Commissie van Aanbestedingsexperts publiceert 4 nieuwe adviezen

Er zijn 4 nieuwe uitspraken (nr 29, 33, 34, 63) gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Advies 29 – 4 augustus 2014
In het advies betreffende klacht 29 komt aan de orde de vraag of de inschrijfstaat onvolledig was en zo ja, of het ging om een onvolkomenheid die zich leent voor herstel. Voor wie is het risico van te late indiening van een volledige toelichting?

Er zijn 4 nieuwe uitspraken (nr 29, 33, 34, 63) gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Advies 29 – 4 augustus 2014

In het advies betreffende klacht 29 komt aan de orde de vraag of de inschrijfstaat onvolledig was en zo ja, of het ging om een onvolkomenheid die zich leent voor herstel. Voor wie is het risico van te late indiening van een volledige toelichting?

Advies 33 – 4 augustus 2014

Bij advies 33 speelt de beoordeling of de (formele) keuze van de EMVI subgunningscriteria de facto neer komt op een (materiele) keuze voor de laagste prijs als gunningscriterium.

Advies 34 – 4 augustus 2014

Advies 34 behandelt twee vragen: of de afwijking van de regel – dat bij de selectie 1 referentie per kerncompetentie mag worden gevraagd- voldoende is gemotiveerd en of de gegadigde een beroep mag doen op een referentieproject dat feitelijk is uitgevoerd door een onderaannemer.

Advies 63 – 4 augustus 2014

In advies 63 komt aan de orde of bij gunning op laagste prijs de indiening van een plan van aanpak kan worden verlangd. Valt het aanvullen van de inschrijving met een plan van aanpak onder de mogelijkheid tot verbetering en aanvulling van een inschrijving?

×

Op deze pagina