Akkoord over vernieuwde CAO voor uitzendkrachten

De ABU heeft een akkoord bereikt over wijzigingen in de lopende cao voor uitzendkrachten met de vakbonden FNV, CNV, de Unie en LVB. De wijzigingen in de cao hebben een nauwe samenhang met de invoering van de nieuwe Wet ‘Werk en zekerheid’, die onder andere ten doel heeft de werkzekerheid van werknemers te verhogen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u als werkgever rekening moet houden?

De ABU heeft een akkoord bereikt over wijzigingen in de lopende cao voor uitzendkrachten met de vakbonden FNV, CNV, de Unie en LVB. De wijzigingen in de cao hebben een nauwe samenhang met de invoering van de nieuwe Wet ‘Werk en zekerheid’, die onder andere ten doel heeft de werkzekerheid van werknemers te verhogen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u als werkgever rekening moet houden?

Inlenersbeloning

Anders dan op de eerder aangekondigde datum van 1 januari, wordt per 30 maart 2015 de inlenersbeloning ingevoerd. Het principe ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ is vanaf dat moment van toepassing op uitzendkrachten. Dat betekent dat uitzendkrachten voortaan direct het uurloon krijgen uitbetaald dat hun collega’s in vaste dienst ook krijgen.

Uitzonderingen

Bij wijze van uitzondering op de inlenersbeloning wordt een eigen ABU-loongebouw toegepast op specifieke groepen uitzendkrachten. Onder de uitzonderingsregel vallen bijvoorbeeld uitzendkrachten met een Onbepaalde Tijd-contract (Fase C). Ook groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt houden aparte salarisschalen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die eerder voor sociale werkplaatsen werkten. Dit loongebouw geldt ook voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van-werk-naar-werk worden begeleid.

Langere flexibiliteit mogelijk met nieuwe cao

Een andere grote wijziging in de vernieuwde cao is de duur van fase B. Per 1 juli 2015 mogen aan uitzendkrachten in fase B (volgt op Fase A van 78 weken) maximaal zes contracten in maximaal vier jaar worden gegeven. Dat is nu nog maximaal twee jaar met maximaal acht contracten. Fase B op zichzelf én de duur van de contracten worden dus beide langer.

Loonsverhoging

Aan het eind van dit jaar kunnen uitzendkrachten een loonsverhoging tegemoet zien. Onder de nieuwe cao krijgen de werknemers op 29 december 2014 er 1,8 procent bij.

Korte contracten

Vanaf 1 juli 2015 zijn er voor zogenoemde ‘korte contracten’ (dag/week) meer zekerheden afgesproken. Voor dagcontracten geldt dan in de eerste 78 weken een garantie van minimaal 3 uur werk per dag. Uitzendkrachten met een weekcontract krijgen na 26 weken een minimum-uurgarantie van het gemiddelde van de uren die ze in de voorafgaande 26 weken hebben gewerkt.

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft de cao algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat ongeveer negentig procent van alle uitzendkrachten recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden volgens deze CAO. Voor deze wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De afspraken tussen de onderhandelingsdelegaties van de ABU en de bonden worden binnenkort voorgelegd aan de leden. Na instemming van de leden is het akkoord definitief.

×

Op deze pagina