De inkoopfunctie van gemeenten bevindt zich in een turbulente fase. De grote veranderingen in de zorg vereisen een herpositionering van de inkoop bij gemeenten en zorgaanbieders. Deze veranderingen worden gekenmerkt door de decentralisatie van delen van de AWBZ naar de Wmo. Verder worden gemeenten vanaf 2015 ook de opdrachtgever bij uitvoering van de jeugd- en participatiewet. De decentralisatie heeft als doel de zorg dichter bij de mensen te organiseren en een beroep te doen op het sociale netwerk van de mensen. Daarnaast moet de decentralisatie enerzijds meer flexibiliteit en anderzijds een betere sturing op resultaten van geleverde zorg mogelijk maken. Dit alles dient te gebeuren binnen substantieel verlaagde budgetten.

Read more Decentralisatie: een uitdaging voor de inkoopfunctie

Brandweermannen moeten mogelijk langer rondlopen met verouderde en slechte communicatieapparatuur. Vier grote portofoonleveranciers spannen namelijk een kort geding aan en eisen dat de aanbesteding van ruim 10.000 nieuwe brandweerportofoons wordt stilgelegd. Portofoonfabrikanten- en leveranciers beschuldigen de brandweer van een oneerlijke aanbestedingsprocedure.

Read more Aanbesteding brandweerportofoons toegeschreven op één leverancier?

De Rijksoverheid stimuleert met haar beleid de biobased economy in Nederland. Daarom wil het Rijk zelf ook duurzaam en waar mogelijk biobased inkopen. Voor inkopers is er nu een handige wegwijzer en factsheets over kansrijke biobased productgroepen. Bijvoorbeeld voor verf, bouwmaterialen en schoonmaakproducten.

Biobased betekent dat materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie worden geproduceerd met hernieuwbare grondstoffen.

Read more Biobased inkopen bij de Rijksoverheid ‘Practice what you preach’

Een collega vraagt aan jou of je de opzegdatum van het contract voor de koffiemachines weet. Hij heeft namelijk een mooie aanbieding van een andere leverancier gekregen. Even achter de oren krabben, waar ligt dat contract ook al weer? Na verschillende archiefkasten doorgespit te hebben kom je tot de conclusie dat het contract bij een andere collega in de la ligt. Uit het contract blijkt dat de opzegtermijn verstreken is en het contract dus nog één jaar loopt. Zonde, nu kan er geen gebruik gemaakt worden van de aanbieding en is er tijd verspild aan het zoeken naar het contract. INCONTO|one is de oplossing.

Read more Advertorial: INCONTO|one, contractmanagement voor het MKB

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waaronder een aanbesteding met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers, een uitspraak van de voorzieningenrechter over een zaak waarbij de twee geselecteerde inschrijvers bij hun inschrijving elk van een ander gunningscriterium zijn uitgegaan en een uitspraak van de Hoge Raad. De gepubliceerde uitspraken worden hieronder kort besproken.

Read more Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19

Wegproject N61 is het eerste resultaat van Rijkswaterstaat (RWS) uit het programma duurzaam avontuur. Het wordt gezien als een koploperproject in het uniformeren van de aanpak in duurzaam inkopen, het vinden van innovatieve oplossingen, duurzame materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de N61 heeft de winnende aannemer slim en creatief nagedacht over het ontwerp. Dit leidde tot besparing van materiaalgebruik door onder andere tracé-optimalisatie. Hiermee verminderde de MKI-waarde met 2 miljoen euro (25 procent) ten opzichte van een conventioneel ontwerp. Dit is een besparing van 15,8 kiloton CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van circa 1.900 huishoudens.’

Read more Aanbesteding N61 zorgt voor 25 procent betere milieuprestaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit), met respect voor de sociale kant (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Inkoopvandaag publiceerde vorige week deel één van de twee artikelen over de People kant. Vandaag gaan we in deel twee dieper in op de toepassing van Sociale Voorwaarden.

De overheid kan een stimulerende rol spelen in het tegengaan van schendingen van internationale arbeidsnormen door middel van haar eigen inkopen en aanbestedingen. Inkoopbeleid wordt in de VN Principes voor Mensenrechten en Bedrijfsleven expliciet genoemd als middel voor overheden om de bescherming van mensenrechten door bedrijven te promoten. Jaarlijks koopt de Nederlandse overheid voor ruim € 60 miljard in…

Read more Sociale Voorwaarden worden sporadisch op de juiste manier toegepast

Op korte termijn is een duurzaam inkoopbeleid duurder, maar compensatie vindt plaats op de langere termijn. Dit blijkt uit onderzoek van Sophie Gaarenstroom van de Erasmus Universiteit. Zij heeft voor haar Master Thesis – waarvoor ze de KPMG-RSM Sustainability Master Thesis Award heft gewonnen –  een enquête gehouden onder 257 inkoopmanagers van Nederlandse busines-to-business bedrijven actief in de maak- en machine industrie.

Uit haar onderzoek blijkt dat bedrijven met een duurzaam inkoopbeleid op de langere termijn beter presteren dan concurrenten zonder een duurzaam inkoopbeleid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een positief effect op operationeel en relationeel niveau. Operationeel gezien leidt een duurzaam inkoopbeleid tot lagere kosten, verbeterde kwaliteit en snellere projectresultaten. Relationeel resulteert het beleid in een verbeterde samenwerking met de leveranciers. Wel vraagt een duurzaam inkoopbeleid om coöperatieve inspanning en investeringen.

Bron: Thesis ‘Socially Responsible Purchasing’

Directies blijven navelstaren naar hun personeel, terwijl het succes van hun bedrijf allang afhangt van de positie in het netwerk. Het gaat er niet om of je goed personeel hebt, maar of je goede leveranciers hebt.

De beste leveranciers zijn deskundiger, sneller, innovatiever, mondialer; daar kun je zelf nooit aan tippen. Mis je de connecties in je netwerk, dan kun je het schudden. Sluit je afdeling personeelszaken en investeer in het aantrekken van topleveranciers.

Read more Sluit uw afdeling personeelszaken