Als kat en hond?

Sommige combinaties lijken niet optimaal, zoals een kat en een hond. Katten en honden zijn twee verschillende diersoorten, die elkaar door hun verschillen in karakter en manier van communiceren niet altijd even goed begrijpen. Er zijn echter legio voorbeelden waaruit blijkt, dat kat en hond prima samen kunnen leven of zelfs dikke maatjes zijn.

Sommige combinaties lijken niet optimaal, zoals een kat en een hond. Katten en honden zijn twee verschillende diersoorten, die elkaar door hun verschillen in karakter en manier van communiceren niet altijd even goed begrijpen. Er zijn echter legio voorbeelden waaruit blijkt, dat kat en hond prima samen kunnen leven of zelfs dikke maatjes zijn.

Van marketeers en inkopers wordt ook gezegd, dat ze een andere manier van communiceren hebben en zelfs verschillende belangen. De marketeer zou zich vrijwel alleen richten op de creatieve kant en niet op de kosten. Een inkoper zou het proces vertragen en inmenging door een inkoper zou ten nadele van de creativiteit komen, omdat een inkoper vaak gezien wordt als iemand die alleen naar de kosten kijkt en slechts ‘tastbare’ zaken kan inkopen en geen marketing en sales.

In de huidige tijd waarin klantgerichtheid centraal staat voor de marketeer en er nog meer druk ligt op het behalen van optimale resultaten, is het cruciaal om met het juiste bureau samen te werken. Door de samenwerking tussen de marketeer en inkoper worden alle behoeften in kaart gebracht en leveranciers op verschillende aspecten beoordeeld. Hierbij leveren de marketeer en inkoper beiden vanuit hun eigen vakgebied input om tot een optimale leverancierskeuze te komen. Zo levert het veel op om een pitch vanaf het begin samen met een inkoper te doen. Uit ervaring kan ik zeggen, dat hieruit de mooiste resultaten voortvloeien en zou ik eerder zeggen dat de combinatie marketeer/inkoper een Match Made in Heaven kan zijn!