Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waaronder een aanbesteding met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers, een uitspraak van de voorzieningenrechter over een zaak waarbij de twee geselecteerde inschrijvers bij hun inschrijving elk van een ander gunningscriterium zijn uitgegaan en een uitspraak van de Hoge Raad. De gepubliceerde uitspraken worden hieronder kort besproken.

In de afgelopen week werden 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waaronder een aanbesteding met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers, een uitspraak van de voorzieningenrechter over een zaak waarbij de twee geselecteerde inschrijvers bij hun inschrijving elk van een ander gunningscriterium zijn uitgegaan en een uitspraak van de Hoge Raad. De gepubliceerde uitspraken worden hieronder kort besproken.

Relatieve beoordelingssystematiek

In dit geschil is een aanbesteding aan de orde met een relatieve beoordelingssystematiek, waarbij rangorde van inschrijver mede afhangt van aanbod van andere inschrijvers (HR 9 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1078).

Bron

Lees meer over ‘Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19’ op PIANOo.nl.

Meer over aanbesteden.