Emeritor scoort hoge ogen in MT1000

"In de lijst van de dienstverleners met de beste Net Promotor Scores (NPS) prijkt Emeritor trots op de derde plaats"

december 2019 | MT1000

Emeritor behoort tot de 10 beste supply chain- en logistiek adviesbureaus in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van Management Team. Emeritor behaalde daarbij een top 3-positie op het gebied van klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Op 12 december 2019 verscheen de uitslag van het jaarlijkse onderzoek naar de beste zakelijke dienstverleners in de MT1000. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation onder meer dan 5000 zakelijke opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers beoordeelden de bureaus waarmee zij samenwerkten op drie punten: klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit van uitvoering. De ranking in de MT1000, verdeeld over 10 categorieën adviesbureaus, is daardoor gebaseerd op echte ervaringen en niet op reputatie.

In de lijst van de dienstverleners met de beste Net Promotor Scores (NPS) prijkt Emeritor trots op de derde plaats. De NPS geeft inzicht in de klanttevredenheid en loyaliteit van opdrachtgevers en komt tot stand door het stellen van de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product/dienst zou aanbevelen bij een vriend of collega op de schaal van 1 tot en met 10?’ Aan de hand van de antwoorden werd de NPS per adviesbureau berekend en de ranking in de MT1000 bepaald.

Top 12 beste dienstverleners in supply chain- en logistiek:

 1. R&G Global Consultants
 2. TNO
 3. Atos
 4. TwynstraGudde
 5. KPMG
 6. Deloitte
 7. IBM
 8. A.T. Kearney
 9. Emeritor
 10. Capgemini Invent
 11. PwC
 12. Hackett Group

 

Top 12 NPS-score dienstverleners in chain- en logistiek:

 1. R&G Global consultants
 2. Twynstra Gudde
 3. Emeritor
 4. Atos
 5. TNO
 6. PMG
 7. AT Kearney
 8. Deloitte
 9. IBM
 10. Hackett Groep
 11. Capgemini
 12. PwC

Bron: MT1000

.

MT1000 Topnotering voor Emeritor
Fulco-van-Esveld

Het belang van de inkoopfunctie binnen ondernemingen is sterk gegroeid. Een goede reden om dieper in deze materie te duiken.

Fulco van Esveld - Directeur Privaat

9 september 2019 | Fulco van Esveld

De inkoopquote is een maat voor de bijdrage die leveranciers leveren aan het product (of dienst) van de organisatie. Waarom is dit kengetal belangrijk, hoe valt het te optimaliseren en wat is de rol van de afdeling Inkoop?

Veel bedrijven vinden het nog steeds moeilijk om hun inkoopkosten onder controle te krijgen. Daarvoor zijn verschillende redenen. Allereerst zien we dat ondernemingen relatief gezien steeds meer zijn gaan inkopen. Bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten en alles wat daar niet toe behoort, besteedt men uit. Daardoor stijgen de externe uitgaven aan producten en diensten. Dit uit zich in een constante druk op het kostenniveau, de kwaliteit van geleverde diensten en het beheersen van risico's, met als gevolg dat dat veel organisaties hogere eisen aan de inkoopfunctie gaan stellen. In de praktijk zien we dat de organisatorische aanpassingen die nodig zijn om de groeiende inkoopuitgaven onder controle te houden, achterblijven, in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht.

Wat is de inkoopquote?

Hogere externe uitgaven aan producten en diensten komen tot uitdrukking in de zogenaamde inkoopquote. De inkoopquote is het bedrag aan inkoopuitgaven, uitgedrukt als percentage van de omzet van een onderneming. De inkoopquote varieert van gemiddeld 30-40%, bijvoorbeeld bij de overheid en zakelijke dienstverleners, tot ruim 80% bij productiebedrijven en retailers.

Een hoge inkoopquote laat zien dat het belang van de inkoopfunctie binnen ondernemingen sterk is gegroeid. Een goede reden om dieper in deze materie te duiken. Laten we beginnen met de vraag waarom de inkoopquote zo’n nuttig instrument is.

Waarom is de inkoopquote belangrijk?

Allereerst komt het nut van de inkoopquote tot uiting in zijn eenvoud. In één enkel percentage kunt u aantonen wat financieel gezien de impact van inkoop is op een organisatie. Daarbij kan gemakkelijk een vergelijking worden gemaakt met andere afdelingen, omdat ook veel andere kengetallen zijn gebaseerd op de omzet.

