Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 17

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd. 2 van de uitspraken betreffen de opdracht voor civieltechnische werkzaamheden voor Wetterskip Fryslân.

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd. 2 van de uitspraken betreffen de opdracht voor civieltechnische werkzaamheden voor Wetterskip Fryslân.

Vervaltermijn

Markland College stelt dat met de brief van 4 november 2013 waarin zij haar voornemen tot gunning aan Van Agtmaal kenbaar maakt, de zogenaamde ‘Alcateltermijn‘ van 15 dagen is gaan lopen. Omdat het kort geding eerst aanhangig is gemaakt op 19 februari 2014 heeft Bertens Bouw die termijn ruimschoots overschreden, aldus Markland College. Bertens Bouw stelt dat zij ontvankelijk is in haar vorderingen omdat geen van de brieven van 4 november 2013, 9 december 2013 en 30 januari 2014 een geldige gunningsbeslissing bevat. Volgens Bertens Bouw heeft zij op grond van de inhoud van deze brieven en hetgeen daarna is gebeurd niet hoeven te begrijpen, dat sprake was van een gunningsbeslissing waartegen zij binnen 15 dagen op had moeten komen (Rb. Zeeland-West-Brabant 4 april 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:2636).

Bron

Lees meer over ‘Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 17’ op PIANOo.nl.

Meer over aanbestedingsrecht.