In december heeft het Inkooppanel van Inkoopvandaag aangegeven welke rol ketendenken speelt in hun dagelijkse inkooppraktijk. Hoewel het Inkooppanel nog maar kort geleden van start is gegaan, en de omvang nog relatief klein is (50 leden), willen wij toch graag de resultaten van deze 1e vraag aan het panel met u delen.

Ketendenken is voor het merendeel van het panel geen dagelijkse kost. Hoewel 43% van de reacties afkomstig is van inkopers uit de industrie, focust 62% zich op de relatie met haar toeleveranciers en heeft geen zicht op andere schakels in de keten.

Read more Inkooppanel Inkoopvandaag over ketendenken

Begin vorig jaar ontstond het plan om mijn conditie te verbeteren. De sport die ik daarvoor beoefen is hardlopen. In een periode van 20 weken wilde ik mijn potentieel ontdekken met als doel het lopen van een tien kilometer wedstrijd. Hardlopen lijkt op het ontdekken van het inkooppotentieel binnen organisaties. Je analyseert, gaat aan de slag, behaalt doelen en verzilvert het inkooppotentieel.

Read more Succes verzilveren, gaan voor goud!

Inkoper in 2020 overbodig

"Nee, is dit geen somber scenario, integendeel. Eerder het bewijs van ons succes."
Maarten ErasmusManaging Consultant

15 januari 2015 | Maarten Erasmus | Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Het is de vraag of het vak van inkoper nog een lang leven beschoren is. Naarmate organisaties meer gaan inkopen komt het belangrijke werk vooral buiten de inkoopafdeling te liggen. Ik zie nu al dat inkoopafdelingen kleiner worden en het zou me niet verbazen als ze over vijf of tien jaar overbodig zijn.

Nee, is dit geen somber scenario, integendeel. Eerder het bewijs van ons succes. Maar ook een waarschuwing aan het adres van jonge mensen die nu voor het vak kiezen. Dat vak kon er wel eens heel anders gaan uitzien. Sta mij toe de trends aan te geven om mijn stelling te onderbouwen.

Lees het hele artikel

Op de MBA-cursus leek het allemaal zo simpel. Een bedrijf ziet eruit als een piramide en in die piramide zitten harkjes. De harkjes in het midden zijn geschikt om te automatiseren en die aan de onderkant kun je beter outsourcen. Gewapend met deze nieuwe kennis gingen we ijverig aan de slag.

Je zou verwachten dat na verloop van tijd alleen het topje van de piramide overblijft. En in zekere zin is dat gebeurd. Grote bedrijfsmolochs zijn aardig afgeslankt. Had Philips in 1974 400 duizend medewerkers, in 2013 waren dat er nog 100.000.

Read more Zet maandag iets belangrijks op de agenda