Roze olifant

"Vaak is iemand zich er niet eens van bewust dat het om een roze olifant gaat."
Inge NorbruisManaging Consultant

16 januari 2017 | Inge Norbruis | Publicatie: Inkoperscafe.nl

Onze interne klant is erg goed in het bedenken van een roze olifant. Als inkopers proberen wij dan hem of haar op andere gedachten te brengen. Een grijze olifant is makkelijker verkrijgbaar, goedkoper want in concurrentie uit te vragen en betrouwbaarder want hij bestaat al erg lang en er is enorm veel ervaring mee. Een roze olifant daarentegen is niet standaard leverbaar. Hij moet speciaal gemaakt worden (verf, kruising met flamingo’s?), met het risico dat het eindresultaat toch net niet is wat je ervan verwachtte. Bovendien is er nog geen ervaring mee opgedaan, en moet je dus maar afwachten of de roze olifant in de context waarin je hem wilt gebruiken, goed bevalt. Past hij bijvoorbeeld wel bij het klimaat en het landschap? Bij het voedsel dat beschikbaar is? En kan hij wel goed samenleven met de andere dieren? Misschien kom je na het bespreken van al dit soort vragen wel op andere oplossingen, zoals 2 tijgers of een kameel en 3 gordeldieren.

Lees het hele artikel

Buikmanagement

"Als inkoper kun je helpen, een goede zakelijke dimensie in de bureaurelatie toe te voegen."
Inge NorbruisManaging Consultant

21 november 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Inkoperscafe.nl

In veel organisaties is nog steeds sprake van een grote afstand tussen de functies marketing en inkoop. Dat is zonde, want een hechte samenwerking van deze bloedgroepen brengt veel synergievoordelen met zich mee, die kunnen worden ingezet om het effect van de marketinguitgaven te optimaliseren.

Lees het hele artikel

Sleutel tot adequate (jeugd)zorg ligt bij gemeente

"Om de zorg binnen de beschikbare budgetten structureel te verbeteren, moeten gemeenten op het hoogste niveau keuzes durven maken."
Inge NorbruisManaging Consultant

07 november 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: BinnenlandsBestuur.nl

Sinds de decentralisatie van de (jeugd)zorg in 2015 met de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet zijn gemeenten opdrachtgever van zorgorganisaties. Zorgorganisaties werken hard om hun bedrijfsvoering op orde te brengen en om naast alle uitdagingen van het primaire proces hun rol als opdrachtnemer goed te vervullen. Zij willen daarbij graag een goede gesprekspartner van de gemeente zijn, maar deze dialoog verloopt stroef. Voor de zorgorganisaties is er een duidelijk gevoel van urgentie om deze situatie snel te verbeteren. Begrijpelijk, want hun bestaan en daarmee vooral het welzijn van hun cliënten hangt ervan af. Bij betrokkenen aan gemeentezijde ontbreekt een dergelijke prikkel en dat is merkbaar.

Lees het hele artikel

Waarom

"Er was maar liefst 5x ‘waarom’ voor nodig om tot de kern van het probleem te komen…"

10 oktober 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: InkopersCafé

Als inkopers hebben we een heel arsenaal aan indrukwekkende vaktermen tot onze beschikking: Total Cost of Ownership, Supply Chain Management, Early supplier involvement, Best Value Procurement, Procure to Pay optimalisatie en ga zo maar door. Het belangrijkste woord in het vocabulaire van een inkoper is en blijft echter heel eenvoudig: ‘waarom’.

‘Waarom’ is het toverwoord in die belangrijke fase waarin je de behoefte specificeert. Die fase waarin je 80% van de kwaliteit en kosten van het ingekochte product of de ingekochte dienst bepaalt. ‘Waarom’ is zo belangrijk omdat de interne klant geneigd is om in oplossingen te denken, en daarbij de context waarbinnen het product of de dienst wordt gebruikt, onbewust als een gegeven te beschouwen. ‘Waarom’ zorgt ervoor dat je samen met de interne klant doordringt tot datgene waar het écht om gaat. Om pas daarna aan oplossingen te gaan denken, waarbij je natuurlijk je kennis van de inkoopmarkt en de daar beschikbare oplossingen meeneemt. En waarbij het soms juist zinvol is om in de context bepaalde veranderingen aan te brengen, zodat de eigen organisatie en processen en die van de leverancier optimaal op elkaar aansluiten.

Lees verder op InkopersCafé

Wijzigingen Aanbestedingswet; Laat kansen niet liggen

"Inschrijven op aanbestedingen is een intensief traject. Het is niet iets dat je half kunt doen."

07 augustus 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Service Management

De grote schoonmaakbedrijven hoef je niets te vertellen over inschrijven op Europese Aanbestedingen. Zij doen dit al jaren en zijn zeer door de wol geverfd. Maar wat doe je  als je geen eigen professionele tenderdesk hebt? Laat je dan al die kansen op nieuwe opdrachten zomaar liggen?

Lees het hele artikel

Inkoopzaadjes planten

"We creëren een klimaat waarin kleine, onervaren toeleveranciers geen kans krijgen."

