Contractmanagement

Muziek is een grote hobby van mij. Niet het maken van muziek , maar het luisteren naar muziek. Ik kan uren doorbrengen met het lezen van recensies van platen, terwijl de muziek van het besproken album door mijn speakers komt. Op deze manier heb ik al veel mooie dingen kunnen ontdekken. Bevalt de muziek mij, dan koop ik het.

Muziek is een grote hobby van mij. Niet het maken van muziek , maar het luisteren naar muziek. Ik kan uren doorbrengen met het lezen van recensies van platen, terwijl de muziek van het besproken album door mijn speakers komt. Op deze manier heb ik al veel mooie dingen kunnen ontdekken. Bevalt de muziek mij, dan koop ik het. De laatste tijd merk ik dat de nadruk wel erg veel op het ontdekken van muziek is komen te liggen. Op zich geen probleem natuurlijk, want ik heb er veel plezier in. Belangrijk nadeel is dat , als een album eenmaal binnen is, deze op de stapel te luisteren terecht komt. Deze stapel wordt steeds groter. Oftewel, de muziek blijft veel te lang onbeluisterd liggen.

Binnen het inkoopvak zie ik eenzelfde trend. Inkoop begint immers met het vertalen van de organisatiestrategie naar behoefte, wat uitmondt in een inkooptraject. Nadat er ingekocht is, worden de afspraken gemanaged. Hieruit volgt terugkoppeling op de te volgen strategie voor de category. Tot zover de theorie. In de praktijk zijn veel inkopers naast het inkoopwerk ook verantwoordelijk voor het contractmanagement. En laten we eerlijk zijn: ook wij inkopers worden opgeslokt door de waan van de dag. De nadruk binnen ons werk ligt vaak op het doorlopen van inkooptrajecten. Lekker hands-on bezig met inkoop. Het ene traject is nog niet afgerond of het volgende staat alweer op stapel. En het lijken alleen maar meer projecten te worden. Aan goed nadenken over strategie en contractmanagement komen we bijna niet toe. Op deze manier laten we twee grote kansen liggen. Als we niet de tijd nemen om af en toe stil te staan bij waarom we doen wat we doen kopen we in op basis van de waan van de dag, Daarnaast glippen de resultaten, die we behalen tijdens een inkooptraject als zand tussen onze vingers als we niet sturen op de gemaakte afspraken.

Wat mijn muziek betreft, ik heb een korte investeringsstop ingelast. En het bevalt goed! Ik geniet van alle albums die ik nu op mijn gemak aan het luisteren ben!