Een steeds vaker terugkerend begrip in inkoopland is circulair inkopen. Maar wat is circulair inkopen nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe kan het worden vormgegeven binnen uw organisatie? In dit artikel wordt het principe van circulair inkopen geschetst.

Dat het begrip circulair inkopen steeds vaker terugkeert is niet zo vreemd. TNO heeft namelijk in een recent onderzoek aangetoond dat er jaarlijks tenminste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden door de circulaire economie. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen.

Read more Circulair inkopen steeds populairder

Kerstpakketten, een goede gewoonte van werkgevers om het personeel een blijk van waardering te geven, en het kerstfeest – een familiemoment bij uitstek – extra luister bij te zetten. Bedrijven die op tijd willen zijn met hun bestelling denken daar in het voorjaar al over na. Zeker als er een aanbesteding in het geding is, want dat vergt tijd.

Read more Kerstpakketten inkopen

Duurzaam ondernemen staat de afgelopen decennia bij veel ondernemingen hoog op de agenda. Deze ontwikkeling heeft ook veel invloed op de inkoopfunctie gehad. De toenemende wens om duurzaam in te kopen vergt duurzame oplossingen om in de inkoopbehoefte te kunnen voorzien. Echter, wat is de houding van de inkopers zelf ten aanzien van duurzaam inkopen? Hoeveel kennis hebben zij hiervan en wat zijn hun ervaringen hiermee?

Read more Duurzaam inkopen is nog niet vanzelfsprekend

Een mens bestaat voor ca. 70% uit water; dat realiseren we ons niet altijd. Dat al het leven op aarde afhankelijk is van water voor het overleven, weten we vaak wel. Ook mensen dus. En wat je per dag verliest aan vocht, dien je ook weer aan te vullen.

Een jaar of wat geleden zag je het plotseling overal. Vaak jonge mensen die altijd een flesje water bij zich hadden. Tijdens het sporten, op het werk, in de auto, of gewoon onderweg…

Read more Water; bron van al het leven

Het Cradle to Cradle principe staat vooral bekend om de slogan ‘afval is voedsel’. Onder de noemer van Duurzaam Inkopen krijgt ook Cradle to Cradle steeds meer aandacht in de inkoopwereld. Wanneer een inkoopfunctie een bepaalde volwassenheid heeft bereikt, wordt het duurzaam inkopen een volgende stap voor ambitieuze inkoopfuncties. Hier komt direct een interessante vraag naar voren: Op welk niveau van inkoopvolwassenheid komt Cradle to Cradle kijken?

Read more Cradle to Cradle en inkoop

Waarom is het toch zo moeilijk om in de praktijk resultaten te bereiken met duurzaam inkopen? Misschien ligt de sleutel wel in het feit, dat het initiatief tot duurzaam inkopen doorgaans vanuit de inkoopfunctie komt. Met duurzaam inkopen proberen we veelal om in een bestaande situatie te beperken, hergebruiken en (vervuiling) te reguleren. Ofwel, doe meer met minder om de schade te beperken.  Maar dat leidt alleen maar tot het in stand houden van het productiemodel van ‘cradle to grave’, dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. Hierbij lopen we er regelmatig tegenaan, dat duurzaamheid niks mag kosten. Om daadwerkelijk resultaat te bereiken, moeten we van duurzaam inkopen naar duurzaam ontwikkelen. Zodat duurzaamheid geen geld kost, maar geld oplevert.

Read more Duurzaam inkopen: van ‘Cradle to grave’ naar ‘Cradle to Cradle’?

Een groot deel van de initiatieven op de Dag van de Duurzaamheid is gericht op de consumentenmarkt. Maar wat gebeurt er op het gebied van duurzaamheid in de business to business omgeving, waarin inkopers dagelijks opereren? Ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid introduceert Inkoopvandaag op 10 oktober de special ‘Samen Duurzaam’. Een special als inspiratie voor inkopers, met daarin interessante initiatieven die u vandaag en morgen kunnen inspireren om in uw eigen inkoopsituatie duurzamer te worden.

Read more Samen duurzaam