We laten ons graag meeslepen in de big-data-hausse. Er is honger naar datasets die we kunnen combineren, waarbij we dan op een goudmijn stuiten. Maar binnen de bedrijfsmuren is dit een wat vreemde manier van werken. Als je iets wilt weten, kun je het ook gewoon vragen.

Toch is dit niet gebruikelijk. Als we analyses maken, putten we graag uit de bestaande informatie. Business intelligence is de route.

Read more Business intelligence

Vandaag komt SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) met een rapport over misstanden in de kledingindustrie. Na het dramatische ongeluk vorig jaar in een kledingfabriek in Bangladesh met 1128 doden hebben winkelketens als H&M, Primark en C&A actie genomen naar hun leveranciers, maar ze moeten verder kijken dan dat. Er is namelijk ook sprake van ernstige misstanden bij spinnerijen, de toeleveranciers van de kledingfabrieken die aan winkelketens leveren.

Read more Roep om ketendenken in kledingindustrie

Zorgverzekeraar Achmea voert momenteel een pilot uit met prestatie-inkoop voor staaroperaties en borstkankerchirurgie. Nauw betrokkenen Peter Dohmen, Erik van Raaij en Jeroen van de Rijt doen gedetailleerd verslag van deze wereldprimeur. De eerste geluiden van zowel zorgaanbieders als zorginkopers zijn positief.

De Nederlandse zorgverzekeraars zijn voortdurend op zoek naar manieren om goede en toegankelijke zorg te contracteren voor de verzekerden en tegelijkertijd de zorgkosten te beheersen.

Read more Prestatie-inkoop in de zorgsector: een wereldprimeur

De tijdelijke commissie “ICT-projecten bij de Rijksoverheid” van de Tweede Kamer der Staten-Generaal – de commissie-Elias – heeft haar eindrapport gepubliceerd. U bent ongetwijfeld benieuwd op welke zere plek(ken) zij de vinger legt. En wat betekenen de aanbevelingen van de commissie voor u als inkoper?

Read more Aanbevelingen commissie Elias in inkoopperspectief

Korpschef Gerard Bouman gaat in een blog in op het inkoopbeleid bij de politie. In deze blog geeft hij uitleg over waar de knelpunten zitten in het inkoopproces. Ook doet hij de oproep tot het melden van vermeende fraude.

Den Haag – In mijn diverse leidinggevende functies moest ik collega’s vaker slecht nieuws brengen. Vijf van zulke gesprekken op één ochtend is mij echter nog nooit overkomen. Tot afgelopen dinsdag. Vijf collega’s die betrokken zijn bij inkoop en aanbestedingen vernamen van mij dat ik hen op non-actief stel en waarom.

Read more Korpschef Bouman toont leiderschap in blog over inkoopbeleid politie

Het zijn spannende tijden voor de zorgsector, want de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten op het gebied van zorg is aanstaande. Als nieuweling in het inkoopvak en aanwezige namens Emeritor op de Health & Care Day 2014, was voor mij de toon meteen gezet. De Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om met minder financiële middelen ondersteuning te bieden aan hun inwoners. Gemeenten gaan meer sturen op zelfredzaamheid, participatie en lagere kosten in de uitvoering. Hoe gaan gemeenten dit realiseren en wat betekent dit voor zorginstellingen? Zomaar een paar vragen die bij mij opkwamen en waar geen simpel antwoord op te geven is.

Read more Decentralisatie van zorg op de Health & Care Day 2014

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie, dat woensdag 15 oktober aan Kamervoorzitter Van Miltenburg is aangeboden.

De tijdelijke commissie ICT constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van projecten met een belangrijke ICT-component niet op orde heeft.

Read more Eindrapport tijdelijke commissie ICT: oprichten tijdelijke ICT-autoriteit

Het lastige aan het purchase-to-pay proces (dus alles van inkoop tot betaling) is dat het zich vrijwel volledig buiten de inkoopafdeling afspeelt, buiten het gezicht van de inkoopmanager.

Zoals zo vaak, geldt ook hier: uit het oog uit, het hart. Dat is begrijpelijk. Het gaat hier om een complex proces met vele vaders. Niet eenvoudig om die allemaal in het gareel te krijgen.

Read more Versnippering van P2P

In het ICT-domein is de rol van Procurement bij veel organisaties een ondergeschikte. Inkoop is goed voor de pennen, de potloden en het meubilair is een gedachte die nog voorkomt. In sommige gevallen voorstelbaar. We zien in onze praktijk regelmatig in het ICT-domein de klassieke valkuilen van een niet optimaal procurement proces. Met de onwenselijke gevolgen van dien. En juist in het ICT-domein kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Read more Rondetafel voor CIO’s: “Inkoop van ICT: verboden terrein voor de CIO?”

Nu de herfst en daarna (onvermijdelijk) de winter nadert zullen we de term “verhoogde dijkbewaking” wel weer lezen of horen. Ook in IT-land komen we deze term wel eens tegen!

Het gaat dan over de beschikbaarheid van IT-omgevingen, systemen, of beter: ketens en hoe deze in tijden van (vaak letterlijk) stormachtige ontwikkelingen op het vereiste of gewenste niveau te houden.

Read more Zandzakken voor de deur!