13 juli 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Inkopers Cafe

Aan de leverancierskant planten we niet vaak zaadjes, terwijl dit aan de verkoopkant heel normaal is. Niemand kijkt er daar van op dat de meeste zaadjes verloren gaan en slechts enkele uitgroeien tot een grote klant – dat is een ingecalculeerd risico. Maar aan de leverancierskant vinden we dat onacceptabel. Als inkopers houden we niet van risico’s: we doen het liefst zaken met gevestigde, betrouwbare leveranciers.

Lees verder op Inkopers Cafe

10 tips voor een top onderhandeling

"Onderhandelen is een levenslang leerproces, waarbij je ideeën van anderen meeneemt en je eigen stijl ontwikkelt."

30 mei 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: Inkopers Cafe

Onderhandelen gaat over véél meer dan alleen de prijs – de eerste goeroe die meer dan 30 jaar geleden op mijn pad kwam (Karrass) zag zelfs het hele leven als één grote onderhandeling. Onderhandelen is een boeiend en levenslang leerproces, waarbij je ideeën van anderen meeneemt en je eigen stijl ontwikkelt. Daarom hierbij 10 tips voor een top onderhandeling.

Lees verder op Inkopers Cafe

Accountants: marktwerking als medicijn

"Merkwaardig genoeg blijft de rol van de opdrachtgever onderbelicht."

11 april 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: InkopersCafe

Het zal niemand zijn ontgaan dat er nogal wat aan de hand is in de accountantsbranche. Om misstanden te voorkomen is er inmiddels sprake van een wettelijk verplichte roulatie van eens in de 8 jaar. Deze verplichte roulatie geldt voor de zogenaamde OOB’s, Organisaties van Openbaar Belang; op dit moment zijn dit de beursgenoteerde ondernemingen. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft gereageerd op de misstanden door een streng puntensysteem voor kwaliteitscontrole in te voeren. Maar merkwaardig genoeg blijft de rol van de opdrachtgever in dit alles onderbelicht.

Wat mij als inkoper intrigeert, is hoe het mogelijk is dat er zoveel misstanden zijn (lees: slechte prestatie van een leverancier), en dat opdrachtgevers toch pas in beweging komen nadat zij daartoe wettelijk zijn verplicht. Natuurlijk is het niet eenvoudig voor een beursgenoteerde onderneming om van accountant wisselen, en natuurlijk worden de misstanden mede veroorzaakt door het spanningsveld tussen de belangen van de opdrachtgever en die van de accountant. Maar uiteindelijk schaden de misstanden de belangen van diezelfde opdrachtgever, en zijn er ook vele niet-beursgenoteerde ondernemingen (waarvoor een wisseling eenvoudiger is), die jarenlang met dezelfde accountant werken ondanks dat deze niet optimaal presteert.

Naast de wettelijk verplichte roulatie en het zelfreinigend vermogen van de Beroepsorganisatie is het daarom tijd voor een extra medicijn: marktwerking op initiatief van de opdrachtgever. Iedereen die wel eens een monopolist is tegen gekomen weet immers, dat het erg lastig is om deze uit te dagen tot een optimale prestatie. En in een jarenlange relatie voelt en gedraagt een accountant zich als monopolist.

Hoewel voor dit extra medicijn geen intensieve clinical trials nodig zijn, gaat het niet vanzelf. Concurrentiestelling in deze is gevoelige materie. De toezichthouder (Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht) beslist, en deze verkiest vaak (ook bij niet-beursgenoteerde ondernemingen) een Big4 accountant. Maar concurrentiestelling tussen de Big4 is natuurlijk óók marktwerking. De ervaring leert overigens, dat als je als niet-beursgenoteerde onderneming bij deze concurrentiestelling ook een aantal andere accountantskantoren meeneemt, de beslissing niet zelden in het voordeel van een niet-Big4 kantoor uitvalt. En dat is niet alleen vanwege tarieven, maar ook vanwege klantgerichtheid en maatwerk, kortom: toegevoegde waarde.

Als inkopers weten we alles van marktwerking en concurrentiestelling. Zo weten we ook, dat concurrentiestelling een mooie gelegenheid is om voorafgaand daaraan eens goed na te denken over wat je nu eigenlijk zoekt in de betreffende leverancier, en om de bijbehorende processen eens goed onder de loep te nemen (wat doe je zelf, wat besteed je uit enz). Deze voorbereiding zorgt – naast de concurrentiestelling - nog eens voor extra voordeel in kwaliteit en efficiency. Helaas blijkt dat inkopers in de praktijk lang niet altijd betrokken zijn bij overwegingen ten aanzien van de accountantskeuze. Tijd voor een goed gesprek met uw CFO?

Klik hier om de column op Inkoperscafe.nl te lezen.

Wat een inkoper moet weten van bitcoin

"In Arnhem (‘bitcoin city’) kun je al een week overleven met alleen maar bitcoins."

