Emeritor scoort hoge ogen in MT1000

"In de lijst van de dienstverleners met de beste Net Promotor Scores (NPS) prijkt Emeritor trots op de derde plaats"

december 2019 | MT1000

Emeritor behoort tot de 10 beste supply chain- en logistiek adviesbureaus in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van Management Team. Emeritor behaalde daarbij een top 3-positie op het gebied van klanttevredenheid en klantloyaliteit.

Op 12 december 2019 verscheen de uitslag van het jaarlijkse onderzoek naar de beste zakelijke dienstverleners in de MT1000. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation onder meer dan 5000 zakelijke opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers beoordeelden de bureaus waarmee zij samenwerkten op drie punten: klantgerichtheid, productleiderschap en kwaliteit van uitvoering. De ranking in de MT1000, verdeeld over 10 categorieën adviesbureaus, is daardoor gebaseerd op echte ervaringen en niet op reputatie.

In de lijst van de dienstverleners met de beste Net Promotor Scores (NPS) prijkt Emeritor trots op de derde plaats. De NPS geeft inzicht in de klanttevredenheid en loyaliteit van opdrachtgevers en komt tot stand door het stellen van de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u ons bedrijf/product/dienst zou aanbevelen bij een vriend of collega op de schaal van 1 tot en met 10?’ Aan de hand van de antwoorden werd de NPS per adviesbureau berekend en de ranking in de MT1000 bepaald.

Top 12 beste dienstverleners in supply chain- en logistiek:

 1. R&G Global Consultants
 2. TNO
 3. Atos
 4. TwynstraGudde
 5. KPMG
 6. Deloitte
 7. IBM
 8. A.T. Kearney
 9. Emeritor
 10. Capgemini Invent
 11. PwC
 12. Hackett Group

 

Top 12 NPS-score dienstverleners in chain- en logistiek:

 1. R&G Global consultants
 2. Twynstra Gudde
 3. Emeritor
 4. Atos
 5. TNO
 6. PMG
 7. AT Kearney
 8. Deloitte
 9. IBM
 10. Hackett Groep
 11. Capgemini
 12. PwC

Bron: MT1000

.

MT1000 Topnotering voor Emeritor
Edwin BIjlsma

Ik kijk met trots terug op onze ontdekkingsreis.

Edwin Bijlsma

Emeritor Procurement Services

25 maart 2019 | Emeritor Procurement Services

De Rijksoverheid stimuleert Social Return On Investment zo veel mogelijk in haar leverancierscontracten. Categoriemanagers Esther Rijken en Fons Buurman daagden twee inkoopadviesbureaus uit om gezamenlijk te komen tot een SROI-programma. Dit werd de SROI-proeftuin genoemd.

In dat kader namen AevesBenefit en Emeritor in het voorjaar van 2018 samen de uitdaging op zich. Ze vonden Richard Lennartz, directeur van UBR|HIS, bereid twee inkoop-stageplaatsen en de dagelijkse begeleiding beschikbaar te stellen. Opleiding en coaching werd gedaan vanuit de twee bureaus. Zij leidden samen twee mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt’ op deze wijze in een periode van 8 maanden in een stage-programma op tot inkoper. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een succes van te kunnen maken.

Acht maanden later kijken alle betrokkenen met een positief gevoel terug. Het vergde de nodige flexibiliteit, omdenken, doorzettings- en improviseringsvermogen om de twee ‘stagiairs’ Rick en Gert-Jan te vinden en op te leiden tot aspirant-inkopers. Inmiddels heeft Gert-Jan een betaalde baan gevonden en ook de vooruitzichten voor Rick zijn erg positief.

Quotes van betrokkenen

“Mooi dat we behalve ‘contractpartners’ ook samenwerkingspartners aan deze partijen hebben. Zonder hun boven-contractuele inspanningen was dit zeker niet gelukt.” - Richard Lennartz (UBR|HIS)

“Ik vind het heel erg mooi dat na acht maanden twee mensen weer mee kunnen doen in het arbeidsproces. Door creatief te zijn, open, respectvol en met oog voor ieders situatie, creëren opdrachtgevers, leveranciers, werkgeverservicepunten en bovenal de betrokkenen zelf kansen, mogelijkheden én het vertrouwen om uit te stromen naar betaald werk. Ik kijk met trots terug op onze ontdekkingsreis”. - Edwin Bijlsma (Emeritor)

“Geweldig dat er twee ‘concurrenten’ de krachten bundelden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze proeftuin bewijst dat er anders met ‘verantwoordelijkheden’ kan worden omgegaan. Ik hoop dat AevesBenefit en Emeritor een voorbeeld kunnen zijn voor andere leveranciers.” - Esther Rijken (Categoriemanager Rijksoverheid)

