Aanbestedingsexperts spreken zich uit over ver- en geboden

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 belangrijke adviezen gepubliceerd over de toepassing van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012. Deze nieuwe bepaling regelt het zogenoemde clusterverbod en het splitsingsgebod.

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 belangrijke adviezen gepubliceerd over de toepassing van artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012. Deze nieuwe bepaling regelt het zogenoemde clusterverbod en het splitsingsgebod.

Advies 43

In advies 43 gaat het hoofdzakelijk om de vraag of de aanbestedende dienst 2 ongelijksoortige opdrachten onnodig heeft samengevoegd. Een samenvoeging is onnodig wanneer de aanbestedende dienst die samenvoeging niet voldoende kan motiveren. Met de onvoldoende naleving van de motiveringsplicht staat volgens de Commissie ook de niet-naleving van het clusterverbod vast.

Advies 53

In advies 53 draait het om de vraag of het opdelen in meerdere percelen van een aantal (samengevoegde) geografische bepaalde gelijksoortige opdrachten binnen 1 aanbestedende dienst ‘niet passend’ is en of de beslissing om niet tot een dergelijk opdelen over te gaan voldoende is gemotiveerd. In dit advies verduidelijkt de Commissie ook de verhouding tussen de regeling van het clusterverbod en het splitsingsgebod en de daarmee verband houdende motiveringsplichten zoals die in artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 zijn geregeld.

Terzijde beantwoordt de Commissie de vraag of deze motiveringsplichten kunnen worden nageleefd via een Nota van Inlichtingen. Tot slot gaat de Commissie nog in op de vraag of een aanbestedende dienst de winnende inschrijver als ‘doorgeefluik’ mag laten fungeren voor de betaling van aanbestedingskosten aan de adviseur van de aanbestedende dienst.

×

Op deze pagina