15 februari 2016 | Inge Norbruis | Publicatie: InkopersCafe

Inkopers zijn dagelijks bezig met geld. We drukken de waarde van alle producten en diensten die we inkopen, uit in geld, of het nu gaat om de kale aanschafprijs of de total cost of ownership. Internationale inkopers weten alles van valutarisico’s en het afdekken daarvan. Onze functie wordt sterk beïnvloed door de economie. In goede tijden wordt onze samenwerking met leveranciers gekenmerkt door het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, en investeringen in productiemiddelen. In economisch zware tijden moeten we de druk die we in onze eigen afzetmarkt ervaren, terugleggen in de keten. Zeker als deze tijden langer duren zoals nu , vraagt dit om focus en creativiteit. De kaasschaafmethode werkt al lang niet meer, omdat deze tot te weinig resultaat leidt, en bovendien het voortbestaan van goede leveranciers bedreigt . We zijn bedreven in het lezen van jaarverslagen, om eventuele continuïteitsrisico’s goed in te schatten. Als het dan toch fout gaat, hoeven we niet meer zoals vroeger met een zak met geld het vliegtuig in te springen om de laatste voorraden zeker te stellen bij de curator. In de online wereld is het internationale betalingsverkeer een stuk sneller en eenvoudiger geworden.

In het huidige online tijdperk zijn zelfs virtuele valuta ontstaan. Bitcoin is hiervan de bekendste. In de pers wordt bitcoin vaak geassocieerd met criminaliteit. Omdat het bij bitcoin gaat om anonieme peer-to-peer betalingen zonder dat daar een bank bij betrokken is, is bitcoin aantrekkelijk voor criminelen. Maar dat geldt niet alleen voor bitcoin. Net als inkopers zijn criminelen immers dagelijks bezig met geld. Van alle Euro’s die in omloop zijn (850 miljard stuks) bestaat 1/3 uit biljetten van €500, maar die krijgt een normaal mens nooit in handen. Het is dus te eenvoudig om bitcoin af te doen als een speeltje voor criminelen. Wat moet een inkoper weten van bitcoin?

Bicoin is in 2008 bedacht door Satoshi Yakamoto. Wie Satoshi is/zijn is tot op de dag van vandaag geheim gebleven. Satoshi had een perfecte timing: een maand na de val van Lehman Brothers, waardoor de hele financiële wereld in rep en roer was, publiceerde hij op een site voor cryptologen een white paper over bitcoin: een virtuele valuta met peer-to-peer betalingen zonder tussenkomst van een bank. Dit alles was mogelijk door de achterliggende ingenieuze blockchain technologie: een algoritme waardoor het zgn. ‘double spending’ onmogelijk is. Als double spending (meer dan 1 keer hetzelfde geld uitgeven) onmogelijk is, hoeven geldtransacties niet meer gebaseerd te zijn op vertrouwen. Directe transacties via internet tussen betaler en ontvanger zijn kosteloos en supersnel. Kortom: een bank is overbodig.

Geldcreatie bij bitcoin gebeurt door ‘mining’. Iedereen kan bitcoins minen door het oplossen van wiskundige puzzels. De moeilijkheidsgraad van deze puzzels wordt afgestemd op de totale mining capaciteit in de wereld, zodat er elke 10 minuten 25 nieuwe bitcoins in omloop komen. Dit aantal wordt elke 4 jaar gehalveerd, net zolang tot het maximum aantal van 21 miljoen bitcoins in omloop is bereikt. Op dit moment zijn er ongeveer 15 miljoen bitcoins in omloop. De drempel om toe te treden tot mining is inmiddels helaas erg hoog: een bitcoin-mijn in Changcheng in China ‘maakt’ bijvoorbeeld 20 tot 25 bitcoins per dag met behulp van 3.000 computers.

De gevestigde orde (overheden, centrale banken, gewone banken en wetenschappers) reageerde vanzelfsprekend zeer afhoudend op bitcoin, en wees vooral op de risico’s. De voorvechters van bitcoin (‘bitcoin jesus’ of bitcoin messiah’ genoemd) prediken dat zij tegen de macht van de banken zijn, maar het zijn vooral slimme jongens: van de 15 miljoen bitcoins in omloop (huidige waarde: meer dan € 4 miljard) is 30% in handen van 50 mensen. Een dergelijke elite doet toch wel erg denken aan de elite van het reële geld.

In Arnhem (‘bitcoin city’) kun je al een week overleven met alleen maar bitcoins. Maar met het maximum van 21 miljoen stuks zal bitcoin nooit een rol van betekenis kunnen spelen in de wereldeconomie. Toch heeft Satoshi Nakamoto de wereld in beweging gekregen: de gevestigde orde (banken én wetenschap) heeft inmiddels de blockchain technologie omarmd. Een 30-tal grote banken heeft zich verenigd in het blockchain consortium, en DNB is erg geïnteresseerd in Ripple, een startup als spin-off van de blockchain technologie. De blockchain technologie zal op deze manier het internationale betalingsverkeer revolutionair veranderen. Maar een ‘bankloze’ wereld zit er voorlopig nog niet in.