op. Het verbeeldt de visie van de auteurs; een ‘major change’ dus met grote gevolgen voor betrokkenen. Het aloude kompas wordt ten tonele gevoerd om de veranderingen ‘richting te geven’. Nu wordt een kompas aan boord gebruikt om de voorliggende koers te bepalen dan wel te volgen, ongeacht de voortstuwing van het schip. En die koers kan 360˚ variëren, afhankelijk van de bestemming. Het rapport van Deloitte stevent figuurlijk op het Noorden af, zowel ‘0˚’ als ‘360˚’. Dit illustreert een visie die de gehele horizon bestrijkt.

De ‘ontwikkelingen waarin inkoop volgens de auteurs ‘verwikkeld raakt zijn mega. Van cost managers naar strategische acrobaten, die simultaan drivers worden van ‘overall business innovation’, supporters bij ‘market penetration’ en enablers van ‘supplier experience and creativity’. En alsof dat nog niet genoeg is, worden ze mede verantwoordelijk voor EBIT, een integraal onderdeel van Finance, sales efforts en sales marketing, nieuwe treasury watchers, informatie- en compliance managers en decision makers bij outsourcing en offshoring vraagstukken. Wel, wel!

Rapport alleen voor management inkoop

Ik wil al deze nominaties aan de auteurs laten. Persoonlijk oriënteer ik mij liever op ‘local’. Daarmee bedoel ik de limitatieve kring van stakeholders, die een onderneming omringen, ook al spreiden ze zich uit over de gehele aardbol. Dit is mijn eerste commentaar op de inhoud van het rapport: door de these zo globaal en generiek uit te vergroten, heeft het een zekere aurale abstractie gekregen. En daardoor zal het slechts de bovenlaag van de inkoopwereld aanspreken, veel minder de mensen die dagelijks met operatie en tactiek bezig zijn. Toch zullen de gevolgen, zoals geschetst door de auteurs, juist die groep het hardst raken, als hun ‘leiders’ niet adequaat (gaan) handelen.

Ik heb de ontwikkeling van het inkoopvakgebied in de afgelopen 30 jaar vanuit de discipline zelf en zeer betrokken ervaren. Van NEVI-opleidingen tot de leerstoelen aan diverse universiteiten. Ik heb mijn eerste leerboekjes nog op de ‘inkoopplank’ in de boekenkast staan, Inkoopvoorwaarden in de praktijk en Techniek van de handel, om er maar eens twee te noemen. Het standaard werk Inkoop in strategisch perspectief van Arjan van Weele beleefde zijn eerste druk in 1988! Halverwege de jaren negentig, ten tijde van de ‘global internet hype’, had Inkoop al een global exposure. Ignacio Lopez leerde ons hoe Inkoop winst kon maken en Berenschot publiceerde over ‘World Class Purchasing’. En zo kan ik nog wel een A4 vol schrijven met redacties omtrent Inkoop die de revue zijn gepasseerd.

Waar staan we nu?

En waar staan we dan nu? Volgens de auteurs van het rapport aan de vooravond van dramatiek. Volgens mij met de laarzen in de modder. En dat past goed bij het inkoopvakgebied. Ik kuier graag door de aardse modder, want vanuit deze hoogte behoud ik een goed zicht op het inkoopproces met al haar stakeholders. Ik begeef mij tussen hen en werk met hen samen. Als ik dat global ga bekijken wordt alles zo klein, dan verdwijnt het onderscheid en kunnen alleen nog globale uitspraken worden gedaan. Globale stellingen waar die noest arbeidende mensen in de modder zo weinig mee kunnen. Te ver van hun bed.

Een groot deel van inkopend Nederland verblijft ergens tussen niveau 2 en 3 van de 5 sporten tellende volwassenheidsladder. En dat model heeft al enige lustra gevierd. Zou het nu dan opeens gaan accelereren en excelleren? Dit doet me herinneren aan Business @ the Speed of Thought van Bill Gates, uit 1999. Binnen enkele jaren zouden alle IT-applicaties als één workflow aan elkaar gelinkt zijn; met Access en Excel. De praxis blijkt dan toch wat weerbarstiger. Eigenlijk zeg ik liever: ‘theorie blijf bij je praktijk!’ En zo is het ook met het inkoopvakgebied. De methoden en modellen voor niveau 5 liggen al lang klaar, ons keurig aangereikt door de productieve leerstoelen. We zijn zo’n beetje halverwege de ladder. Ik ben nog niet toe aan sport 6, waarmee de auteurs van het rapport komen aandragen. Er is immers nog veel te doen op de niveaus 2 t/m 4.

Inkoop een topprioriteit

In 2003 publiceerde Gerd Kerkhoff zijn boek Milliardengrab Einkauf, waarin hij uiteenzet dat het de hoogste tijd wordt dat de Geschäftsführung van Inkoop een topprioriteit maakt; en niet alleen wanneer het in het bedrijf slecht gaat. Als je dit boek gelezen hebt is het onderhavige rapport slechts een uittreksel. Onze ‘eigen’ Gerco Rietveld schrijft in zijn boek Inkoop Een nieuw paradigma waarvan de 1e druk in het voorjaar van 2009 verscheen, ook al over ‘snelle ontwikkelingen’ ditmaal betreffende het inkoopvakgebied. Ook dit werk had als brononderzoek kunnen dienen voor de deskundigen van Deloitte.

Vrijwel dagelijks slenter ik over diverse ‘local’ inkoopakkers. Met alles wat ik gelezen heb in mijn pukkel. En telkens zie ik weer veel meer kansen dan bedreigingen. Zo af en toe gebruik ik bij één van die kansen een werkje uit mijn pukkel. En zo ploeg ik genoegzaam voort. In het volste vertrouwen dat de generatie na mij nog volop van het inkoopvakgebied zal kunnen blijven genieten.

Binnen de ABU-CAO bestaat de optie dat, afhankelijk van uw eigen CAO, uitzendkrachten pas na 26 weken hetzelfde loon (en een aantal andere emolumenten) ontvangen als werknemers in dienst bij uw eigen organisatie.

Dit houdt in dat aan uitzendkrachten de eerste 26 weken een ander, en vaak lager, loon uitbetaald kan worden volgens de ABU-CAO. Het kostenverschil dat dit oplevert ten opzichte van uw vaste personeel, is voor veel bedrijven een aantrekkelijke reden om uitzendkrachten in te huren en in sommige gevallen ook weer te vervangen na 26 weken voor uitzendkrachten die weer voor een lager loon kunnen worden ingezet.

Read more Wijziging loon en kosten van uitzendkrachten bij de ABU-CAO