Intuïtief denken veel mensen hoe lager de inkoopquote, des te beter het is. Dat verschilt echter per situatie. Stel, u weet de totale inkoopuitgaven van de organisatie te verlagen, bij een gelijkblijvende hoeveelheid aan ingekochte producten en diensten, zonder in te boeten op de kwaliteit. Hiermee wordt een lagere inkoopquote gerealiseerd en dat is positief. Het verschil tussen omzet en inkoopkosten wordt immers groter, en daarmee de winst.

Een hoge inkoopquote kan echter evengoed gebaseerd zijn op een weloverwogen strategische beslissing. Als een hoge inkoopquote het gevolg is van het gestructureerd doorlopen van een insource-outsource afweging, dan is dit hoge percentage geen bezwaar. Zo komen we in de aannemerij inkoopquotes van meer dan 80% tegen. Het gaat dan om bedrijven die alleen het ontwerp en management over een bouwproject voeren en de rest uitbesteden aan onderaannemers en onderonderaannemers. Het is dan een bewuste keuze om zelf niet te investeren in bepaalde activiteiten, omdat externe partijen zowel qua prijzen als dienstverlening een betere kosten-baten verdeling opleveren.

Wat is de rol van de afdeling Inkoop?

In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat als de inkoopquote groeit, ook de behoefte aan een goed georganiseerde inkoopfunctie groeit. Dit behoeft waarschijnlijk weinig toelichting. Naarmate de inkoopuitgaven stijgen wordt meer gevraagd van de inkoopafdeling, in kwantitatief maar ook in kwalitatief opzicht.

Een ander aspect van de toegevoegde waarde van Inkoop is vaak onderbelicht. Bij het optimaliseren van de inkoopquote is het zinvol om Inkoop te betrekken bij strategische keuzes van de organisatie.

Zo zou het de verantwoordelijkheid van Inkoop moeten zijn om een goede inventarisatie en analyse van de leveranciersmarkt te maken, om te komen tot een goede afweging van insourcen of outsourcen. Later in het traject is het aansturen van geselecteerde leveranciers een belangrijke taak voor deze vakmensen. Daarbij moet worden geborgd dat de afgesproken dienstverlening wordt geleverd, tegen de juiste condities .

Download de whitepaper

De inkoopquote is maar één van de elementen die de cruciale rol van Inkoop binnen moderne organisaties illustreren. Meer weten over de inkoopquote en het strategisch belang van inkoop? Download dan onze whitepaper ‘De impact van inkoop’.

 

 

OLVG, onderdeel van het samenwerkingsverband Santeon, koos in de aanbesteding van de personeels-restaurants en de commerciële horeca voor de best value inkoopmethode. Het Amsterdamse topklinische ziekenhuis daagde daarmee leveranciers uit om op een eigentijds manier invulling te geven aan de totale dienstverlening in deze takken van sport, oftewel om het makelaarschap in gastvrijheid op zich te nemen. Michel Overwijk, manager Food & Beverage, vertelt hoe Emeritor dit proces begeleidde en wat dat opgeleverd heeft.

Met twee ziekenhuislocaties en ruim 6000 medewerkers is OLVG een van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Binnen deze organisatie is Michel Overwijk verantwoordelijk voor de personeelsrestaurants, de patiëntenvoeding, roomservice aan het bed en de commerciële horeca, waar in totaal 270 mensen werken. Michel: ‘Wij wilden voor de dienstverlening van onze personeelsrestaurants en commerciële horeca een aanbesteding uitschrijven. Onze inkoopafdeling adviseerde dat via de best value inkoopmethode te doen. Om dat traject te begeleiden werd Emeritor, met wie OLVG al langere tijd samenwerkt, naar voren geschoven.’ Er ontstond een nauwe samenwerking tussen Michel als projecteigenaar en de contactpersoon van Emeritor als projectmanager en inkoopkennishebber. Naast het overdragen van de noodzakelijke kennis over de best value methode, begeleidde zij OLVG bij het formuleren van de doelstellingen waaraan de aanbiedingen moesten voldoen en bij het bepalen van de objectieve beoordelingscriteria.

michel overwijk

"Over de beoordelingscriteria zijn we heel duidelijk geweest, kwaliteit stond daarin bovenaan."

