Wat brengt de toekomst?

"Nog niet zo lang geleden had elke inkoop­afdeling één of enkele operationele inkopers aan het werk."
Maarten ErasmusManaging Consultant

20 december 2016 | Maarten Erasmus | Publicatie: Facto.nl

Dit jaar is mijn werk nog niet overgenomen door een robot. Volgens de website van de BBC ‘Will a robot take your job’ is die kans 59 procent.
Dat het nog niet gebeurd is, is een kwestie van tijd. De voorspelling van de website beslaat een periode van 20 jaar. Nog 19 te gaan dus. Wat brengt de toekomst?

Maar, nu ik erover nadenk, zou die tijd wel eens korter kunnen zijn. Als ik terugkijk op de organisaties waar ik het afgelopen jaar heb gewerkt, moet ik vaststellen dat de inkoopafdelingen kleiner worden.

Nog niet zo lang geleden had elke inkoop­afdeling één of enkele operationele inkopers aan het werk. Het bestellen besloeg een groot deel van het takenpakket. Door automatisering is dit werk een stuk eenvoudiger geworden en in de meeste organisaties geen dagtaak meer. Nieuwe inkoopafdelingen richt ik nu in zonder operationele inkoopfunctie.

Lees het hele artikel op Facto.nl.

Rutger Burger, Director Procurement bij Royal BAM Group, startte in 2013 met het herpositioneren van de inkoopfunctie binnen de Nederlandse tak van het bouwbedrijf. Hij vroeg Emeritor om met hem mee te denken over de best passende organisatiestructuur en een effectieve implementatiestrategie. Rutger: ‘Emeritor is onderscheidend in het concretiseren en implementeren van een multidisciplinaire aanpak waaronder het werken in geïntegreerde inkoopteams.’

Royal BAM Group is een internationaal opererend bouwbedrijf met een getotaliseerde omzet van ruim zeven miljard euro en een inkoopomzet van vijf miljard euro. Het Nederlands bedrijf bestaat uit BAM Bouw en Vastgoed en BAM Infra, gezamenlijk goed ongeveer 2 miljard inkoopomzet. Het herpositioneren van de inkoopfunctie binnen BAM Nederland bleek een uitdaging op zich. Rutger: ‘Het was duidelijk dat de oplossing lag in het werken met één inkoopteam binnen de twee bedrijven, samengesteld uit inkopers die op de verschillende locaties en in tender/bouwteams werken. Maar hoe organiseer je dat zo dat alle stakeholders, zowel op directieniveau als op uitvoerend niveau, goed aangehaakt zijn? Dat luistert heel nauw: als je te hoog in de boom gaat zitten, landt de nieuwe werkwijze nooit in de operatie. Borg je het te laag in de organisatie, dan verloopt het inkoopproces over te veel schijven.’

Als je te hoog in de boom gaat zitten, landt de nieuwe werkwijze nooit in de operatie.

Ervaren hoe Emeritor werkt

Bij het beantwoorden van die vraag, riep Rutger de hulp in van Emeritor. Rutger: ‘Ik kende Emeritor van mijn vorige werkgever Stork. Daar had Emeritor een succesvol inkoopverbeterproject opgeleverd. Ik was onder de indruk van de doelgerichtheid en het pragmatisme van Emeritor. Emeritor is onderscheidend goed in het concretiseren en implementeren van een brede stakeholdersaanpak en multidisciplinaire inkoopteams en in het opzetten en uitvoeren van inkooptrajecten.’

Multidisciplinaire inkoopteams

Om die reden vroeg Rutger Emeritor mee te denken over de voor BAM Nederland best passende organisatiestructuur en de meest effectieve implementatiestrategie.

In de gesprekken die volgden, bracht de consultant van Emeritor naast inkoop- en strategiekennis ook waardevolle praktijkervaringen vanuit andere branches en bedrijven in. Zo kwam er in gezamenlijkheid een blauwdruk tot stand waarmee BAM Nederland uitstekend verder kon. Rutger: ‘Ik koos ervoor om de implementatie volledig in eigen huis op te pakken. Dat verliep goed omdat de gekozen structuur en de implementatieaanpak dankzij de inbreng van Emeritor concreet en eenduidig was en goed bij onze organisatie paste. De multidisciplinaire inkoopteams functioneren anno 2017 nog steeds goed.’

