BAM, Rutger Burger

Rutger Burger, Director Procurement bij Royal BAM Group, startte in 2013 met het herpositioneren van de inkoopfunctie binnen de Nederlandse tak van het bouwbedrijf. Hij vroeg Emeritor om met hem mee te denken over de best passende organisatiestructuur en een effectieve implementatiestrategie. Rutger: ‘Emeritor is onderscheidend in het concretiseren en implementeren van een multidisciplinaire aanpak waaronder het werken in geïntegreerde inkoopteams.’

Royal BAM Group is een internationaal opererend bouwbedrijf met een getotaliseerde omzet van ruim zeven miljard euro en een inkoopomzet van vijf miljard euro. Het Nederlands bedrijf bestaat uit BAM Bouw en Vastgoed en BAM Infra, gezamenlijk goed ongeveer 2 miljard inkoopomzet. Het herpositioneren van de inkoopfunctie binnen BAM Nederland bleek een uitdaging op zich. Rutger: ‘Het was duidelijk dat de oplossing lag in het werken met één inkoopteam binnen de twee bedrijven, samengesteld uit inkopers die op de verschillende locaties en in tender/bouwteams werken. Maar hoe organiseer je dat zo dat alle stakeholders, zowel op directieniveau als op uitvoerend niveau, goed aangehaakt zijn? Dat luistert heel nauw: als je te hoog in de boom gaat zitten, landt de nieuwe werkwijze nooit in de operatie. Borg je het te laag in de organisatie, dan verloopt het inkoopproces over te veel schijven.’

Als je te hoog in de boom gaat zitten, landt de nieuwe werkwijze nooit in de operatie.

Ervaren hoe Emeritor werkt

Bij het beantwoorden van die vraag, riep Rutger de hulp in van Emeritor. Rutger: ‘Ik kende Emeritor van mijn vorige werkgever Stork. Daar had Emeritor een succesvol inkoopverbeterproject opgeleverd. Ik was onder de indruk van de doelgerichtheid en het pragmatisme van Emeritor. Emeritor is onderscheidend goed in het concretiseren en implementeren van een brede stakeholdersaanpak en multidisciplinaire inkoopteams en in het opzetten en uitvoeren van inkooptrajecten.’

Multidisciplinaire inkoopteams

Om die reden vroeg Rutger Emeritor mee te denken over de voor BAM Nederland best passende organisatiestructuur en de meest effectieve implementatiestrategie.

In de gesprekken die volgden, bracht de consultant van Emeritor naast inkoop- en strategiekennis ook waardevolle praktijkervaringen vanuit andere branches en bedrijven in. Zo kwam er in gezamenlijkheid een blauwdruk tot stand waarmee BAM Nederland uitstekend verder kon. Rutger: ‘Ik koos ervoor om de implementatie volledig in eigen huis op te pakken. Dat verliep goed omdat de gekozen structuur en de implementatieaanpak dankzij de inbreng van Emeritor concreet en eenduidig was en goed bij onze organisatie paste. De multidisciplinaire inkoopteams functioneren anno 2017 nog steeds goed.’

De inhoud van dit soort discussies en de contacten met inkoopdirecteuren van andere bedrijven zijn voor mij zeer waardevol.

Belangrijke netwerk- en sparringpartner

Hoewel BAM Nederland en Emeritor op dit moment niet samenwerken, is Emeritor nog steeds een belangrijke sparringpartner voor Rutger. Rutger: ‘Emeritor is actief in de markt en in het samenbrengen van inkoopprofessionals. Laatst heb ik deelgenomen aan een door Emeritor georganiseerde themabijeenkomst over TCO en de inkoop van producten en diensten met resultaatverplichting. De inhoud van dit soort discussies en de contacten met inkoopdirecteuren van andere bedrijven zijn voor mij zeer waardevol. Evenals mijn individuele contacten met de Emeritor directie. Voor inkoopkennis, advies en interim opdrachten staat Emeritor dan ook hoog op mijn lijstje.’

 


 

 

×

Op deze pagina