Michel: ‘Over de beoordelingscriteria zijn we heel duidelijk geweest, kwaliteit stond daarin bovenaan. Daarbuiten hebben we feitelijk maar één vraag gesteld: hoe zouden jullie de totale horecafunctie eigentijds en inspirerend inrichten: van de bemensing tot en met het interieur en het assortiment (totale concept ontwikkeling). We zijn op zoek gegaan naar een makelaar in gastvrijheid waardoor we niet, zoals we dat voorheen deden, verschillende soorten dienstverleners zelf hoefden in te kopen en aan te sturen.’

Objectievere beoordeling, meer draagvlak en completere dienstverlening

Hoewel Michel ervoer dat er in een best value inkooptraject minder ruimte is om te onderhandelen, is hij content met de gekozen inkoopmethodiek en met de uitkomst ervan. Enerzijds omdat de vooraf bepaalde criteria ervoor zorgden dat de verschillende aanbiedingen objectief beoordeeld konden worden door een commissie waarin alle relevante stakeholders vertegenwoordigd waren: van mensen van de werkvloer tot directie en management. Michel: ‘Dat leidde tot een groot draagvlak voor het proces en dus ook voor de gekozen partner.’

Anderzijds omdat de aanbiedingen innovatieve ideeën en oplossingen bevatten, die OLVG zelf nooit bedacht zou hebben. Michel: ‘In de reguliere manier van inkopen hadden we zelf de specificaties bedacht waaraan de aanbiedingen moesten voldoen, terwijl we geen conceptontwikkelaars zijn. Nu hebben we kunnen profiteren van de kennis en ervaring van specialisten en dat is terug te zien in het design van de horecagelegenheden, het assortiment en in extra dienstverlening voor onze gasten en medewerkers, denk hierbij aan een supermarkt maar ook een 24-uurs ophaalpunt.’

Tevreden over de samenwerking

De samenwerking met Emeritor heeft Michel als onontbeerlijk ervaren. Emeritor bracht de nodige kennis van best value inkoop in en zorgde ook voor een goede planning en projectvoortgang, zowel inhoudelijk als in faciliterende zin. Michel: ‘Ik heb het als een partnership ervaren waarin we samen voor het beste resultaat gingen. Onze contactpersoon was meer dan goed op haar taak berekend: ze was betrokken, reageerde snel en dacht mee. Ik kon het niet bedenken of zij had het al bedacht. Daarnaast kreeg ze de mensen mee door hun inbreng op waarde te schatten

michel overwijk

"Op advies van Emeritor hebben we het visiedocument als kader genomen voor een aanbesteding waarin elementen van best value gebruikt zijn."

Ook bereidde ze inhoudelijke presentaties en stukken uitstekend voor, getuige het feit dat onze Raad van Bestuur recentelijk positief geadviseerd heeft over het adviesdocument waarin de businesscase en de uitkomst van het inkooptraject gepresenteerd worden.’ Dat Emeritor van alle inkoopmarkten thuis is en goed inspeelt op de behoeften en belangen van de klant, blijkt uit de aanbesteding van patiëntenvoeding, die aansluitend opgepakt werd. Michel: ‘Binnen OLVG is er een visiedocument opgesteld over patiëntenvoeding voor de beide ziekenhuizen. Op advies van Emeritor hebben we dat document als kader genomen voor een aanbesteding waarin elementen van best value gebruikt zijn. We hebben een goed gevoel bij die keuze en de uitkomst van de aanbesteding. Ook in dit traject heeft Emeritor uitstekend werk geleverd.’

 


 

 

Edwin BIjlsma

Ik kijk met trots terug op onze ontdekkingsreis.

Edwin Bijlsma

Emeritor Procurement Services

25 maart 2019 | Emeritor Procurement Services

De Rijksoverheid stimuleert Social Return On Investment zo veel mogelijk in haar leverancierscontracten. Categoriemanagers Esther Rijken en Fons Buurman daagden twee inkoopadviesbureaus uit om gezamenlijk te komen tot een SROI-programma. Dit werd de SROI-proeftuin genoemd.

In dat kader namen AevesBenefit en Emeritor in het voorjaar van 2018 samen de uitdaging op zich. Ze vonden Richard Lennartz, directeur van UBR|HIS, bereid twee inkoop-stageplaatsen en de dagelijkse begeleiding beschikbaar te stellen. Opleiding en coaching werd gedaan vanuit de twee bureaus. Zij leidden samen twee mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op deze wijze in een periode van 8 maanden in een stage-programma op tot inkoper. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een succes van te kunnen maken.

