Afdeling inkoop

Bij het inkopen van producten wordt vaak op elke cent gelet en inkoop min of meer vanzelfsprekend betrokken. Dit in tegenstelling tot het inhuren van (externe) experts. Hierbij zien we dat sommige bedrijven (vrij) snel externen inhuren en de kosten behoorlijk oplopen en inkoop nauwelijks betrokken wordt.

Bij het inkopen van producten wordt vaak op elke cent gelet en inkoop min of meer vanzelfsprekend betrokken. Dit in tegenstelling tot het inhuren van (externe) experts. Hierbij zien we dat sommige bedrijven (vrij) snel externen inhuren en de kosten behoorlijk oplopen en inkoop nauwelijks betrokken wordt. Bij inkooptrajecten kijken wij eerst of er voldoende expertise in huis is en gaan we van daaruit bepalen of externe expertise ingehuurd moet worden. Het advies is om de inhuur van zelfs één enkele expert te zien als een inkoopproject, waarbij een ‘make or buy’ decision meegenomen wordt.