Aanbesteding N61 zorgt voor 25 procent betere milieuprestaties

Wegproject N61 is het eerste resultaat van Rijkswaterstaat (RWS) uit het programma duurzaam avontuur. Het wordt gezien als een koploperproject in het uniformeren van de aanpak in duurzaam inkopen, het vinden van innovatieve oplossingen, duurzame materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de N61 heeft de winnende aannemer slim en creatief nagedacht over het ontwerp. Dit leidde tot besparing van materiaalgebruik door onder andere tracé-optimalisatie. Hiermee verminderde de MKI-waarde met 2 miljoen euro (25 procent) ten opzichte van een conventioneel ontwerp. Dit is een besparing van 15,8 kiloton CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van circa 1.900 huishoudens.’

Wegproject N61 is het eerste resultaat van Rijkswaterstaat (RWS) uit het programma duurzaam avontuur. Het wordt gezien als een koploperproject in het uniformeren van de aanpak in duurzaam inkopen, het vinden van innovatieve oplossingen, duurzame materialen, milieuvriendelijke ontwerpen en een energiezuinige bedrijfsvoering.

Bij de N61 heeft de winnende aannemer slim en creatief nagedacht over het ontwerp. Dit leidde tot besparing van materiaalgebruik door onder andere tracé-optimalisatie. Hiermee verminderde de MKI-waarde met 2 miljoen euro (25 procent) ten opzichte van een conventioneel ontwerp. Dit is een besparing van 15,8 kiloton CO2-uitstoot, wat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van circa 1.900 huishoudens.’

Programma “duurzaam avontuur”

In 2010 heeft Rijkswaterstaat (RWS) met het programma: “duurzaam avontuur” een actieprogramma opgeleverd om te komen tot een meer duurzame inkoop van verhardingen. Dit programma vloeit voort uit de doelstelling van RWS om duurzaamheidsprestaties in infrastructurele projecten te verbeteren en 20 procent minder energie te verbruiken.

Het programma duurzaam avontuur van RWS richt zich op het concretiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van het RWS. Gefocust is op het terugdringen van de CO2 emissie. Middels dit programma wilt de RWS een reductie van CO2 emissie tegengaan bij werken van RWS. Daarnaast biedt het voordelen zoals:

  • Innovatieve en creatieve oplossingen;
  • Oplossingsvrije uitvraag middels functionele specificaties;
  • Minder milieubelasting bij uitvoering van werkzaamheden;
  • Materiaalbesparing (hergebruik) en resulterende kostenbesparing;
  • Minder onderhoud.

Duurzaamheidsinstrumenten Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat hanteert op dit moment twee standaard instrumenten om duurzaamheid bij aanbestedingen binnen de GWW aan bod te laten komen binnen de EMVI methodiek, te weten de CO2 prestatieladder en DuboCalc.

De CO2-prestatieladder is een certificeringssysteem waarmee een inschrijvende aannemer kan aantonen welke maatregelen hij neemt om CO2-uitstoot als gevolg van werkprocessen binnen het bedrijf en zijn projecten te beperken. Hoe hoger een inschrijver scoort op deze ladder, des te hoger is de fictieve korting op de inschrijving.

DuboCalc is een softwaretool, gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Het drukt milieueffecten van het materiaalgebruik en energieverbruik over de gehele levensduur uit in een getal. Hoe lager de MKI-waarde, hoe beter de milieukwaliteit en hoe hoger de fictieve korting.

Wellicht is dit programma de duurzame oprit naar een duurzame weg die leidt naar duurzaam ondernemen.

Bronnen