Acht maanden later kijken alle betrokkenen met een positief gevoel terug. Het vergde de nodige flexibiliteit, omdenken, doorzettings- en improviseringsvermogen om de twee ‘stagiairs’ Rick en Gert-Jan te vinden en op te leiden tot aspirant-inkopers. Inmiddels heeft Gert-Jan een betaalde baan gevonden en ook de vooruitzichten voor Rick zijn erg positief.

Quotes van betrokkenen

“Mooi dat we behalve ‘contractpartners’ ook samenwerkingspartners aan deze partijen hebben. Zonder hun boven-contractuele inspanningen was dit zeker niet gelukt.” - Richard Lennartz (UBR|HIS)

“Ik vind het heel erg mooi dat na acht maanden twee mensen weer mee kunnen doen in het arbeidsproces. Door creatief te zijn, open, respectvol en met oog voor ieders situatie, creëren opdrachtgevers, leveranciers, werkgeverservicepunten en bovenal de betrokkenen zelf kansen, mogelijkheden én het vertrouwen om uit te stromen naar betaald werk. Ik kijk met trots terug op onze ontdekkingsreis”. - Edwin Bijlsma (Emeritor)

“Geweldig dat er twee ‘concurrenten’ de krachten bundelden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze proeftuin bewijst dat er anders met ‘verantwoordelijkheden’ kan worden omgegaan. Ik hoop dat AevesBenefit en Emeritor een voorbeeld kunnen zijn voor andere leveranciers.” - Esther Rijken (Categoriemanager Rijksoverheid)

“Aansprekend voorbeeld van samenwerking tussen leveranciers en overheid. Door een open mind van Emeritor, AevesBenefit en UBR|HIS, creativiteit en doorzettingsvermogen om mensen daadwerkelijk aan werk te helpen, is een geweldig resultaat geboekt. Maatwerk voor mensen werkt!” - Fons Buurman (Categoriemanager Rijksoverheid)

“De begeleiding en coaching van Rick gaf mij niet alleen een goed gevoel, het draagt ook daadwerkelijk bij aan de verbetering van zijn kansen op de arbeidsmarkt. We hadden in het begin even een duwtje van de categoriemanagers in de goede richting nodig, maar daarna liep het als een trein. Al met al een gaaf resultaat!”. - Wim Nieland (AevesBenefit)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 april krijgen AevesBenefit en Emeritor officieel décharge voor deze succesvolle SROI-proeftuin. Wim en Edwin zijn altijd bereid om de specifieke ‘lessons learned’ te delen met geïnteresseerden die hier een vervolg aan willen geven.

111417-MaatwerkvMensen-0103

Acht maanden later kijken alle betrokkenen met een positief gevoel terug

Het binnenhalen van nieuwe projecten is geen individuele verdienste maar een teamprestatie!

januari 2019 | Emeritor

De feedback die medewerkers van Emeritor het meeste van klanten krijgen, is dat ze blij zijn met de kennis, expertise en bewezen methodieken die Emeritor inbrengt én achterlaat in hun organisatie. Het is een van de redenen waarom adviseurs voor Emeritor kiezen. ‘Emeritor heeft een unieke propositie in de markt.’

Continue investering in unieke kenmerken

In de afgelopen jaren is Emeritor continu blijven investeren in de unieke combinatie van kennis en bewezen Emeritor-methodieken. ‘We positioneren ons in de markt als kennisbedrijf en bieden daarom veel meer diensten aan dan de grote detacheerders en consultancybedrijven in onze branche. We zijn daarin continu in beweging. In de afgelopen jaren hebben we nog meer professionals met specifieke expertise in huis gehaald, vooral van steeds schaarser wordende kennisgebieden zoals ICT en HR. Daarnaast gebruiken we door ons verzamelde data om onze methodieken, die we al twintig jaar gebruiken om inkoopprocessen te professionaliseren, te verfijnen en te verrijken.’

Team effort in optima forma

Hoewel Emeritor maar een klein commercieel team heeft, is het wel echt een team. ‘Het binnenhalen van nieuwe projecten is geen individuele verdienste maar een teamprestatie.’ Zo werkt sales intensief samen met de afdeling marketing, dragen consultants nieuwe leads aan, zorgt de sales support voor de juiste opvolging van gesprekken en worden veel gesprekken samen met directieleden en consultants gevoerd. ‘Onze organisatie is plat en de betrokkenheid van collega’s groot. Dat werkt super.’

