Voor een ieder die het niet meer ziet zitten na ‘Het einde van inkoop’ is er goed nieuws: wij inkopers hebben wel degelijk een toekomst.

Enige tijd geleden heb ik met veel belangstelling naar de Zomergasten aflevering met Daan Roosegaarde gekeken. Wat een inspirerende man! Door out-of-the box denken in zijn meest pure vorm heeft hij bijvoorbeeld de smart highway bedacht: een snelweg met o.a. strepen die – overdag gevoed door zonlicht – ’s avonds licht geven, zodat lantaarnpalen overbodig worden.

Read more De inkoper van de toekomst

Inleveren, en wel gisteren!

Ronald Vroom

Inkoopadviseur

We zijn het de afgelopen jaren regelmatig tegengekomen: afnemers die eenzijdig afspraken met leveranciers in hun (gedachte) voordeel bijstellen. U kent het rijtje wel: Tarieven omlaag, betalingstermijn omhoog en wel met terugwerkende kracht!

Natuurlijk klinkt het stoer en denkt Inkoop zichzelf op de borst te kloppen. Maar klopt het uiteindelijk ook? Wat mij betreft alleen als de belangenbalans tussen afnemer en leverancier teveel doorslaat naar de leverancier. Een voorbeeld is de leverancier die al jaren dezelfde producten levert. Als de leverancier door efficiency-effecten en schaalvergroting zijn marge ziet groeien, maar dat niet doorberekent in een lagere prijs en/of hogere kwaliteit, is dat niet in het belang van de afnemer. Is de belangenbalans niet verstoord, dan is het nut van stoere acties zeker op lange termijn twijfelachtig. Want stel je een leverancier voor die niet meer uit kan met de eenzijdig opgelegde prijzen en condities; die zou wel eens niet meer willen (of erger nog: kunnen) leveren, hoe “strategisch” de afnemer ook is.

Bij (vooral IT-) leveranciers is deze handelswijze niet onbekend, denk maar aan de brieven aan klanten met daarin de boodschap dat de tarieven voor dit kalenderjaar met terugwerkende kracht tot 1 januari met x% werden verhoogd. Daarbij waren ze wel zo netjes om er van uit te gaan dat de klanten dit ongetwijfeld zouden begrijpen, maar of dat echt zo was betwijfel ik, want wie kreeg er uiteindelijk geen naar gevoel bij de steeds hogere tarieven?

Toch kan stoere taal een positief effect hebben, met name om een klant-leveranciersrelatie die zich al jaren op dezelfde wijze voortzet even “op scherp” te zetten. Hierdoor wordt de relatie door beide kanten weer kritisch beoordeeld en kunnen belangentegenstellingen in “win-win” situaties worden omgebogen. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om!

 

Een steeds vaker terugkerend begrip in inkoopland is circulair inkopen. Maar wat is circulair inkopen nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe kan het worden vormgegeven binnen uw organisatie? In dit artikel wordt het principe van circulair inkopen geschetst.

Dat het begrip circulair inkopen steeds vaker terugkeert is niet zo vreemd. TNO heeft namelijk in een recent onderzoek aangetoond dat er jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden door de circulaire economie. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen.

Read more Circulair inkopen steeds populairder

Vanaf Margaret Thatcher heeft elke Britse minister president naar de markt gekeken om publieke voorzieningen efficiënter te leveren. De huidige Britse coalitie zoekt nieuwe grenzen over de mogelijkheden om publieke voorzieningen aan te besteden. Aanbestedingen verlopen echter niet altijd probleemloos en het Engelse publieke vertrouwen in het uitbestedingsbeleid is flink gedeukt.

Read more Herstel van vertrouwen en beter toegeruste publieke inkopers