Aedes: ‘Voorkom verplicht Europees aanbesteden voor woningcorporaties’

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde Herziening Woningwet en de bijbehorende novelle ervoor zorgt dat woningcorporaties de status van ‘publiekrechtelijke instellingen’ krijgen. Deze status betekent dat woningcorporaties veel van hun opdrachten voortaan Europees moeten aanbesteden. Europees aanbesteden kost de sector veel geld en beperkt de mogelijkheden van innovatieve inkoopmethoden. Aedes roept minister Blok daarom op om hier rekening mee te houden en dit onbedoelde effect uit te sluiten in de wet.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde Herziening Woningwet en de bijbehorende novelle ervoor zorgt dat woningcorporaties de status van ‘publiekrechtelijke instellingen’ krijgen. Deze status betekent dat woningcorporaties veel van hun opdrachten voortaan Europees moeten aanbesteden. Europees aanbesteden kost de sector veel geld en beperkt de mogelijkheden van innovatieve inkoopmethoden. Aedes roept minister Blok daarom op om hier rekening mee te houden en dit onbedoelde effect uit te sluiten in de wet.

Overheidsinvloed

Om te bepalen of een instelling publiekrechtelijk is volgens de aanbestedingsregels, is de mate van overheidsinvloed op het beleid een belangrijk criterium. De wetsvoorstellen in de Herzieningswet scherpen die invloed op een aantal vlakken aan. Uit een eerdere Memorie van Toelichting bij de Herzieningswet sloot minister Blok dit risico nog uit. Maar nu zeggen de wetsvoorstellen niets over de mate van overheidsinvloed op de opdrachten van corporaties. De kans is groot dat een rechter oordeelt dat de overheid een onbeperkte invloed heeft op al hun opdrachten. Als de wetsvoorstellen dit in het midden laten, is de kans dus groot dat woningcorporaties de status van ‘publiekrechtelijke instellingen’ krijgen volgens de Europese aanbestedingsregels.

Lees het artikel op Aedes.nl.

×

Op deze pagina