Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO),  is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Inkoopvandaag publiceert deze en volgende week over de People kant twee artikelen. Vandaag gaan we dieper in op de regeling sociale aanbestedingen.

Sinds 2008 zijn er in Den Haag vierduizend Hagenaars aan de slag via de regeling sociale aanbestedingen. Volgens deze regeling moeten bedrijven bij gemeentelijke aanbestedingen van boven de 200.000 euro minimaal 5 procent langdurig werklozen in dienst nemen. De vierduizendste deelnemer, Messu Thommey, werd kortgeleden in het zonnetje gezet.

Read more Is de regeling sociale aanbestedingen wel zo sociaal?

Een organisatie vormt doorgaans een of meer schakels in de productketen ‘van grondstof tot consument’. Het functioneren van een organisatie kan vaak niet los worden gezien van dat van andere partijen, zoals toeleveranciers, transporteurs en afnemers. Als u aan de slag wilt met (verder) verduurzamen wordt ‘samenwerken in de keten’ steeds belangrijker. Organisaties dienen niet alleen naar het eigen energieverbruik te kijken, maar ook naar dat van hun leveranciers. Realiseert u zich bijvoorbeeld hoeveel energie uw datacenters tegenwoordig gebruiken?

Read more Stroomslurpend datacenter moet groener

Eerder is er op Inkoopvandaag al aandacht besteed aan de concurrentiestrijd op de Waddenzee tussen de veerdiensten TSM Doeksen en Eigen Veerdiensten Terschelling (EVT). Na een jarenlang juridisch gevecht tussen EVT en de overheid nam de concurrentiestrijd op 4 april 2014 een verrassende wending. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bood EVT 9 miljoen euro schadevergoeding. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. Met de afkoopregeling herstelde Mansveld onverwachts het monopolie van Doeksen, die tot 2029 het alleenrecht kreeg op de vaarroute.

Read more Europese Commissie bemoeit zich met afkoopsom rederij Waddenzee

Bedankt voor het melden van een onderwerp / nieuwsbericht. Wij zullen het zo snel mogelijk beoordelen en eventueel plaatsen.

Wilt u op de hoogte blijven van Inkoopvandaag? Volg Inkoopvandaag op social media en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Inkooppanel

Wilt u mede bepalen wat voor artikelen er op Inkoopvandaag komen, uw mening geven over actuele ontwikkelingen en/of mee discussiëren over inkoopdilemma’s?

Meld u aan voor het inkooppanel.

Volg ons op social media

Inkoopvandaag is actief op een aantal social media. Blijf op de hoogte, doe mee aan de discussie en deel het Inkoopvandaag nieuws. Op welke social media zijn we te vinden?

Nieuwsbrief

E-mailadres:

Heeft u een interessant onderwerp voor Inkoopvandaag? Stuur via onderstaand formulier een bericht aan ons.

{aicontactsafeform pf=5}

Kerstpakketten, een goede gewoonte van werkgevers om het personeel een blijk van waardering te geven, en het kerstfeest – een familiemoment bij uitstek – extra luister bij te zetten. Bedrijven die op tijd willen zijn met hun bestelling denken daar in het voorjaar al over na. Zeker als er een aanbesteding in het geding is, want dat vergt tijd.

Read more Kerstpakketten inkopen

Na publicatie van een Europese aanbesteding zijn aanbestedende dienst en inschrijvers tot elkaar veroordeeld in de inlichtingenronde. In twee artikelen besteedt Inkoopvandaag aandacht aan de inlichtingenronde. Vandaag deel 1: De inlichtingenronde – een vak apart.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding is een multidisciplinair projectteam intensief en onder soms grote druk van deadlines bezig geweest om de behoefte zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven in het Programma van Eisen, een goed concept contract op te stellen, adequate selectie- en gunningscriteria en een goede beoordelingsmethodiek te bepalen. Ook heeft het projectteam bij dit alles de juiste mensen betrokken en het geheel goed en op tijd door de interne besluitvormingsprocedures geloodst. Even uithijgen na de publicatie is dan geen overbodige luxe.

Read more De inlichtingenronde – een vak apart

De campagne Stop Kinderbeid heeft op 3 april 2014 de toolkit ´Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties´ gepresenteerd. Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft de toolkit tijdens een kamerdebat over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en Mensenrechten aangeboden aan Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Read more Toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties’ gepresenteerd

Het inkooppanel is inmiddels goed gevuld. Volgende maand leggen we de eerste vraag aan het panel voor. We kunnen nog een paar leden gebruiken uit de industrie en de zorg. Bent u in één van deze branches werkzaam en hebt u belangstelling om deel te nemen aan het inkooppanel? Meld u aan…

Read more Inkooppanel