Als het aan de Eerste Kamer ligt wel. Zij heeft het wetsvoorstel met betrekking tot de wijzigingen van de Aanbestedingswet (de ‘Implementatiewet’) aangenomen en daarmee lijkt de weg vrij om de wijzigingen per 1 juli 2016 in te laten gaan.

Maar er is ook nog het Aanbestedingsbesluit (‘Besluit van tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU’) (AB) dat met name regelt dat de gewijzigde versie van de ‘Gids Proportionaliteit’ en het (nieuwe) ‘Aanbestedings Reglement Werken 2016’ (ARW2016) van kracht worden.

Read more Halen we 1 juli 2016?

Succesvolle aanbestedingen basis voor bijzondere reddingsposten Katwijkse strand

201606-Katwijkse-reddingsposten

Op 28 mei jl. zijn op het ‘Nieuwe Katwijkse Strand’ twee bijzondere reddingsposten officieel geopend. Deze deels klimaatneutrale reddingsposten, waar de Katwijkse Reddingsbrigade en de gemeente Katwijk terecht trots op zijn, zijn een voorbeeld voor alle kustgemeenten met een reddingsbrigade.

Emeritor stond samen met de gemeente Katwijk aan de basis van deze reddingsposten, namelijk de drie aanbestedingen die leidden tot de definitieve keuze van de bouwkundig aannemer, elektrotechnisch aannemer en werktuigbouwkundig aannemer voor de realisatie van de reddingsposten. Ter voorbereiding van de aanbesteding voerde Emeritor met de betrokkenen vanuit gemeente en KRB inhoudelijke discussies over de eisen en wensen en over hoe deze te vertalen in adequate en professionele gunningscriteria. Hierbij was naast rechtmatigheid ook doelmatigheid van belang en. Een deel van het advieswerk voor de aannemer in de uitvoeringsfase is door Emeritor samengesteld in de voorbereidingsfase van de aanbesteding. In deze fase is ook besproken hoe het contract moest worden ingericht om een succesvolle realisatie van de reddingsposten zoveel mogelijk zeker te stellen. Een belangrijke factor hierin was, dat de leden van het bouwteam elkaar maximaal zouden inspireren tot het maken van optimale keuzes om binnen de planning en het taakstellend budget de reddingsposten op te leveren.

Na gunning van de aanbestedingen was onze opdrachtgever, Cees Versteeg (projectleider van de gemeente Katwijk), zeer tevreden over de kwaliteit van de aanbestedingen, en over het resultaat. Cees Versteeg: ‘Met name bij het klankborden over de wensen en eisen en deze vervolgens in een aanbestedingsproof format ‘gieten’ is Emeritor voor ons van grote toegevoegde waarde geweest.’

Hierna was het aan het ‘Bouwteam’ bestaande uit de projectleider Gemeente, vertegenwoordiger van het architectenbureau, twee leden van Katwijkse Reddingsbrigade, bouwkundig aannemer, elektrotechnisch aannemer en de werktuigbouwkundige aannemer om tot een succesvolle realisatie van de reddingsposten te komen. Dit is binnen het taakstellend budget en binnen de ambitieuze planning gelukt; van groot belang omdat e.e.a. vóór opening van het badseizoen klaar moest zijn. Cees Versteeg: ‘De samenwerking binnen het Bouwteam was meer dan goed. Omdat vooraf (zoals gedefinieerd tijdens de aanbestedingen) de uitgangspunten voor alle partijen helder waren, was er ook geen gedoe over meer- of minderwerk. Ik vind het bijna jammer dat het project klaar is.’

"Bij het klankborden over de wensen en eisen is Emeritor voor ons van grote toegevoegde waarde geweest."

- Cees Versteeg, Projectleider Gemeente Katwijk

Is inkoop bijzaak? 

Maarten Erasmus"Hoe logisch ook, het gebeurt niet. "

Het is een open deur. Organisaties die in verhouding veel inkopen, hebben meer aandacht voor hun inkoop. Ze hebben meer en betere inkopers, betere systemen en een beter proces. Dat klinkt logisch en dat is het ook.

Het klinkt ook logisch dat organisaties die veel inkopen hier aandacht aan besteden in hun jaarverslag. Als zo’n groot deel van de omzet wordt ingekocht wil een belegger weten hoe de inkoop georganiseerd is en wat de kwaliteit van de supply chain is. Maar hoe logisch ook, dit gebeurt niet.

Lees het hele artikel op Facto.nl

Andrea del Castilho in dienst als Inkoopadviseur

“Ik kan bij Emeritor mijn aanbestedingsrechtelijke en bedrijfsjuridische kennis en ervaring combineren met het Inkoopvak en mijn kennis en vaardigheden op die vlakken verder ontwikkelen.”  

Andrea del Castilho treedt per 15 juni 2016 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Andrea is van huis uit Bedrijfsjurist en gespecialiseerd in Bedrijfs- en Aanbestedingsrecht. Zij gaat zich bij Emeritor richten op het adviseren van klanten op het gebied van Inkoop en Aanbestedingsrecht, maar zal ook Emeritor in voorkomende gevallen adviseren inzake bedrijfsjuridische kwesties.

Wat deed Andrea voordat zij bij Emeritor ging werken?

