Bewuster Duurzaam Inkopen

Uit de conclusies uit de jongste Supply Management Barometer blijkt dat inkopers zich bewust zijn van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen, echter nog (steeds) niet in staat zijn dit inhoudelijk (Bottom-Up) van de grond te krijgen.

Recentelijk hebben wij meer dan 100 Non Product Related aanbestedingen, zowel privaat als publiek, geanalyseerd op basis van MVO aspecten en concluderen het volgende…

Uit de conclusies uit de jongste Supply Management Barometer blijkt dat inkopers zich bewust zijn van het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen, echter nog (steeds) niet in staat zijn dit inhoudelijk (Bottom-Up) van de grond te krijgen.

Bevindingen

Recentelijk hebben wij meer dan 100 Non Product Related aanbestedingen, zowel privaat als publiek, geanalyseerd op basis van MVO aspecten en concluderen het volgende:

  • Beperkte toepassing van duurzaamheidscriteria;
  • Sterke focus op milieu aspecten (Planet);
  • Weging van duurzaamheidscriteria is gemiddeld 5%.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ofwel Duurzaam Inkopen is meer dan alleen aandacht voor het milieu en het tegengaan van kinderarbeid. Het verplichten van een CO2 footprint, het stimuleren van energie beperkende maatregelen binnen de bedrijfsvoering van onze leveranciers en het reduceren van papierverbruik is niet voldoende. Maar wat dan wel?

De oplossing zit in de samenwerking met onze leveranciers. Gezamenlijk moeten wij, binnen de keten, komen tot innovatieve oplossingen. We moeten leren om functioneel te specificeren en in Total Cost of Ownership te denken. Op die manier halen wij de beste, duurzame, oplossingen uit de markt. Ook gunnen op waarde kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Conclusie

De volwassenheid van de inkoopfunctie binnen facilitaire omgevingen moet worden verbeterd. Van ad-hoc georganiseerde inkopen op afdelingsniveau, naar een gecoördineerde inkoopfunctie met sturing op MVO. Op dit niveau kan binnen de organisatie het bewustzijn TOP-DOWN worden vergroot en principes worden verankerd in de diverse beleidsterreinen en hebben inkopers vrij veld om duurzaam ketenbeheer te implementeren.