Argos Zorgroep, Wilfred Schouten

Argos Zorggroep (Argos) biedt in de regio Schiedam aan ruim 1.500 ouderen thuiszorg en verzorging, verpleging en revalidatie in dertien verpleeg- en zorgcentra. Argos ontstond in 2007 uit een fusie tussen twee regionale zorgaanbieders. Om de hiermee beoogde rendementsvoordelen ook op inkoopgebied te kunnen behalen, startte Argos in 2010 onder begeleiding van Emeritor een inkoopverbeterprogramma. Manager Facilitair Bedrijf Wilfred Schouten blikt hier op terug. En geeft antwoord op de vraag in hoeverre Argos nog steeds profiteert van de destijds geboekte resultaten.

Emeritor startte indertijd met een inkoopscan waaruit onder andere bleek dat er op ons inkoopvolume een substantieel bedrag bespaard kon worden; zowel op de directe als de indirecte inkoopkosten, zoals handelingskosten van contracten. Op basis van de inkoopscan heb ik Emeritor gevraagd ons te begeleiden bij het realiseren van die inkoopbesparingen. En om ons tegelijkertijd te helpen onze inkoop kwalitatief te verbeteren. Ik wilde dat onze eigen inkoopafdeling ook na het vertrek van Emeritor in staat zou zijn om binnen de kaders van het inkoopbeleid zelfstandig te kunnen functioneren. Beide opdrachten heeft Emeritor uitstekend ingevuld. De gestelde doelstellingen zijn ruimschoots behaald.

Beide opdrachten heeft Emeritor uitstekend ingevuld. De gestelde doelstellingen zijn ruimschoots behaald

Besparing van 2,5 miljoen euro

De deskundigheid en professionaliteit van Emeritor en haar medewerkers zijn wat mij betreft doorslaggevend geweest. De twee medewerkers die gedurende het project bij ons gestationeerd waren, beschikten niet alleen over de noodzakelijke inkoop- en marktkennis, maar ook over de sociale vaardigheden die nodig zijn om veranderingen door te voeren. De geprognosticeerde besparingen konden alleen behaald worden door inkooptrajecten te centraliseren en meer mantelovereenkomsten af te sluiten. Dat stuitte soms op weerstand. Weerstand waarop de Emeritor medewerkers, zonder de hoofdlijnen uit het oog te verliezen, uitermate goed in speelden. Enerzijds door continu de toegevoegde waarde van inkoop te laten zien. Anderzijds door mensen individueel op de juiste manier aan te spreken en te begeleiden. Mede daardoor zijn we erin geslaagd ruim 2,5 miljoen euro op onze inkoopkosten te besparen.

Grote toegevoegde waarde

Maar ook kwalitatief heeft Emeritor veel aan onze organisatie toegevoegd. De medewerkers van Emeritor hebben onze huidige junior inkoopster van a tot z opgeleid, ons inkoopbeleid mede vormgegeven, onze inkoopvoorwaarden opgesteld en gedeponeerd en ons inkoopproces geherstructureerd.

Daarnaast hebben ze een complete set aan stappenplannen en inkooptemplates achtergelaten, zoals templates voor RFI’s, RFP’s en contracten. Hier maken we tot op de dag van vandaag intensief gebruik van. Emeritor heeft op deze manier een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van onze inkoopafdeling en daarmee ook aan de positionering van inkoop binnen onze organisatie.

Emeritor heeft op deze manier een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van onze inkoopafdeling en daarmee ook aan de positionering van inkoop binnen onze organisatie.

Partnership

Ik kijk nog steeds met waardering en respect terug op onze samenwerking met Emeritor. Ik heb Emeritor budgetneutraal in kunnen huren; Emeritor werd betaald op basis van de gerealiseerde besparingen. Ondanks die afspraak ging Emeritor niet voor de laagste prijs en de quick wins, maar voor de economisch meest waardevolle aanbiedingen en voor kwalitatieve resultaten op de langere termijn. We hebben Emeritor dan ook leren kennen als een gedegen en professionele organisatie die over de kennis en het vermogen beschikt om proactief mee te denken over zowel strategische en tactische inkoopvraagstukken. En die ondernemend en pragmatisch genoeg is om inkooptrajecten en kwaliteitsverbeteringen daadwerkelijk uit te voeren en realiseren. Emeritor was voor ons niet zomaar een dienstverlener, maar een echte samenwerkingspartner.

 


 

 

×

Op deze pagina