Betrokken zijn en blijven

Ook na het binnenhalen van een opdracht blijft sales betrokken en in beeld bij de klant. ‘Inhoudelijk ligt de invulling uiteraard bij onze consultants bij de klant, maar op relationeel vlak houdt sales altijd vinger aan de pols.’

Meer handen aan het bed. Met dat doel voor ogen stelt het ministerie van VWS subsidies beschikbaar aan zorginstellingen voor projecten die overheadkosten besparen en de organisatie-efficiency verbeteren. In dat kader is Emeritor door diverse zorginstellingen gevraagd om een inkoopanalyse en/of inkooptrajecten uit te voeren. Zo ook door Moveoo, die zorg verleent aan dak- en thuislozen in Venlo, Roermond en Sittard. Eric Heitzer, manager bedrijfsvoering Moveoo vertelt.

‘Wij zijn van origine een maatschappelijke opvangorganisatie die dag- en nachtopvang biedt aan daklozen. In de loop van de tijd hebben we daar de opvang van mensen die vanwege verschillende problemen tijdelijk op straat komen te staan, toegevoegd. We bieden deze mensen onderdak en begeleiden ze bij het oplossen van hun problemen zodat ze op termijn weer zelfstandig verder kunnen in het leven.’ Moveoo verleent die zorg met 135 fte, waarvan 120 fte werkzaam zijn in de directe zorg en 15 fte in de backoffice van de organisatie. Eric heeft als manager bedrijfsvoering onder andere inkoop in zijn portefeuille. Vanuit die verantwoordelijkheid maakte hij eind 2016 kennis met Emeritor. Eric: ‘Emeritor gaf op een regionale zorgbijeenkomst een presentatie over inkoop. Dat was voor mij aanleiding om Emeritor te vragen ons te begeleiden bij de aanbesteding van een nieuw beveiligingscontract. Op de naleving van het oude contract hadden we naar ons zin te weinig grip in termen van flexibiliteit, kostenstijgingen en werkafspraken.’

"Op de naleving van het oude contract hadden we naar ons zin te weinig grip in termen van flexibiliteit, kostenstijgingen en werkafspraken."

Emeritor koopt dagelijks beveiliging in

Emeritor startte met een analyse van het totale inkoopvolume en de inkoopprocessen. Daaruit kwamen een aantal concrete en heldere aanbevelingen waarmee Eric direct aan de slag kan. Eric: ‘We kunnen onze inkoopprocessen met hulp van deze analyse veel efficiënter maken, bijvoorbeeld door contracten en inkoopfacturen direct in ons CRM-systeem te registreren. Het grote voordeel daarvan is dat we dan eerder kunnen signaleren als contracten verlopen en als (financiële) contractafspraken niet volledig nagekomen worden. De eerste stappen hebben we hierin al gezet.’ Uit de analyse bleek verder dat het beveiligingscontract met een inkoopwaarde van 1,2 miljoen euro veruit het grootste inkoopcontract van Moveoo is. Reden te meer om Emeritor te betrekken bij de nieuwe aanbesteding ervan. Eric: ‘Emeritor bracht in dat traject de kennis en ervaring in die we zelf niet hebben. Het was voor ons duidelijk merkbaar dat Emeritor bij wijze van spreken dagelijks voor veel verschillende bedrijven en instellingen beveiliging inkoopt.’

Ondanks extra complexiteit een beter contract

Die kennis en ervaring bleek van extra waarde toen midden in de aanbestedingsprocedure de nieuwe beveiligingscao van kracht werd.

Eric: ‘In de cao stond een nieuwe bepaling die partijen verplicht om beveiligingsmedewerkers van elkaar over te nemen als de opdrachtgever van contractpartner wisselt. Dat leverde bij de beveiligingsbedrijven die wilden inschrijven de nodige vragen en aarzelingen op. Emeritor heeft daarin voor ons veel extra werk verzet en ervoor gezorgd dat we alsnog drie volwaardige aanbiedingen ontvingen.’ Na het vergelijken en beoordelen van de aanbiedingen besloot Moveoo om het contract met hun huidige beveiligingsleverancier te verlengen. Maar dan wel met verbeterde afspraken. Eric: ‘We hebben nu grip op zowel de kwaliteit als de kosten van onze beveiliging. In het nieuwe contract kunnen we op- en afschalen in de inzet van beveiligers en de inkoopprijs marktconformer is geworden. Daarnaast zijn de werkafspraken helder, concreet en meetbaar waardoor we de performance goed kunnen volgen en beoordelen.’

"In het nieuwe contract kunnen we op- en afschalen ... en de inkoopprijs marktconformer is geworden."

