Calamiteitenplan

Het was even schrikken toen ik op Nu.nl het bericht “Brandweer rukt tevergeefs uit naar een grote brand” las en bleek dat het ging om het bedrijf waar ik in opdracht momenteel betrokken ben bij een project.

Het bedrijf had de brand in het weekend zelf aangemeld, maar achteraf bleek het te gaan om…

Het was even schrikken toen ik op Nu.nl het bericht “Brandweer rukt tevergeefs uit naar een grote brand” las en bleek dat het ging om het bedrijf waar ik in opdracht momenteel betrokken ben bij een project.

Het bedrijf had de brand in het weekend zelf aangemeld, maar achteraf bleek het te gaan om een “fata morgana”. Door de ochtendmist en de rode gloed van de ochtendzon leek het op de monitor van de bewaking alsof een hal, met in de buurt brandbare materialen, in brand stond. De brandweer sloeg groot alarm en reed met meerdere eenheden naar de brandhaard. Eenmaal ter plaatse bleek tot verbazing van de uitgerukte brandweerlieden dat er geen vuiltje aan de lucht was.

Het project waarbij ik betrokken ben, betreft een toeleverancier die op locatie – in de bewuste hal – verpakkingen maakt, die een essentieel onderdeel uitmaken van het productieproces. Doordat deze toeleverancier nu dichtbij de productie aanwezig is, is het mogelijk kosten te reduceren. In deze situatie kan er strakker worden gestuurd op de benodigde grondstoffen, zodat er minder voorraad in de pijplijn aanwezig is. Daarnaast zijn er minder transporten nodig voor de aanvoer van materialen. Minder transporten betekent ook minder uitstoot van CO2, hetgeen weer bijdraagt aan het realiseren van KPI’s in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Het incident heeft ertoe geleid dat in het project veel aandacht is gegaan naar de uitwerking van een Calamiteitenplan. Er lag al een blauwdruk van een dergelijk plan, maar door toedoen van de realiteit is alles op alles gezet om een definitief draaiboek vast te stellen van acties in geval van calamiteiten. Het Calamiteitenplan zorgt voor een bewustwording van risico’s en van acties die nodig zijn om deze te verkleinen. Ook is nu meer duidelijk wie wat moet ondernemen in geval van een calamiteit. Dit met het oogmerk om de schade zoveel mogelijk te beperken en het productieproces zo min mogelijk te verstoren.