De inhoud van dit soort discussies en de contacten met inkoopdirecteuren van andere bedrijven zijn voor mij zeer waardevol.

Belangrijke netwerk- en sparringpartner

Hoewel BAM Nederland en Emeritor op dit moment niet samenwerken, is Emeritor nog steeds een belangrijke sparringpartner voor Rutger. Rutger: ‘Emeritor is actief in de markt en in het samenbrengen van inkoopprofessionals. Laatst heb ik deelgenomen aan een door Emeritor georganiseerde themabijeenkomst over TCO en de inkoop van producten en diensten met resultaatverplichting. De inhoud van dit soort discussies en de contacten met inkoopdirecteuren van andere bedrijven zijn voor mij zeer waardevol. Evenals mijn individuele contacten met de Emeritor directie. Voor inkoopkennis, advies en interim opdrachten staat Emeritor dan ook hoog op mijn lijstje.’

 


 

 

Iedere dag een nieuwe start

Erik de Jong

Senior Inkoopadviseur

7 december 2015, de dag dat ik voor de eerste keer werd geopereerd, binnen een maand tijd zou ik nog 3 keer de operatiekamer zien. Nu is het bijna 7 december 2016 en zijn we dus een jaar verder. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van revalidatie en terugkeer naar de werkvloer. Nu zult u als lezer wellicht denken “wat heeft dit te maken met inkoop”. Voor mij persoonlijk veel.

Als inkoopadviseur word je dagelijks geconfronteerd met het feit dat organisaties niet altijd goed presteren. Sommige organisaties zijn zich dat bewust en proberen al dan niet met hulp van externe deskundigheid zaken op orde te brengen. Helaas zijn er ook organisaties die nog niet het juiste inzicht hebben in hun eigen prestaties. Sommige van die organisaties lopen richting de afgrond andere kabbelen rustig voort zonder zich te beseffen dat er meer inzit.

Voorafgaand aan ziek zijn is er vaak een periode van achteruitgang. Je lichaam en/of geest geeft signalen af. Signalen van je lichaam willen niet altijd zeggen dat je ziek bent maar wel dat je lichaam/geest vraagt om een noodzakelijke verandering. Signalen kun je negeren, net als de maandcijfers van de controller. CFO’s en controllers zijn degenen die de signalen van een organisatie als eerste zien en zij zijn dus degenen die de organisatie, lees lijf, als eerste aan zouden moeten zetten tot een noodzakelijke verandering.

"Voorafgaand aan ziek zijn is er vaak een periode van achteruitgang."

We zien dagelijks om ons heen wat er gebeurt met mensen die lichamelijke en geestelijke signalen negeren. We zien ook dagelijks wat er gebeurt met organisaties die oranje en rode knipperende seinen negeren.

Net als een lichaam is een organisatie een samenspel. In het lichaam zijn het de organen, zenuwen, botten e.d. die met een goede samenwerking zorgen voor een werkend lijf. In een organisatie is het een groep mensen die tezamen met middelen werken aan het voortbrengen van producten in de breedste zin van het woord.

"Uit de cijfers die dan naar boven komen kan je heel veel signalen aflezen."

Sinds 7 december 2015 sta ik dagelijks op met het gevoel van “iedere dag een nieuwe start”. Ik luister naar de signalen van mijn geest, mijn spieren, mijn botten en mijn organen. Als ik merk dat er een signaal word afgegeven dan doe ik daar wat mee en soms maak ik daarbij gebruik van hulp van buitenaf.

De financiële specialisten van alle bedrijven in Nederland maken zich op voor de jaarafsluiting. Uit de cijfers die dan naar boven komen kan je heel veel signalen aflezen, soms een positief signaal in de vorm van groei maar evenzo vaak een signaal gevormd door rode jaarcijfers. In dat laatste geval zeg ik: “ iedere dag een nieuwe start” maar wel met hulp van alle organen, spieren, botten en zenuwen, dus iedere medewerker in de organisatie, soms met hulp van buitenaf en voor mij persoonlijk betekent dat werken aan een optimale inkoop.