Tevreden

Over de samenwerking met Emeritor is Eric uitermate tevreden. Niet alleen omdat hij, naar zijn zeggen, op de kennis en ervaring van Emeritor kon varen. Eric: ‘Onze contactpersoon van Emeritor was ook een uitstekende procesbegeleidster. Ze maakte de planning en bewaakte de voortgang daarvan. Ondanks de waan van alledag zorgde ze ervoor dat iedereen de afgesproken actiepunten op tijd afrondde. Dankzij haar hebben we binnen de opzegtermijn van het oude contract onze definitieve keuze voor het nieuwe contract kunnen maken.’ Over een eventuele toekomstige samenwerking met Emeritor hoeft Eric dan ook niet lang na te denken. ‘Als we inkoopvraagstukken of aanbestedingen hebben waarvoor wij de kennis en capaciteit niet in huis hebben, zou ik de hulp van Emeritor zonder meer opnieuw inroepen.’

 


 

 

Meer handen vrij voor de zorg. Met dat doel voor ogen stelt het ministerie van VWS subsidies beschikbaar aan zorginstellingen voor projecten die overheadkosten besparen en de organisatie-efficiency verbeteren. In dat kader is Emeritor door diverse zorginstellingen gevraagd om een inkoopanalyse uit te voeren. Zo ook door GGZ inGeest, die geestelijke gezondheidszorg verleent in de regio groot Amsterdam. Wilma Boelens, manager facilitair accountmanagement GGZ inGeest vertelt.

‘Wij leveren topklinische, op herstel gerichte geestelijke gezondheidszorg aan (jong) volwassenen en ouderen. We verlenen die zorg zowel in de thuisomgeving als in onze eigen locaties, die veelal naast de ziekenhuizen gelegen zijn met wie we op specifieke onderwerpen samenwerken. Daarnaast doen we onderzoek naar de effectiviteit van behandelmethoden en gebruiken we die kennis voor innovatie.’ Bij GGZ inGeest werken ruim 1500 mensen in de directe zorg en 300 mensen in het onderzoek en de backoffice van de organisatie. Wilma heeft als manager facilitair accountmanagement onder andere ook inkoop in haar portefeuille. Wilma: ‘Er is sprake van geweest dat GGZ inGeest zou gaan fuseren met het VUmc (Vu medisch centrum). In de voorbereiding daarop werkten we op inkoopgebied al met elkaar samen. Door ons inkoopvolume te bundelen, konden we betere contracten afsluiten en het aantal leveranciers terugbrengen. Toen de fusie niet doorging, zag ik in onze organisatie de positie van inkoop verslechteren. Reden voor mij om eens kritisch te laten kijken naar onze inkooporganisatie. Hiervoor vonden we in Emeritor een uitstekende partner.’

"Emeritors aanpak was objectief, daadkrachtig en effectief."

Geruisloos, krachtig proces met heldere resultaten

Wilma’s concrete vraag was waar staat GGZ inGeest op inkoopgebied? Wat gaat goed en wat kan er in de inkooporganisatie en in de effectiviteit van inkoop verbeterd worden. Emeritor bracht de antwoorden op deze vragen op een gestructureerde manier in kaart. Wilma: ‘Emeritors aanpak was objectief, daadkrachtig en effectief. Op basis van een quick scan, financiële en kwalitatieve analyses en interviews met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, heeft Emeritor heldere inzichten en een concreet plan van aanpak opgeleverd met actiepunten ter verbetering. Ik weet nu exact waar we op inkoopgebied staan en wat we moeten doen om verder te professionaliseren.’

Behalve met het resultaat is Wilma ook content met de manier waarop Emeritor binnen GGZ inGeest acteerde. Wilma: ‘Ik kan niet anders zeggen dat het een geruisloos proces is geweest. Emeritor is betrokken, pragmatisch en zeer gedegen: onze contactpersonen kwamen afspraken altijd na en hielden voortgang in het proces. Daarnaast betrokken ze de juiste mensen bij het proces en creëerden daarmee het benodigde draagvlak. Ze kunnen zich duidelijk inleven in de omgeving waarin ze zich bevinden en dat is de kwaliteit en de inhoud van het plan van aanpak absoluut ten goede gekomen.’

"Ik kan niet anders zeggen dat het een geruisloos proces is geweest. Emeritor is betrokken, pragmatisch en zeer gedegen..."

