Spoedig zijn inkopers niet meer nodig

Caroline van den Bosch - Managing Partner

‘Spoedig zijn inkopers niet meer nodig’

24 maart 2016 | Publicatie: Management & Consulting

In de afgelopen tien jaar maakte Emeritor dwars door de economische crisis heen een groeispurt door. Directeur-grootaandeelhouder en oprichter Caroline van den Bosch verwacht dat de groei zich de komende jaren blijft doorzetten – ook als voortschrijdende automatisering inkopers overbodig maakt.

Emeritor is een op de inkoop- en supply-chain-expertises gerichte consultancy en dienstverlener. In 1998 richtte Caroline van den Bosch het bureau met zakenpartner Cees Ubink op. Het bedrijf geeft adviezen in het professionaliseren van inkoop, zet zogeheten inkoopverbeterprogramma’s op en beoogt de inkoopfunctie van klanten te stimuleren. Daarnaast levert Emeritor kennis en capaciteit aan inkoopteams van klanten, in de vorm van projecten en via detachering. Met dochterlabel Inconto automatiseert Emeritor inkoopprocessen van klanten. Klanten zijn voornamelijk productiebedrijven, zakelijke- en financiële dienstverleners, zorginstellingen en overheid.

Lees verder op Management & Consulting

 

Test uw kennis met de Aanbestedingsquiz. In twee delen weet u of u op de hoogte bent.
Onderstaande deel 1. De uitslag ontvangt u per mail.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers  

Zoals zovele zaken is inkoop ook aan trends onderhevig. Was de traditionele inkoper een veeleisend iemand die dicteerde wat er moest gebeuren, de huidige inkoper bespeelt de verschillende partijen al dan niet met Europese wet- en regelgeving in de hand. Deze transitie is dan ook niet zonder slag of stoot gegaan.

Lees meer

Overheid kiest 10 bureaus voor inkoopconsultancy en advies

21 maart 2016 | Publicatie: Consultancy.nl

De Rijksoverheid heeft na een uitgebreid aanbestedingstraject tien externe bureaus gekozen als ‘preferred supplier’ op het gebied van inkoopadvies en inkoopondersteuning. Het tweejarig contract heeft een totale contractwaarde van circa €40 miljoen, met mogelijk uitloop tot bijna €50 miljoen.

Lees verder op Consultancy.nl

I-SEC Nederland (I-SEC) is dagelijks met 1300 man actief in de beveiliging op Schiphol. De contracten hiervoor worden eens in de vijf jaar door de luchthaven via een aanbesteding aan verschillende marktpartijen gegund. In 2014 riep I-SEC voor de inschrijving hierop de hulp in van Emeritor. Managing Director Mart Vergouwen: ‘Dat bleek een goede keuze. We hebben twee van de zes contracten gekregen en dat was ons zonder Emeritor nooit gelukt.’

I-SEC is gespecialiseerd in luchtvaartbeveiliging en adviseert bij beveiligingssituaties met een extreem hoog risico. Luchthaven Schiphol is verreweg de grootste klant van het op Schiphol-Oost gevestigde bedrijf. Van de aanbestedingsprocedure hing dan ook veel af. Mart: ‘Op sommige gebieden moet je erkennen dat je expertise van buitenaf nodig hebt: de aanbesteding van Schiphol is zo’n gebied. De uitvraag was professioneel, uitvoerig en complex. En ons belang om ons bestaande contract minimaal te behouden was erg groot.’

Mart Vergouwen

'We hebben twee van de zes contracten gekregen en dat was ons zonder Emeritor nooit gelukt.’

I-SEC voerde gesprekken met diverse partijen die bedrijven begeleiden bij het inschrijven op aanbestedingen. De keuze viel op Emeritor. Mart: ‘Het was ons meteen duidelijk dat onze contactpersoon wist waarover ze praatte. Emeritor heeft veel kennis van en ervaring in het begeleiden van organisaties die zelf aanbestedingen uitschrijven. De medewerkers kunnen zich daarom goed verplaatsen in de denkwereld van een inkoper. En in de achtergrond van de vragen. Daarnaast was er direct een klik. Onze contactpersoon stelde zich niet boven ons, maar maakte op een prettige manier duidelijk dat we elkaar nodig hadden om er een succes van te maken.’

Op de rem trappen en (tegen)gas geven

De rolverdeling was vanaf het begin helder. Het managementteam van I-SEC bracht de inhoudelijke kennis in en Emeritor organiseerde en bewaakte het proces en zorgde voor een professionele presentatie van de inschrijving. Het was volgens Mart een intensieve tijd waarin I-SEC en Emeritor plezierig en goed samenwerkten maar ook wel eens botsten. Mart: ‘In het begin trapte Emeritor op de rem als wij te snel overgingen op het inhoudelijk beantwoorden van de vragen vanuit onze eigen ervaring.

