De inkoper van de toekomst

Voor een ieder die het niet meer ziet zitten na ‘Het einde van inkoop’ is er goed nieuws: wij inkopers hebben wel degelijk een toekomst.

Enige tijd geleden heb ik met veel belangstelling naar de Zomergasten aflevering met Daan Roosegaarde gekeken. Wat een inspirerende man! Door out-of-the box denken in zijn meest pure vorm heeft hij bijvoorbeeld de smart highway bedacht: een snelweg met o.a. strepen die – overdag gevoed door zonlicht – ’s avonds licht geven, zodat lantaarnpalen overbodig worden.

Voor een ieder die het niet meer ziet zitten na ‘Het einde van inkoop’ is er goed nieuws: wij inkopers hebben wel degelijk een toekomst.

Inkoper van de toekomst

Enige tijd geleden heb ik met veel belangstelling naar de Zomergasten aflevering met Daan Roosegaarde gekeken. Wat een inspirerende man! Door out-of-the box denken in zijn meest pure vorm heeft hij bijvoorbeeld de smart highway bedacht: een snelweg met o.a. strepen die – overdag gevoed door zonlicht – ’s avonds licht geven, zodat lantaarnpalen overbodig worden. Daarbij beschikt Roosegaarde niet alleen over de benodigde innovatieve kracht, hij is ook in staat om de partijen die nodig zijn voor een succesvolle implementatie samen te brengen en ook daadwerkelijk tot resultaat te komen. Wat me als inkoper naast dit samenbindende vermogen is bijgebleven, is zijn uitspraak: ‘De crisis dwingt ons tot innovatie’.

Goud in handen

En dan niet alleen technische innovatie, nee, ook innovatie op het gebied van samenwerken. Voeg daarbij de technologische ontwikkelingen rondom 3D, 4D en welke dimensies ons ook nog te wachten staan en het steeds sterker wordende besef dat duurzaamheid iets is waar niemand meer omheen kan, dan besef je dat je als inkoper goud in handen hebt.

Bij 3D en 4D wordt steeds duidelijker wat in bijna alle facetten van onze samenleving al langer in gang is gezet: kennis op zich is geen toegevoegde waarde meer, maar een bestaansvoorwaarde. Dankzij het internet leven we in een maatschappij van kennisdelen, kennis is beschikbaar voor iedereen. Het gaat erom wat je met die kennis dóet; hoe je deze toepast. Bij 3D en 4D zie je een vergaande wijze van kennisdelen: ideeën en ontwerpen worden gepubliceerd op het net (helaas ook het ontwerp voor een werkend pistool), met als doel een ieder te inspireren tot het verder exploreren van de eindeloze mogelijkheden die de technologie ons biedt. Terwijl innovatie tot voor kort iets was binnen één of twee schakels van dezelfde logistieke keten, ontstaan er momenteel communities die niets meer met een bepaalde keten te maken hebben.

Communities

Het ontstaan van dergelijke communities is niet alleen technologie-gedreven: ook de duurzaamheidsbeweging is hierin een belangrijke drijvende kracht. Op basis van deze kracht ontstaan zelfs volledig nieuwe business modellen, die niet meer gebaseerd zijn op geldtransacties, maar op bijvoorbeeld lenen of ruilen. Start-ups worden bovendien regelmatig gefinancierd met behulp van crowdfunding in plaats van de traditionele banklening. Hierbij wordt op speciale sites niet alleen gevraagd om financiële steun, maar ook om denkkracht: ik heb een fantastisch idee, maar er zijn een paar punten waarmee ik niet verder kom, wie heeft hiervoor de benodigde expertise en denkkracht?

Een bloeiende toekomst

De genoemde drie ontwikkelingen (de technologische ontwikkeling, de crisis en de roep om duurzaamheid) zorgen ervoor, dat we dingen wezenlijk anders moeten doen. Ik ben ervan overtuigd dat er hierbij voor ons inkopers een prachtige toekomst is weggelegd. Als inkopers zijn we zeer bedreven in het signaleren van mogelijkheden tot verbetering en in het veranderen van de status quo. Daarnaast leiden de drie ontwikkelingen tot nieuwe en zelfs innovatieve samenwerkingen. En wie beschikken er in ruime mate over het vermogen partijen bij elkaar te brengen? Juist, inkopers. Een bloeiende toekomst dus.

×

Op deze pagina