Aankoopsystemen maken Het Nieuwe Werken makkelijker

Iedere keer als ik start met het begeleiden van een aanbesteding begin ik met het snuffelen op www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl. Via deze websites krijg je een globaal beeld van hoe soortgelijke aanbestedingen zijn opgezet. Als ik de mogelijkheid heb om documenten te downloaden doe ik dit altijd. Het liefste kijk ik naar de nota’s van inlichtingen om te achterhalen welke vragen er door de markt gesteld zijn. Steeds vaker zie ik dat er geen documenten te downloaden zijn, maar dat de geïnteresseerde zich moet registreren en inloggen op een elektronisch aankoopsysteem om toegang te krijgen tot de aanbestedingstukken.

Iedere keer als ik start met het begeleiden van een aanbesteding begin ik met het snuffelen op www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl. Via deze websites krijg je een globaal beeld van hoe soortgelijke aanbestedingen zijn opgezet. Als ik de mogelijkheid heb om documenten te downloaden doe ik dit altijd. Het liefste kijk ik naar de nota’s van inlichtingen om te achterhalen welke vragen er door de markt gesteld zijn. Steeds vaker zie ik dat er geen documenten te downloaden zijn, maar dat de geïnteresseerde zich moet registreren en inloggen op een elektronisch aankoopsysteem om toegang te krijgen tot de aanbestedingstukken.

Het gebruik van een elektronisch aankoopsysteem zoals Tenderned, CTM Solutions, Negometrix (en/of gelijkwaardig), vind ik een goede ontwikkeling. Als je goed gebruik maakt van zo’n systeem heb je het gehele aanbestedingsdossier altijd compleet en overal beschikbaar. Het systeem voorkomt dat er grote stapels papier op mijn bureau liggen en dat ik bij mijn klanten niet het goede dossier bij me heb. Het is mij namelijk wel eens gebeurt dat ik het verkeerde dossier bij me had, of dat ik de helft van het dossier nog op mijn bureau had liggen omdat ik er mee bezig was net voordat ik naar mijn klant toe ging. Met andere woorden maken de systemen het mogelijk om plaats en tijd onafhankelijk te werken. Beter bekend als Het Nieuwe Werken (HNW) of Werken 2.0. Maar wat is dat nu eigenlijk, HNW?

HNW is een visie die ervoor zorgt dat het werk efficiënter, effectiever en plezieriger voor ondernemer en medewerker wordt, binnen in onderling overleg bepaalde grenzen. HNW wordt veelal omschreven als een flexibele manier van werken die los staat van tijd en plaats, waarbij de werkgever zijn medewerkers ondersteund met een flexplek, communicatiemiddelen en ICT-toepassingen, waarvan hierboven een aantal inkoopgerichte systemen zijn benoemd. Eigenlijk dus ‘werken doe je wanneer het jou uitkomt’.

Artikelen over HNW geven aan dat deze manier van werken voordelen voor werkgevers kent, te weten;

  • beter gemotiveerd personeel omdat ze vertrouwen vanuit het management ervaren;
  • minder verzuim;
  • meer uren werken, reistijd wordt ingezet als werktijd;
  • lagere kosten door besparingen op werkplekken en reiskosten;
  • duurzaamheid, medewerkers maken minder gebruik van de auto en staan minder in de file.

Naast de voordelen beschrijven ze ook enkele nadelen, te weten;

  • minder contact met collega’s;
  • medewerkers hebben moeite om hun grenzen aan te geven;
  • de wijze van begeleiden en aansturing van werknemers zal veranderen, wat andere competenties en vaardigheden vraagt van leidinggevenden en management. Veranderingen van controle naar vertrouwen en van sturen op aanwezigheid naar sturen op resultaat.

Binnen mijn werkveld zie ik de voordelen wel in van deze manier van werken. Zeker met alle systemen die HNW nog makkelijker maken. Hoe is dit voor u?