Concurrentie storm op zee

Soms is het nog niet zo eenvoudig om vast te stellen of een opdracht Europees dient te worden aanbesteed of niet. Zo kwam er maandenlang juridisch onderzoek aan te pas om vast te stellen of de veerdiensten op de Waddenzee openbaar moeten worden aanbesteed.

Al bijna een eeuw zijn de veerdiensten in handen van twee familiereders. Wagenborg doet Schiermonnikoog en Ameland; Doeksen vaart naar Vlieland en Terschelling. Nog nooit zijn deze routes aanbesteed. Het kabinet wil de enige concurrent verbieden: nieuwkomer EVT, die evenals Doeksen naar Terschelling vaart. De ‘veerbootoorlog’ tussen EVT en Doeksen is aanleiding voor het advies van de advocaat-generaal Nils Wahl, dat waarschijnlijk leidt tot een voor Nederland bindende uitspraak.

Soms is het nog niet zo eenvoudig om vast te stellen of een opdracht Europees dient te worden aanbesteed of niet. Zo kwam er maandenlang juridisch onderzoek aan te pas om vast te stellen of de veerdiensten op de Waddenzee openbaar moeten worden aanbesteed.

Al bijna een eeuw zijn de veerdiensten in handen van twee familiereders. Wagenborg doet Schiermonnikoog en Ameland; Doeksen vaart naar Vlieland en Terschelling. Nog nooit zijn deze routes aanbesteed. Het kabinet wil de enige concurrent verbieden: nieuwkomer EVT, die evenals Doeksen naar Terschelling vaart. De ‘veerbootoorlog’ tussen EVT en Doeksen is aanleiding voor het advies van de advocaat-generaal Nils Wahl, dat waarschijnlijk leidt tot een voor Nederland bindende uitspraak.

Waddenzee blijkt toch zee

De advocaat-generaal heeft zich gebogen over de vraag: is de Waddenzee een zee? Wanneer de Waddenzee een zee is, moet er volgens een Europese richtlijn openbaar worden aanbesteed. Volgens Mansveld, staatssecretaris (infrastructuur) is de Waddenzee echter een ‘binnenwater’ en is de richtlijn daarom niet van toepassing. Na maandenlang juridisch onderzoek stelt Wahl echter vast dat de Waddenzee daadwerkelijk een zee is. Aan alle voorwaarden is voldaan: de ‘watermassa’ bevat zout water met een getijdenstroom en het is geen rivier. De Waddeneilanden vormen weliswaar een barrière met de Noordzee, maar dat maakt de Waddenzee toch geen binnenwater.

De Nederlandse regering probeerde het Europese Hof van de zaak te houden. De concurrentiestrijd tussen EVT en Doeksen zou een ‘zuiver interne’ situatie zijn, ongeschikt voor internationale rechters vond de regering.

Voor een onderhands monopolie zoals bepleit door staatssecretaris Mansveld is in deze tijd geen plaats. De veerdiensten op de Waddenzee dienen daarom voortaan openbaar te worden aanbesteed. Dat stelt de belangrijkste adviseur van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Schikkingsarrangement

De concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdiensten Terschelling (EVT) neemt op 4 april 2014 een verassende wending. TSM Doeksen zal de schepen en veerdiensten van EVT overnemen. EVT krijgt van de staat een vergoeding van 9 miljoen. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in. De veerverbinding van en naar Terschelling en Vlieland komt hiermee in één hand. Daarmee is de jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) beslecht.

Zou de Autoriteit Consument en Markt nu opstaan, bijvoorbeeld vanuit haar toezicht op de marktwerking in het openbaar vervoer? Of toezicht op de concurrentieverhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven?

Bronnen

×

Op deze pagina