“Aansprekend voorbeeld van samenwerking tussen leveranciers en overheid. Door een open mind van Emeritor, AevesBenefit en UBR|HIS, creativiteit en doorzettingsvermogen om mensen daadwerkelijk aan werk te helpen, is een geweldig resultaat geboekt. Maatwerk voor mensen werkt!” - Fons Buurman (Categoriemanager Rijksoverheid)

“De begeleiding en coaching van Rick gaf mij niet alleen een goed gevoel, het draagt ook daadwerkelijk bij aan de verbetering van zijn kansen op de arbeidsmarkt. We hadden in het begin even een duwtje van de categoriemanagers in de goede richting nodig, maar daarna liep het als een trein. Al met al een gaaf resultaat!”. - Wim Nieland (AevesBenefit)

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 april krijgen AevesBenefit en Emeritor officieel décharge voor deze succesvolle SROI-proeftuin. Wim en Edwin zijn altijd bereid om de specifieke ‘lessons learned’ te delen met geïnteresseerden die hier een vervolg aan willen geven.

111417-MaatwerkvMensen-0103

Acht maanden later kijken alle betrokkenen met een positief gevoel terug

De salarissen, dat gaat nog wel. Maar verder laat de meerderheid van de Nederlandse bedrijven nauwelijks zien waar het zijn geld aan uitgeeft. Waar geeft mijn bedrijf geld aan uit en wat krijgen wij daarvoor precies terug? Het lijkt een eenvoudige vraag, maar de meerderheid van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland kan die vraag niet goed beantwoorden, zo blijkt uit onderzoek van inkoopspecialist Emeritor.

Lees verder op Management Team.

Vier Nederlandse aanbestedingsplatforms (CTM Solution, Aanbestedingskalender, ProjectNed en Negometrix) stappen binnenkort naar het Europese Gerecht (ECG) in Luxemburg, nu de Europese Commissie hun klacht over onrechtmatige Nederlandse staatssteun aan het platform TenderNed heeft afgewezen.

De Nederlandse sites stapten 3 jaar geleden met hun klachten  naar de Europese Commissie. Brussel wees de klacht echter van de hand. De steun zou wel geoorloofd zijn doordat de website een onrendabele dienst van algemeen belang is.

Read more Aanbestedingsplatforms naar Europese Rechter voor TenderNed

In december heeft het Inkooppanel van Inkoopvandaag aangegeven welke rol ketendenken speelt in hun dagelijkse inkooppraktijk. Hoewel het Inkooppanel nog maar kort geleden van start is gegaan, en de omvang nog relatief klein is (50 leden), willen wij toch graag de resultaten van deze 1e vraag aan het panel met u delen.

Ketendenken is voor het merendeel van het panel geen dagelijkse kost. Hoewel 43% van de reacties afkomstig is van inkopers uit de industrie, focust 62% zich op de relatie met haar toeleveranciers en heeft geen zicht op andere schakels in de keten.

Read more Inkooppanel Inkoopvandaag over ketendenken

In 2014 mocht Inkoopvandaag haar eerste jubileum (éénjarig bestaan) vieren, een flink groei in bezoekersaantal maken en veel nieuwe auteurs verwelkomen. Onze dank voor alle auteurs, zonder jullie is het succes van Inkoopvandaag niet mogelijk.

Voor u hebben we de top 10 meest gelezen artikelen op Inkoopvandaag op een rij gezet.

Read more Top 10 meest gelezen artikelen 2014

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde Herziening Woningwet en de bijbehorende novelle ervoor zorgt dat woningcorporaties de status van ‘publiekrechtelijke instellingen’ krijgen. Deze status betekent dat woningcorporaties veel van hun opdrachten voortaan Europees moeten aanbesteden. Europees aanbesteden kost de sector veel geld en beperkt de mogelijkheden van innovatieve inkoopmethoden. Aedes roept minister Blok daarom op om hier rekening mee te houden en dit onbedoelde effect uit te sluiten in de wet.

Read more Aedes: ‘Voorkom verplicht Europees aanbesteden voor woningcorporaties’

De NEVI PMI® steeg van 53.0 in oktober naar 54.6 in november, het hoogste cijfer in negen maanden.

De productie nam in de grootste mate toe sinds mei, onder meer als gevolg van de sterkere stijging van het aantal nieuwe orders. Deze stijging was de grootste in tien maanden. Ook het aantal export orders bleef toenemen en deze stijging was de grootste sinds februari.

Read more Hoogste cijfer in 9 maanden, NEVI PMI® november 54.6

De ABU heeft een akkoord bereikt over wijzigingen in de lopende cao voor uitzendkrachten met de vakbonden FNV, CNV, de Unie en LVB. De wijzigingen in de cao hebben een nauwe samenhang met de invoering van de nieuwe Wet ‘Werk en zekerheid’, die onder andere ten doel heeft de werkzekerheid van werknemers te verhogen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u als werkgever rekening moet houden?

Read more Akkoord over vernieuwde CAO voor uitzendkrachten