Zelfsturende organisaties in relatie tot inkoop – Is dat de oplossing?

januari 2019 | Rob van den IJssel Al enige tijd wordt er gesproken over nut en noodzaak van een of meerdere managementlagen om medewerkers aan te sturen. Er zijn links en rechts initiatieven van organisaties die hier redelijk ver in gaan. Zo is er een bedrijf, dat het besluit om medewerkers te ontslaan heeft neergelegd … Meer lezen

Combi Inkoop-ICT zorgt voor “jeukende handen”

Combi Inkoop-ICT zorgt voor “jeukende handen” Vanuit inkoop geredeneerd, is het goed dat er meer diepgaande kennis is van de aandachtsgebieden waarvoor ingekocht gaat worden.   Rob van den IJssel Inkoopadviseur Sinds 1 juli 2016 ben ik in dienst van Emeritor. Naast volledige optimalisatietrajecten worden er ook deelopdrachten uitgevoerd binnen Emeritor. Alle medewerkers zijn in … Meer lezen

“Inkopers worden als lastig ervaren, en dan niet alleen door de leveranciers van de opdrachtgever”

“Inkopers worden als lastig ervaren, en dan niet alleen door de leveranciers van de opdrachtgever” Het is een “inkoppertje”, dat leveranciers een kritische inkoper over het algemeen als lastig beschouwen.   Rob van den IJssel Inkoopadviseur Als inkoopadviseur, ingehuurd ter ondersteuning van een organisatie, zul je het zelf ervaren hebben. Het is een “inkoppertje”, dat … Meer lezen