Uitvoering plan van aanpak

Het door Emeritor opgestelde plan van aanpak is erop gericht om GGZ inGeest van gefragmenteerde inkoop naar gecoördineerde inkoop te brengen: centraal waar het moet (mantelovereenkomsten) en decentraal waar het kan. Emeritor onderbouwde dat GGZ inGeest op die manier toegang krijgt tot een bespaarpotentieel van 8% op de totale inkoopkosten. Daarnaast kan GGZ inGeest zo veel beter gebruikmaken van de kennis en capaciteit van leveranciers bij het realiseren van haar organisatie-doelstellingen, zoals het vinden van stageplaatsen voor cliënten. Wilma: ‘We hebben binnen onze organisatie een projectgroep geformeerd die in 2018 aan de slag gaat met het uitvoeren van de benoemde actiepunten: van het uniformeren van inkoopprocessen tot het uitvoeren van inkooptrajecten.’ Wilma heeft Emeritor gevraagd om als sparringpartner betrokken te blijven en mee te denken in bijvoorbeeld het opstellen van een inkoopbeleid en het inrichten van inkoopprocessen. Wilma: ‘Daarnaast sluit ik niet uit dat ik Emeritors hulp inroep bij het uitvoeren van bepaalde inkooptrajecten. Het is prettig samenwerken met een bureau dat zo allround is op inkoopgebied. Emeritor kan ons vanuit verschillende expertises verder op weg helpen met concrete resultaten.’

 


 

 

Ruim €100 miljoen aan circulaire inkoopkracht in nieuwe Green Deal Circulair Inkopen

"Ik ben trots dat we als Emeritor met onze adviseurs een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van toekomstige generaties."
Edwin Bijlsma, Directeur Publiek Emeritor

juni 2018 | MVO Nederland

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Op donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 van initiatiefnemers MVO Nederland, NEVI, PIANOo en Rijkswaterstaat. De deelnemers vertegenwoordigen samen ruim 100 miljoen aan inkoopkracht.

In deze Green Deal Circulair Inkopen werken de deelnemers samen aan het versnellen van de circulaire economie door de inzet van het inkoopinstrument. Circulair inkopen betekent dat je afspraken maakt met ketenpartners over het faciliteren van hergebruik van producten, componenten en/of grondstoffen.

“Mede door de vijf opgezette transitieagenda’s afgelopen jaar is er een enorme behoefte aan praktijkervaring over nieuwe businessmodellen en ketensamenwerking”, zegt MVO Nederland-directeur Michel Schuurman. ”En uiteindelijk gaat het hierbij om het sluiten van contracten. Met de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 bouwen we voort op de ervaringen van de afgelopen vier jaar en willen we middels opschaling van de pilotprojecten een stevige vraag creëren naar circulaire diensten en producten. Door in een Green Deal samen te werken, bundelen we de ervaringen van publieke en private partijen en dat is nodig om snel schaal te bereiken.”

Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, tekende namens de Rijksoverheid. “Het is niet voor niets dat landen als Frankrijk en Finland naar ons kijken wat betreft de Green Deal Circulair Inkopen. En Vlaanderen heeft nu zelfs ook zo’n deal. Dat is natuurlijk niet zo gek. Deze deal leidt tot minder gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd werken we aan de doelen van Parijs, want de projecten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Hoe groen wil je je deal hebben?”, aldus Lapperre.

Ruim-100-miljoen-aan-circulaire-inkoopkracht-in-nieuwe-Green-Deal-Circulair-Inkopen

Nieuwe pilots én opschaling

Naast het opzetten van nieuwe inkoopprojecten, richt men zich in deze nieuwe Green Deal vooral op opschaling van de projecten uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen. Waar in de eerste variant al voor ruim €100 miljoen circulair werd ingekocht, is de verwachting dat dit in de nieuwe Green Deal ruimschoots wordt overschreden, mede door het groeiend aantal deelnemers.

Succesvolle voorbeelden uit de eerste Green Deal Circulair Inkopen waren onder andere:

 • CIRCL, het circulaire paviljoen van ABN AMRO
 • Circulaire kantoorinrichting binnen het Rijk door Rijkswaterstaat
 • Circulaire bedrijfskleding bij Dura Vermeer
 • Circulaire kabels bij Alliander

De Green Deal Circulair Inkopen 2.0 staat open voor alle publieke en private organisaties die circulair willen inkopen. Meedoen kan nog steeds. Meer informatie en praktijkvoorbeelden zijn te vinden op gdci.nl.

