Organisaties betalen gemiddeld ruim € 2600,- per jaar aan ICT per FTE. En dat dan nog zonder specifieke bedrijfsapplicaties. De PC’s op de bureaus kosten dus meer dan € 200,- per maand per stuk. Veel geld voor een PC van in de regel minder dan €1000,- die een jaar of drie meegaat. Deze kosten worden echter veroorzaakt door alle bijkomende kosten zoals de kosten voor het beheer (de ICT beheerders), printers, internet, technische ruimtes, stroom, software, etc. Totaal zijn de gemiddelde kosten voor ‘het kantoor’ trouwens zo’n € 9.000,- per FTE (bron: AOS Studley). Dit gaat dan om de kosten voor ICT, voor ‘Space & Infrastructure’ en voor ‘People& Organization’. De kosten voor ICT zijn dus ongeveer 1/3 van de totale kantoorkosten.

Read more ICT kosten per FTE

Na communicatie over de voorgenomen gunning breekt een spannende periode aan: de Alcatel termijn, onder de AW2012 zelfs 20 dagen lang. Wat te doen als er een bezwaar binnenkomt? Hoe voorkom je een juridisch conflict, dat in het ergste geval voor het hekje eindigt? Hoewel nog altijd de meeste kort gedingen door de aanbestedende dienst worden gewonnen, kost een traject voorafgaand aan en tijdens een kort geding beide partijen veel energie – vermijden verdient bijna altijd de voorkeur.

Read more Omgaan met bezwaren bij afwijzing

Ook in periode 2 van 2014(week 5-8) neemt de werkgelegenheid in de uitzendbranche toe. Het aantal uitzenduren is met 4% toegenomen en de omzet met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uitzendmarkt toont sinds vorig najaar tekenen van herstel. Dat is goed nieuws, want herstel op de uitzendmarkt wordt gezien als een vroege indicator voor de gehele arbeidsmarkt.

Read more Herstel uitzendbranche zet door

De flexibele schil wordt steeds belangrijker. Organisaties kiezen er vaker voor om een deel van de werkzaamheden te laten uitvoeren door externen. Redenen zijn bijvoorbeeld het inhuren van specialistische kennis, behoefte aan capaciteit voor de korte termijn (bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof) en het reduceren van risico’s.

Veel organisaties worstelen nog met de vraag hoe externen het beste kunnen worden ingehuurd en hebben hierdoor onvoldoende grip op externe inhuur.

Read more Grip op externe inhuur

Op de laatste dag van onze vakantie gingen we met de stoeltjeslift tegen een ijzig koude wind in. ‘Un petit vent nord’ zei mijn buurman, maar dat was een understatement: we raakten verkleumd tot op het bot. Vogels hebben een goede oplossing voor tegenwind: ze vliegen in V-vorm, en na een bepaalde tijd sluit de ‘voorman’ achteraan in de formatie om in de luwte van de anderen uit te rusten.

Read more Noordenwind

De minister van Economische zaken heeft er geen moeite mee als gemeenten door het inkopen van certificaten van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales uit Noorwegen voldoen aan hun doel om alleen duurzame energie te gebruiken. Er zijn gemeenten, zoals Hilversum, die als voorwaarde willen stellen dat de door hen ingekochte groene stroom het areaal van duurzame energie opwekking vergroot en daarmee bijdraagt aan concrete vergroening van de stroomvoorziening

Read more Sjoemelstroom of niet?

Vanaf vandaag vindt u op Inkoopvandaag de nieuwe rubriek ‘Inkoopfeit’. Hierin maken wij melding van bevindingen uit onderzoeken op het gebied van inkoop. Een mooie manier om met weinig inspanning op de hoogte te blijven.

56% van de Nederlandse gemeenten koopt sjoemelstroom in, zo blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder 154 gemeenten. Dit terwijl de gemeenschappelijke overheden zichzelf het doel hebben gesteld om alleen duurzame energie in te kopen. ‘Sjoemelstroom’ is grijze stroom die wordt vergroend door het inkopen van certificaten van Noorse waterkrachtcentrales. Hierdoor gaat er geen enkele stimulans uit naar de concrete vergroening van de energieopwekking. Op dit moment zijn er initiatieven vanuit verschillende gemeenten om de ‘sjoemelstroom’ te vervangen door energie die daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Zo wordt er extra aandacht besteed aan de specificatie van groene stroom en de criteria die aan er aan gesteld worden.

Bron: Volkskrant, 6 maart 2014

De printprijsregeling is een speciale regeling m.b.t. het maken van een film- of videoproductie. Hierover hoeft een btw-ondernemer geen 21% te berekenen over de ontvangen vergoeding of over de totale voortbrengingskosten, maar slechts over de zgn. printprijs, een bedrag van € 0,34 (excl. btw) per meter film/video. Hierdoor is slechts over een klein bedrag btw verschuldigd, terwijl de btw op de productiekosten van de film of video wel volledig aftrekbaar zijn. Dit is met name een gunstige regeling voor bedrijven of instellingen die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn.

Read more De Printprijsregeling komt te vervallen per 1 januari 2015