Karin Brommer-Bloemendaal in dienst als Managing Director Kennis en Capaciteit

Karin Brommer“Bij Emeritor kan ik als Managing Director mijn consultancy, detachering en recruitment ervaring met mijn ondernemingszin combineren.”

Karin Brommer-Bloemendaal treedt per 15 november 2015 in dienst als Managing Director Kennis en Capaciteit bij Emeritor. Karin heeft veel ervaring in de professionele dienstverlening als consultant en als business unit manager van een leidende detacheringsorganisatie. Bij Emeritor gaat Karin zich richten op het uitbouwen van de business unit Kennis en Capaciteit.

Wat deed Karin voordat ze bij Emeritor ging werken?

Karin heeft de afgelopen jaren in Spanje en Engeland gewoond alwaar zij in beide landen als zelfstandig ondernemer werkzaam is geweest in internationale werving en selectie van medische professionals. Daarvoor heeft zij vele jaren gewerkt als Manager bij Yacht en daarvoor als Consultant bij KPMG. Zowel bij Yacht als bij KPMG heeft ze zich naast haar primaire commerciele en leidinggevende activiteiten ook altijd gericht op interne Human Resources projecten.

Uitbouwen Kennis & Capaciteit

Emeritor is de afgelopen jaren sterk gegroeid en er zijn veel kansen in de markt om nog verder te groeien. Karin zal haar ervaring aanwenden om Emeritor verder uit te bouwen met de voor haar kenmerkende professionele en mensgerichte aanpak. Als Managing Director Kennis en Capaciteit zal ze zich richten op het bereiken van gecontroleerde groei van de business unit en het verder professionaliseren van de interne organisatie.

Vriendelijke, gedreven professionals

Karin heeft veel zin om bij Emeritor aan het werk te gaan. "Ik heb de eigenaren Cees en Caroline en ook de andere medewerkers leren kennen als vriendelijke, gedreven professionals die hart hebben voor Emeritor en het beste willen voor zijn klanten. Met mijn kennis en ervaring denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit mooie bedrijf."

Ontwrichtende veranderingen

Maarten Erasmus - Managing Consultant Emeritor

"Een mooi voorbeeld van een ontwrichtende verandering is de abrupte verstoring in de groei van het aantal sms-berichten in 2012."

26 november 2015 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl

Tot voor kort sloot ik nog regelmatig contracten af voor vier, vijf jaar, met als belangrijkste reden dat we er dan voor een tijdje geen omkijken meer naar hadden. Langlopende contracten zijn een vorm van volumebundeling. En dat heeft voordelen. De leverancier krijgt zekerheid die hij graag uitruilt voor betere condities, en zelf creëer je tijd om andere dingen te doen.
Langlopende contracten zijn verleden tijd. Niet omdat we niet vooruit kunnen kijken, maar omdat de kans op grote veranderingen is toegenomen. Het gebeurt steeds vaker dat er in de markt een plotselinge omslag optreedt, die in korte tijd alle bestaande verhoudingen ontwricht.

Een mooi voorbeeld van een ontwrichtende verandering is de abrupte verstoring in de groei van het aantal sms-berichten in 2012. In de zeven jaar daarvoor was het sms-verkeer ieder jaar met 2,5 miljard berichten gegroeid. Het was een geweldig bron van inkomsten voor telefoniebedrijven. Daaraan kwam plotseling een eind met de komst van WhatsApp. Binnen luttele maanden kon iedere forecast in de prullenbak, ook het meest worst-case-scenario. Zowel het tijdsbestek als de mate van de ontwrichting door WhatsApp had niemand zien aankomen.

Toch zie ik bij veel organisaties nog contracten, voor bijvoorbeeld telefonie, van vijf jaar. Die contracten waren op het moment van afsluiten gunstig, maar na twee jaar zijn ze al niet meer marktconform. Leveranciers hebben dus nog drie jaar een melkkoe in handen. De onderhandelingen die wij hierover voeren, zijn moeizaam. Uitdienen is meestal de enige keuze, met de klant als verliezer. En dit gaat vaker voorkomen. Niet alleen in de telefoniemarkt, maar in alle markten.

Neem het vervoer. We kennen Uber als ontwrichtende verandering, maar hoe ontwrichtend was de 0 procent bijtelling voor elektrische auto’s? En de afschaffing ervan? En wat te denken van de snelle opkomst van de elektrische fiets of de belbus? Als je de Flixbus van Amsterdam naar München neemt en in Arnhem uitstapt, ben je goedkoper uit dan met de trein. Nieuwe mogelijkheden komen binnen enkele maanden beschikbaar en leiden ertoe dat een hele branche op zijn kop wordt gezet.