Met vragen als ‘Maar staat dat er echt? Is dat werkelijk wat ze van ons willen weten?’ zette Emeritor ons iedere keer weer aan het denken. Aan het eind van het proces gaf Emeritor op het juiste moment gas door ons – dwars door de hectiek van alledag – bij de les te houden: ‘De deadline nadert, de beantwoording van die vraag is te lang en moet nog beter.’ Dan kon het wel eens kraken, maar altijd met respect voor elkaar én met hetzelfde doel voor ogen. Zonder wrijving geen glans. Ik ben ervan overtuigd dat het de kwaliteit ten goede is gekomen.’

Zij aan zij voor het resultaat

‘Wat ik daarnaast enorm waardeer in Emeritor is de no-nonsense mentaliteit. Emeritor nam ons bij de hand zonder arrogant te zijn en uit te stralen dat zij het wel zouden gaan regelen. Op de zaterdag voor de inleverdatum controleerden we nog eenmaal de inhoud van onze inschrijving. Onze contacpersonen van Emeritor waren er ook en stonden naast ons kopieën te draaien, inschrijvingen in te binden en in dozen te verpakken.’

Mart Vergouwen

'Het was ons meteen duidelijk dat onze contactpersoon wist waarover ze praatte.'

Niet voor niets, bleek later. Van de zes te vergeven contracten, kreeg I-SEC er twee gegund: één contract meer dan daarvoor wat een omzetstijging van meer dan 25% betekent. Mart: ‘Dat was ons zonder Emeritor niet gelukt. We hadden vast iets belangrijks over het hoofd gezien of vragen verkeerd beantwoord. Daarnaast heeft Emeritor me doen inzien dat het zinvol en waardevol is om expertise van buitenaf in te kopen. Voor de verificatievergadering hebben we bijvoorbeeld – op aanraden van Emeritor – een training presentatietechnieken gevolgd. Ook daarvan hebben we veel geleerd. Ik weet dan ook zeker dat we voor een volgende aanbesteding wederom gebruik gaan maken van de diensten van Emeritor.’

Het aanbestedingsrecht is met recht geen eenvoudige materie! De eerste kennismaking (of dat nu met de eerste of de laatste implementatie van de EU-richtlijnen was dan wel is) leidde bij velen tot de verzuchting “En nu mag er niets meer..”. Tot er wat ervaring met de materie werd opgebouwd, de nodige verdiepingscolleges werden gevolgd en de nodige literatuur en jurisprudentie was geraadpleegd!

Read more Aanbestedingsrecht is niet complexer

Bij inkooptrajecten is het wenselijk over een goed programma van eisen te beschikken (een PvE). Het opstellen van een goed PvE is niet makkelijk, zeker niet als dit gedaan wordt door mensen die dit niet eerder hebben gedaan. En vaak is dat het geval; Het opstellen van een PvE wordt vaak gedaan door de ‘inhoudelijk deskundige’, degene die het meeste met het onderwerp van doen heeft, dan wel degene die hier binnen de organisatie voor verantwoordelijk is.

Read more De vijf basisprincipes van een goed Programma van Eisen

Matisse Efftink in dienst als junior Inkoopadviseur

“Bij Emeritor kan ik binnen korte tijd zeer veel ervaring opdoen bij verschillende opdrachtgevers. Hierdoor kan ik na mijn studie eindelijk praktijkervaring opdoen!"

Matisse Efftink treedt per maart 2016 in dienst als junior adviseur bij Emeritor. Matisse is gespecialiseerd in Corporate Communication (studie). Hij gaat zich bij Emeritor richten op het verbeteren van inkoop- en aanbestedingsprocessen.

Wat deed Matisse voordat hij bij Emeritor ging werken?

Matisse studeerde hiervoor aan de Universiteit van Amsterdam. Na wat omzwervingen heeft hij uiteindelijk zijn bachelor communicatiewetenschap en zijn master corporate communication gehaald. Tijdens zijn studietijd heeft hij voornamelijk in de Amsterdamse horeca gewerkt, zo werkte hij onder andere in het Hilton aan de Apollolaan en de Skyounge naast het Centraal Station. Tijdens zijn laatste studiejaar was hij werkzaam als chauffeur bij leasemaatschappij Athlon. Tussendoor heeft hij ook nog stage gelopen op de marketingafdeling van commercieel vastgoedadviseur CBRE.

Wat Matisse bij Emeritor gaat doen

Matisse heeft tijdens zijn studie goed leren nadenken over hoe hij zijn boodschap het beste kan overbrengen om mensen te overtuigen. Dit denkt hij succesvol toe te kunnen passen bij Emeritor. Verder wil hij vooral graag heel veel leren, aangezien het voor hem zijn eerste ‘echte’ baan is.

Al met al begint Matisse met erg veel enthousiasme aan zijn nieuwe baan: “Het is enorm fijn nu eindelijk echt aan de slag te kunnen. Tijdens mijn studie heb ik natuurlijk bepaalde vaardigheden opgedaan en abstract leren denken, maar nu gaat het echte werk pas beginnen. Ik streef ernaar zoveel mogelijk te leren en snel van toegevoegde waarde voor Emeritor te zijn!