Stein Rusman in dienst als Junior inkoopadviseur

Stein Rusman treedt per 01 juni 2018 in dienst als Junior inkoopadviseur bij Emeritor. Stein heeft een hbo-facilitymanagement afgerond met een specialisatie in Procurement en contractmanagement. Hij gaat zich bij Emeritor met name richten op de publieke sector en wil het nodige leren over Europees aanbesteden

Wat deed Stein voordat hij bij Emeritor ging werken?

Stein werkte hiervoor bij Pluripharm B.V. als operationeel inkoper. Pluripharm is een van de grootste farmaceutische groothandels in Nederland en levert aan apotheken en ziekenhuizen. Van groot tot klein en van simpele pleister tot bijzonder levensreddend medicijn. "In de periode dat ik daar werkzaam was heb ik mij voornamelijk beziggehouden met de ondersteuning van de categoriemanager bij het verbeteren van de categorie Spécialité (patent-medicijnen) en de dagelijkse werkzaamheden daar."

Stein kijkt er naar uit om als Junior Adviseur bij Emeritor te starten. Hij hoopt op een fijne werkkring met leuke collega’s en afwisselende opdrachten. Hierbij zal hij zijn uiterste best doen om een goede bijdrage te leveren aan het resultaat van de organisatie.

"Ik weet dat mijn praktijkervaring nog beperkt is maar wil heel graag leren en mijzelf ontwikkelen. Emeritor biedt daar een prachtige kans in en ik sta te poppelen om deze te benutten. Door mij aan Emeritor te binden krijg ik de kans om met meerdere organisaties in contact te komen en mijzelf te verdiepen in verschillende uitdagende vraagstukken die het inkoopproces met zich meebrengt."


Stein-Rusman
‘‘Ik heb voor Emeritor gekozen omdat zij een grote verscheidenheid aan werk hebben, er binnen de organisatie veel kennis en ervaring is op het gebied van inkoop en ik daar graag van wil leren zodat ik mijn specialisaties verder kan ontwikkelen. Hier verwacht ik een leuke en afwisselende job te kunnen uitoefenen.’’
Stein Rusman, Junior Inkoopadviseur

 

Jiminez Turner in dienst als Inkoopadviseur

Jiminez Turner treedt per 16 april 2018 in dienst als Inkoopadviseur bij Emeritor. Jiminez is gespecialiseerd in IT, Telecom en voedsel. Hij gaat zich bij Emeritor richten op strategische inkoop en inkoopoptimalisatie projecten.

Wat deed Jiminez voordat hij bij Emeritor ging werken?

Jiminez werkte eerder bij Givaudan in Naarden als Strategisch Inkoper Indirect spend. Zijn primaire taak was het ontwikkelen en implementateren van (kosten)besparingen en procesoptimalisaties gericht op HR, Facilities, Lab, Supply chain, Productie en Maintenance. Jiminez heeft meer dan 10 jaar ervaring in Procurement en Project Management rollen binnen de telecommunicatie, data infrastructuur, voedsel en duurzame energie.

Meer over wat Jiminez bij Emeritor gaat doen

Binnen Emeritor wil Jiminez vooral leren en innoverend blijven. "Ik denk dat mijn ervaring binnen projectmanagement en supply chain een meerwaarde kan zijn voor de inkoopverbeterprogramma’s bij Emeritor." Jiminez: “Gebruikers hebben vaak de neiging om oude gewoontes in stand te houden omdat ze dat altijd gewend waren om te doen. Mijn taak is om hen te laten zien dat het anders en soms meer efficiënt kan.”
Als Inkoopadviseur wil Jiminez zich gaan verdiepen in de gebieden; beveiliging, smart buildings en duurzaamheidsprojecten.

Jiminez is enthousiast om aan de slag te gaan voor Emeritor: “De bedrijfscultuur van Emeritor is samenvattend een hoge mate van professionaliteit en collegialiteit waarbij je de ruimte krijgt als individu te ontwikkelen en in jouw vakgebied te groeien. Ik heb gezocht naar een werkgever waar ik mijn talenten kan benutten en gemotiveerd wordt om nieuwe te ontwikkelen. Dat is wat Emeritor voor mij betekent.”


“Ik heb voor Emeritor gekozen omdat ik hard, en slim, voor onze klanten wil werken. Emeritor betekent voor mij delen van ervaringen en kennis onder collega adviseurs en vooral samenwerken om onze doelen te bereiken.”
Jiminez Turner, Inkoopadviseur