Soms gaan de veranderingen geleidelijk, maar zijn we toch niet in staat ons tijdig aan te passen. Sinds iedereen een laptop met internetverbinding heeft, hoeven we niet meer de hele dag op kantoor te blijven. Een desktopcomputer kan na drie jaar aan de straat, maar een gebouw niet. Daarom staat er nu 17 miljoen vierkante meter kantoren leeg in Nederland. De laatste jaren hebben wij massaal huurcontracten opengebroken en tegen nieuwe voorwaarden opnieuw afgesloten. Tien jaar blijkt gewoon te lang voor een huurcontract.

Dit leidt ertoe dat de contracten die we afsluiten een veel kortere looptijd krijgen. Er zitten zo veel ontbindende voorwaarden in, dat ze meer op intentieverklaringen gaan lijken. Als er een verandering komt, moeten we kunnen schakelen. Dit is geen defensieve strategie om risico’s buiten te sluiten, maar een manier om op nieuwe mogelijkheden te kunnen inspelen als die zich tijdens de contracttermijn voordoen. Ontwrichtende veranderingen mogen desastreus zijn voor bestaande markten, aan de klantzijde zijn het vooral kansen. En het is zonde als je die nieuwe kansen niet kunt grijpen, omdat je eerst je oude contract nog moet uitdienen.

Vicky Wagemakers-Jansen benoemd als Managing Consultant Emeritor

Vicky Wagemakers Managing Consultant“Het credo van Emeritor, 'denken, durven, doen én doorgaan, past heel goed bij mij."

Vicky Wagemakers-Jansen is onlangs benoemd tot Managing Consultant bij Emeritor. Na haar studie facility management heeft ze direct voor het inkoopvak gekozen. Dankzij haar jarenlange ervaring heeft ze all round kennis en kunde van inkoop verworven wat ze dagelijks inzet bij haar opdrachtgevers. In haar nieuwe functie is Vicky mede verantwoordelijk voor de aansturing en groei van Emeritor en maakt zij onderdeel uit van het Management Team.

Een succesvolle opdracht geeft veel voldoening

Al sinds 2000 werkt Vicky bij Emeritor. Vanuit haar functie als Junior Inkoopadviseur is zij doorgegroeid naar Senior Inkoopadviseur en nu dus Managing Consultant. Emeritor is echt een bedrijf naar haar hart. In haar carrière bij Emeritor heeft Vicky naast haar werkzaamheden een universitaire opleiding afgerond en diverse opleidingen op inkoopgebied gevolgd. Daardoor is ze zowel vanuit de praktijk als de theorie enorm gegroeid. ‘Als adviseur vind ik het belangrijk om zo pragmatisch mogelijk toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers te bieden.’

Het ultieme doel van Vicky is een tevreden opdrachtgever. Samen met de opdrachtgever haalt ze het beste uit inkoop naar boven. Iedere succesvolle klus geeft haar dan ook een enorme voldoening.

Young Talent Program

In de rol als Managing Consultant is Vicky mede verantwoordelijk voor het Young Talent Program, om jong talent te begeleiden en een goede basis te geven voor het inkoop- en consultancyvak. Hierbij draagt Vicky bij aan het opzetten en onderhouden van een succesvol team van inkoopspecialisten en -adviseurs.

Daarnaast denkt Vicky mee en adviseert in strategische vraagstukken en het beleid binnen de organisatie. Tevens is ze betrokken bij het door ontwikkelen van onze diensten.

Voor Vicky betekent de nieuwe functie een nieuw hoofdstuk bij Emeritor. “Ik heb enorm veel zin in deze nieuwe stap en zie er naar uit om onze jonge talenten te begeleiden en coachen.”

 

Sociaal domein 2016: De Uitdaging

Juliette-Veldt

"Gemeenten staan voor een zo mogelijk nóg grotere uitdaging: de transformatie."

18 november 2015 | Juliette Veldt | Publicatie: Inkoopvandaag.nl

Gemeenten werden op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken & ouderen. Drie transities in één klap, en dat met een beduidend lager budget dan het Rijk er voorheen voor had. En dus stonden aan de vooravond van die mega-operatie de sceptici zich eensgezind te verkneukelen...
Op 5 november 2015 organiseerde Binnenlands Bestuur in samenwerking met Universiteit Twente en Movisie het congres 'Sociaal domein 2016: De Uitdaging'. Samen met een keur aan deskundigen maakten we de balans op, inclusief knelpunten, mooie voorbeelden en de uitdagingen voor 2016.