Andrea heeft na afronding van haar studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ervaring opgedaan als advocaat-stagiaire op Curaçao. Na haar terugkeer in Nederland heeft zij gewerkt als Arbeidsjurist bij de overheid en in het bedrijfsleven. Omdat zij meer variatie in haar werkzaamheden wilde, heeft zij vervolgens gekozen voor een carrière als Bedrijfsjurist, waarbij zij voor verschillende grote bedrijven de bedrijfsjuridische sectie heeft opgezet en vormgegeven. De werkzaamheden op deze secties voerde zij ook zelf uit, uiteraard in samenwerking met collega’s en externen, waardoor zij een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt op zowel juridisch, als op organisatorisch vlak. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden heeft zij veel ervaring opgedaan met de juridische sturing en ondersteuning van onder meer verscheidene PPS- en DBFMO-projecten. Ze heeft zich post-doctoraal gespecialiseerd in zowel Bedrijfsrecht, als in Aanbestedingsrecht, maar heeft ook op verscheidene andere rechtsgebieden uitgebreide ervaring opgedaan. Laatstelijk heeft zij gewerkt voor CasAparts, het aannemingsbedrijf van haar familie in Suriname.

Meer over wat Andrea bij Emeritor gaat doen

Andrea gaat bij Emeritor meer leren over het Inkoopvak, hetgeen haar een welkome aanvulling lijkt op haar kennis van en ervaring met het Aanbestedingsrecht. Andrea: “Het Aanbestedingsrecht en Inkoop zijn ‘communicerende vaten’, die in de adviespraktijk niet los van elkaar kunnen worden gezien. Als Inkoopadviseur wil ik mijn kennis van Inkoop daarom goed ontwikkelen, zodat ik organisaties op beide gebieden gedegen kan adviseren. Mijn ervaring als bedrijfs- en aanbestedingsjurist kan mij daarbij goed van pas komen. Ik hoop dat ik kan helpen Emeritor nóg meer op de kaart te zetten. Daarnaast hoop ik Emeritor met mijn bedrijfsjuridische kennis te kunnen bijstaan in haar eigen business.”

Andrea kijkt ernaar uit om bij te dragen aan de dienstverlening van Emeritor: “Emeritor lijkt mij een prettige organisatie en ik kijk er dan ook naar uit om met mijn nieuwe collega’s samen te werken aan de doelstellingen van Emeritor, onder meer middels het adviseren van organisaties inzake zowel Inkoop, als Aanbestedingsrecht, evenals door het verstrekken van bedrijfsjuridische adviezen.”

Florian Helsloot in dienst als Financieel Data Analist

“Emeritor bood mij een startersfunctie die bijbaan en opleiding combineert.”  

Florian Helsloot treedt per 13-06-2016 in dienst als Financieel Data Analist bij Emeritor. Florian is gespecialiseerd in bedrijfseconomie. Hij gaat zich bij Emeritor richten op de financiële analyse van bedrijfseconomische cijfers.

Wat deed Florian voordat hij bij Emeritor ging werken?

Florian heeft hiervoor gestudeerd in Amsterdam. Hier behaalde hij nominaal zijn Bachelor in Economie en Bedrijfskunde en een Master in Business Economics. Hiernaast heeft hij bij BudgetEnergie gewerkt op team Finance. Hier was hij verantwoordelijk voor de afhandeling van achterstanden en uitval. Dit was een veelzijdige klus waar zowel contractmanagement als facturatiezaken bij kwamen kijken.

Meer over wat je bij Emeritor gaat doen

Het sterkte cijfermatig inzicht gaat goed van pas komen bij Emeritor. Als financieel data analist is het belangrijk om verbanden te zien en maken in grote hoeveelheden data. ‘’Het is belangrijk om een duidelijk beeld te vormen van de inkooptak voor zowel de klant als Emeritor zelf. Op basis van de financiële analyse kan immers worden bepaald waar de verbeteringen te behalen zijn.’’

Florian heeft veel zin om aan de slag te gaan bij Emeritor: “Dit wordt mijn eerste full time functie. Bij Emeritor komen al mijn recente ervaringen samen. Ik heb het gevoel dat ik hier veel kan bijleren en bijdragen.”

Stoutmoedige voorspellingen en angstvallige beslissingen

Maarten Erasmus"De conclusie was helder: Financieel directeuren van grote ondernemingen hadden geen idee van de kortetermijn toekomst van de aandelenmarkt."

07 juni 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: CFO.nl

Gedurende een aantal jaren hebben hoogleraren aan de Duke University een onderzoek uitgevoerd, waarin financieel directeuren van grote ondernemingen de uitkomsten van de index van Standard & Poor voor het volgende jaar schatten.

De onderzoekers verzamelden 11.600 van zulke voorspellingen en analyseerden hun nauwkeurigheid. De conclusie was helder: Financieel directeuren van grote ondernemingen hadden geen idee van de korte termijn toekomst van de aandelenmarkt. De correlatie tussen hun schattingen en de werkelijke waarde was minder dan nul! Als ze zeiden dat de markt zou dalen, was het net iets waarschijnlijker dat hij omhoog zou gaan.

Lees het hele artikel op CFO.nl.

TheNextWomen100: de honderd belangrijkste zakenvrouwen

27 mei 2016 | Publicatie: Consultancy.nl

TheNextWomen100: de honderd belangrijkste zakenvrouwen
Afgelopen week maakte platform TheNextWomen de 2016 lijst van de honderd belangrijkste zakenvrouwen in ons land bekend. In de lijst staat ook drie topvrouwen vermeld die afkomstig zijn uit de adviesbranche, en meer dan tien vrouwen actief binnen het bredere segment van zakelijke dienstverlening. Consultancy.nl licht de belangrijkste topvrouwen kort uit, onder wie Caroline van den Bosch van Emeritor.

Lees hier verder ...