Inkoop van jeugdzorg

In het nieuwe jeugdstelsel gaan zaken goed, maar er zijn ook zorgen. De jeugdhulp staat en er is continuïteit. Daarnaast is er veel commitment in het transformatie landschap. Toch zijn er zorgen over de kwaliteit van het wijkteam, is er onvoldoende visie op kwaliteitssturing en is er een enorme druk van bezuinigingen. Vrijwel alle gemeenten hebben de jeugdhulp voor 2015 ingekocht op basis van bestaand aanbod. Ook hebben ze de ondersteuning die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet gescheiden ingekocht. Omdat gemeenten de continuïteit van de zorg moesten garanderen, hebben ze weinig aandacht besteed aan vernieuwing van de hulp. Ook tijdsdruk, kennisachterstand en verplichtingen voortkomend uit afspraken tussen het Rijk, gemeenten en brancheorganisaties hebben vernieuwing in de weg gestaan.

Ruim driekwart van de gemeenten kozen voor een besloten inkoopvorm t.b.v voormalig provinciaal gefinancierde jeugdhulp. Dit betekent dat ze zelf bepaalden met welke aanbieders ze een contract afsloten, wat in de praktijk veelal bestaande in plaats van nieuwe aanbieders waren. Ook is driekwart van de jeugdhulp ingekocht volgens een ‘partnermodel’, waarbij gemeenten met een beperkt aantal aanbieders afspraken maken over prijs, kwaliteit en inhoudelijke vernieuwing. Dit model staat tegenover het ‘concurrentiemodel’ waarbij gemeenten afspraken maken met alle aanbieders die aan vooraf vastgestelde minimale eisen voldoen.

Innovatie

Innovatie in de dienstverlening door leveranciers kan worden gestimuleerd door de gemeente als opdrachtgever. Daarvoor kunnen gemeenten nieuwe inkoop methoden hanteren met afspraken die de markt stimuleren tot innovatie. Bijna alle gemeenten zeggen innovatief bezig te zijn, maar de mate waarin dit echt gebeurt loopt nogal uiteen. Gemeenten onderkennen de noodzaak van innovatie, maar die komt, zo blijkt, minder goed tot stand in de grote samenwerkingsverbanden.

Risicoverevening

Regionale risicoverevening is de manier waarop gemeenten in een regio gezamenlijk de lokale kosten opvangen. Gemeenten kunnen hierbij kiezen voor een aantal basisvarianten: het profijtbeginsel, het solidariteitsprincipe of een tussenvorm. Ieder model van risicoverevening kent voor- en nadelen. Er is geen absoluut optimum voor iedereen. Het is van belang dat gemeenten weten waarop ze kunnen differentiëren in hun keuzes, op tijd het gesprek daarover met elkaar aangaan en hun keuzes koppelen aan de uitgangspunten die ze hebben ten aanzien van risico’s en regionale samenwerking. Samenwerking is een grote opgave voor gemeenten in het sociaal domein. Men moet nieuwe taken uitvoeren met minder geld. Op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied levert dit risico’s op. De risico’s zijn het grootste in de jeugdzorg.

Kortom: nu de transitie achter de rug is, staan de gemeenten voor een zo mogelijk nóg grotere uitdaging: de transformatie. Want hoewel veel gemeenten ervoor kiezen om de reeds afgesloten contracten nogmaals met een jaar te verlengen, wordt het nu ook tijd om na te denken over een structurele, integrale aanpak, waarbij open communicatie en resultaatgerichtheid van groot belang zijn. Uiteindelijk gaat het erom wat je met elkaar realiseert en voor wie je het realiseert: de burgers.

Gemeenten werden op 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken & ouderen.  Drie transities in één klap, en dat met een beduidend lager budget dan het Rijk er voorheen voor had. En dus stonden aan de vooravond van die mega-operatie de sceptici zich eensgezind te verkneukelen… 

Read more Sociaal domein 2016: De Uitdaging

Premiums, relatiegescheken, reclame-artikelen, gifts, gadgets er zijn vele namen voor deze producten. Voor veel bedrijven zijn de inkopen van deze premiums incidenteel en behoort het niet tot de corebusiness. Waar moet je als inkoper op letten als je deze producten inkoopt? Wat mag je van je leverancier verwachten en hoe beweeg je je door deze markt?

Een overzicht in 9 tips:

Read more 9 Tips voor het inkopen van premiums